Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Zmluvy 2019

Zverejňovanie > Zmluvy

           

Dátum

Číslo

Predmet

Dodávateľ

Suma €

Príloha

31.01.2019

41/2019

zmluva o platbe členského príspevku

Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulská 23,
974 01 Banská Bystrica
IČO : 42013143

156,00 €

11.02.2019

01/01/2019

zmluva o kontrolnej činnosti

FA STOMBO NITRA s. r. o.,
Hlohovská 5,
951 41 Lužianky
IČO : 36532894

106,22 €
63,07 €


03.05.2019

 

darovacia zmluva

   

31.05.2019

 

kúpna zmluva

Marián Járek

 

31.05.2019

 

kúpna zmluva

Ing. Stanislav Turček

 

31.05.2019

 

kúpna zmluva

prof. Ing. Imrich Točka, CSc.

 

24.06.2019

 

úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
IČO : 00585441

 

24.06.2019

 

návrh poistnej zmluvy

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
IČO : 00585441

 

24.06.2019

 

návrh poistnej zmluvy

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
IČO : 00585441

 

11.06.2019

 

zmluva o poskytnutí finančých prostriedkov

Fond na podporu umenia
Cukrová 14,
811 08 Bratislava
IČO : 42418933

 

24.06.2019

 

návrh poistnej zmluvy

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
IČO : 00585441

 

25.07.2019

 

Zmluva o spolupráciDarovacia zmluva

Ponitrianske múzeum v Nitre
Štefánikova trieda 1,
949 01 Nitra
IČO : 36102652

 

07.08.2018

 

Zmluva o dielo - kamerový zabezpečovací systém

FA STOMBO Nitra s. r. o.
Hlohovská 5,
951 41 Lužianky
IČO: 36532894

 

16.09.2019

 

Zmluva o spolupráci

Archeologický ústav SAV
Akademická 2,
949 21 Nitra
IČO : 00166723

 

23.09.2019

 

Zmluva o obsluhe plynovej kotolne

Ján Bakoš
Braneckého 5,
949 01 Nitra
IČO : 41435567

 

26.09.2019

 

Zmluva o dielo

Štefan Baláž
Ladice 256,
IČO : 41722531

 

02.10.2019

 

Darovacia zmluva

Rudolf Kompas

 

10.10.2019

 

Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZSE Energia, a. s.,
Čulenova 6
816 47 Bratislava 1
IČO : 36 677 281

 

17.10.2019

 

Výzva na predkladanie ponúk - dodávka plyn, Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, Spôsob výpočtu cena za predmet zákazky

   

05.11.2019

 

Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore

Joma Travel, s.r.o.,
Záhradnícka 2473/1A,
038 61 Vrútky
IČO : 46961747

 

15.11.2019

 

Zmluva o dodávke plynu

SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO : 35815256

 

25.11.2019

 

Darovacia zmluva

Vladimír Miko

 


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu