Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Zmluvy 2018

Zverejňovanie > Zmluvy

           

Dátum

Číslo

Predmet

Dodávateľ

Suma €

Príloha

08.01.2018

 

zmluva o prenájme na prednášku

Ing. Dušan Doliak

30,00

otvorit PDF

11.01.2018

 

zmluva o poskytnutí služieb

Ing. Dušan Doliak

30,00 €

otvorit PDF

07.02.2018

 

zmluva o poskytnutí dotácie

Mesto Nitra
Štefánikova tr.60,
950 06 Nitra
IČO : 308307

100,00

otvorit PDF

13.02.2018

 

zmluva o platbe členského príspevku

Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulská 23,
974 01 Banská Bystrica
IČO : 42013143

6,00 €

otvorit PDF

14.05.2018

 

Komisionárska zmluva

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO : 31396674

 

otvorit DOC

14.05.2018

 

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov

DOXX stravné lístky, spol. s. r. o.,
Kálov 356,
010 01 Žilina
IČO : 36391000

 

otvorit PDF
otvorit DOC

19.06.2018

 

Zmluva o dielo

SLOVPARKET - Ing. Slovák Vladimír
Trieda A. Hlinku 13,
949 01 Nitra
IČO : 43637442

 

otvorit PDF
otvorit DOC

22.06.2018

 

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Mestské stredisko kultúry a športu,p.o
Nám A. Hlinku č.1
953 01 Zlaté Moravce
IČO : 42208033

 

otvorit PDF
otvorit DOC

23.06.2018

 

Zmluva o prevode vlastníctva štátu

Archeologický ústav SAV
Akademická 2
949 21 Nitra
IČO : 166723

 

otvorit PDF

25.06.2018

 

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08 Bratislava - Staré mesto
IČO : 42418933

 

otvorit PDF

20.07.2018

 

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Nadácia ZSE
Čulenova 6
816 47 Bratislava
IČO : 42364248

 

otvorit PDF

26.09.2018

 

Zmluva o obsluhe kotolne

Ján Bakoš
Braneckého 5
949 01 Nitra
IČO : 41435567

 

otvorit PDF
otvorit DOC

09.10.2018

 

Kúpna zmluva č. 1

Ing. Arch Vladimír Libant

 

otvorit PDF
otvorit DOC

23.11.2018

 

Zmluva o dielo

FA STOMBO Nitra, s. r. o.
Hlohovsk
á 5
951 41 Lužianky
IČO : 36102652

 

otvorit PDF
otvorit DOC

28.11.2018

 

Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v Cestovnom informátore

Joma Travel, s. r. o.
Záhradnícka 2473/1A
038 61 Vrútky
IČO : 46961747

 

otvorit PDF

03.12.2018

 

Zmluva o dielo - maľovanie prvého poschodia

Viliam Čurgali
Roľnícka 42
949 01 Nitra
IČO : 17557895

 

otvorit PDF
otvorit DOC

           

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu