Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Zmluvy 2012

Zverejňovanie > Zmluvy

Dátum

Číslo

Predmet

Dodávateľ

Suma €

Príloha

14.2.2012

38/2012

Zmluva o platbe členského príspevku na rok 2012

Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulská 23
974 01 Banská Bystrica

96,00 €


zobrazenie

5.4.2012

1/2012

Zmluva o dielo - vykonanie archeologického výskumu

Objednávateľ :

Prima Banka Slovensko, a. s.
Hodžova 11
010 01 Žilina

2010,00 €


zobrazeniezobrazeniezobrazeniezobrazenie

3.9.2012

1/2012

Zmluva o nájme a poskytnutí služieb

Objednávateľ :

Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím
Heydukova 25
811 08 Bratislava

250,00 €


zobrazeniezobrazeniezobrazenie

29.3.2012

3/2012

Zmluva o dielo - vykonanie archeologického výskumu

Objednávateľ :

KOREKT spol. s r. o.
Roľníckej školy 873
945 01 Komárno

596,00 €


zobrazeniezobrazeniezobrazeniezobrazenie

10.5.2012

19/2012

Zmluva o poskytnutí dotácie

Nitriansky samosprávny kraj
Štefánikova trieda 69
949 01 Nitra

6500,00 €


zobrazeniezobrazeniezobrazeniezobrazeniezobrazeniezobrazeniezobrazeniezobrazeniezobrazeniezobrazenie

14.12.2012

1/2012

Zmluva na dodanie tovaru

Venron s.r.o.
Fraňa Mojtu 1
949 01 Nitra

3499,23 €


zobrazeniezobrazeniezobrazeniezobrazenie

2.11.2012

4/2012

Zmluva o dielo

Mgr. Art. Ján Hromada, ArtD.
Špitálska 33
811 08 Bratislava

4925,00 €


zobrazeniezobrazeniezobrazeniezobrazenie

18.5.2012

 

zmluva o predaji máp

CBS spol, s r. o.
Kynce
ľová 54
974 01 Banská Bystrica

 


zobrazeniezobrazenie

           

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu