Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Výstavy

Pobočky > Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

17.2. – 13.3. 2020 Farebný svet detí
Výstava malieb na plátnach a farebných stolčekoch s detskými motívmi z tvorby Mgr. Tatiany Preinerovej.

2.1. – 14.2.2020 Modely lodí zo zbierky Miroslava Šabíka
Výstava plastikových modelov plachetníc, vojenských lodí, ponoriek. Nebude chýbať
nezabudnuteľný model lode Man O War z roku 1588, Santa Maria z roku 1492, Mayflower
z roku 1620, Wasa a Batavia z roku 1628, USS United States, Willingen, HMS Victory,
Nuestra Seňora de Atocha, Golden Hind a iné.

2.3.2020 Deň medu
Začiatok: 8.00 – 12.00 hod.
Ochutnávka rôznych druhov medu spojená s odbornou prednáškou Ing. Jaroslava Zhorelu
o jeho výrobe s názornou ukážkou používaných nástrojov, ktoré sú potrebné pri práci včelára.

15.02.2020 Koncert skupiny Golden Burg Embrio - II. ročník
Koncert venovaný spomienke na Antóniu Migazzi za jej šlachetnosť a charitatívnu činnosť
Začiatok o 17.00 hod.

25.2.2020 „Fašiangová veselica“
Začiatok: 16.00 hod.
Zvyky počas fašiangového obdobia spojené so spievaním fašiangových piesní priblíži SSk Zlatomoravčianka.
Atmosféru hrou na gajdách dotvorí Dominik Garaj z Veľkej Lehoty.Nebude chýbať ani ochutnávka tradičných
šišiek a fánok.


Kalendárium:

2.1. – 14.2.2020 Modely lodí zo zbierky Miroslava Šabíka
Výstava plastikových modelov plachetníc, vojenských lodí, ponoriek. Nebude chýbať
nezabudnuteľný model lode Man O War z roku 1588, Santa Maria z roku 1492, Mayflower
z roku 1620, Wasa a Batavia z roku 1628, USS United States, Willingen, HMS Victory,
Nuestra Seňora de Atocha, Golden Hind a iné.

17.2. – 13.3. 2020 Farebný svet detí
Výstava malieb na plátnach a farebných stolčekoch s detskými motívmi z tvorby Mgr. Tatiany Preinerovej.

16. 3. – 29. 5. 2020 Jaskyne v našom regióne
Výstava priblíži prostredníctvom mapy Slovenska so základnými informáciami a fotografiami výskyt jaskýň na našom území i mapy jaskýň v pohorí Tríbeč. Súčasťou bude odev a náradie speleológa, ktorý používa pri svojej práci.

15.5. 2020 Deň otvorených dverí v rámci medzinárodného dňa Noc múzeí a galérií
Program:
9.00 - 24.00 hod.
- prehliadka expozície a výstav - prehliadka podzemných priestorov kaštieľa
10.00 - 15.00 hod.
- ukážka výroby keramiky na hrnčiarskom kruhu s Branislavom Gahérom
10.00 - 16.00 hod. - prehliadka Mauzólea rodiny Migazzi
15.00 - 16.00 hod. „Spievaj, že si spievaj“ – prednes ľudových piesní v podaní SS Zlatomoravčianka pôsobiacom pri Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach
17.00 – 18.00 hod. - prednáška Ing. Arch. Martina Bónu – „770. rokov od tradovaného založenia hradu Gýmeš“
20.00 – 21.00 hod. - vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný

Výchovno-vzdelávacie programy :

28.1.2020 Zimné večery na dedine. Páranie peria.
Členky SSk Zlatomoravčianka ukážu páranie (driapanie) peria, ktoré bude sprevádzané
rozprávaním o tejto tradícii a spievaním piesní. Po skončení práce budú účastníci
pohostení tradičnými jedlami, ktoré sa v minulosti podávali pri tejto spoločenskej
udalosti.
Začiatok: 16.00 hod.

25.2.2020 „Fašiangová veselica“
Začiatok: 16.00 hod.
Zvyky počas fašiangového obdobia spojené so spievaním fašiangových piesní priblíži SSk Zlatomoravčianka.
Atmosféru hrou na gajdách dotvorí Dominik Garaj z Veľkej Lehoty.Nebude chýbať ani ochutnávka tradičných
šišiek a fánok.


2.3.2020 Deň medu
Začiatok: 8.00 – 12.00 hod.
Ochutnávka rôznych druhov medu spojená s odbornou prednáškou Ing. Jaroslava Zhorelu
o jeho výrobe s názornou ukážkou používaných nástrojov, ktoré sú potrebné pri práci včelára.


6.4.2020 Veľká noc v múzeu
Začiatok: 8.00 hod. – 12.00 hod.
Ukážka zhotovovania kraslíc rôznymi kreatívnymi technikami, pletenie korbáčov s možnosťou upliesť si svoj vlastný.
Tvorivé dielne bude sprevádzať rozprávanie o veľkonočných zvykoch v minulosti.


8.6.2020 Ryžovanie zlata v múzeu
Začiatok: 10.00 – 12.00 hod.
Ukážka ryžovania zlata, ktoré bolo v minulosti bežnou činnosťou. Záujemci si budú môcť vyskúšať nabrať
lopatkou privezený piesok, preosiať ho cez sito do ryžovacej panvice a následne krúžiť,
kým sa neodplaví nežiaduci materiál a neobjavia na dne očakávané zlatinky.


13.8.2020 Dožinky v múzeu – VII. ročník
Začiatok: 17.00 hod.
VII. ročníkom dožinkových slávností v múzeu si pripomenieme ukončenie žatevných prác upletením
dožinkového venca a jeho symbolickým odovzdaním podľa tradícií. Atmosféru dotvorí SSk Zlatomoravčianka
spievaním dožinkových piesní. Nebude chýbať ani ochutnávka makových periek a šúľancov.


7.9.2020 „Slivkobranie v múzeu“ – VI. ročník
Začiatok: 9.00 hod.
Tradíciu varenia slivkového lekváru oživí Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci so SSk Zlatomoravčianka,
ktoré dotvoria atmosféru spievaním ľudových piesní.


17.9.2020 „Retro večer v múzeu“
Začiatok: 16.00 hod.
Spomienky na nedávnu minulosť s hosťami z oblasti zdravotníctva a kultúry.

7.10.2020 „Chlapci rukujú“
Začiatok: 16.00 hod.
Pásmo ľudových zvykov a tradícií pri odchode mladých chlapcov (brancov) na Základnú vojenskä službu.

15.11.2020 „Páračky v múzeu“ – VI. ročník
Začiatok: 16.00 hod.
Členky SSk Zlatomoravčianka ukážu páranie (driapanie) peria, ktoré bude sprevádzané rozprávaním o tejto
tradícii a spievaním piesní. Po skončení práce budú účastníci pohostení tradičnými jedlami,
ktoré sa v minulosti podávali pri tejto spoločenskej udalosti.


17.12.2020 Tradičné Vianoce
Začiatok: 9.30 – 10.30 hod., 11.00 – 12.00 hod. – tvorivá dielňa pre školské zariadenia
Ukážka prípravy a pečenia tradičného vianočného pečiva spojená s rozprávaním o zvykoch a tradíciách
štedrovečerného stolovania v minulosti. Súčasťou bude tvorivá dielňa,
v ktorej si bude môcť vyrobiť každý anjela, alebo svietnik.


Zmena programu vyhradená. O prípadných zmenách budeme včas informovať!

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu