Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Výstavy

Pobočky > Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

19.5.2017 Deň otvorených dverí
- podujatie pre širokú verejnosť
- 9.00 - 24.00 hod.
- vstup voľný

20.3. - 10.5.2017 Zrkadlo duše
Výstava obrazov Fredderiky Rose

Kalendárium:

20.03. – 10.5.2017 "Zrkadlo duše"

Výstava obrazov výtvarníčky Oľgy Grečnárovej

15.5. - 14.7.2017 Bábiky z rôznych kútov sveta
Výstava krojovaných bábik z 27 krajín sveta zo zbierky Jaroslava B
urjaniva
15.5. a 22.6.2017 Záhady a zaujímavosti Indie - začiatok o 10.00 a 15.00 hod.
beseda s Jaroslavom Burjanivom

19.5.2017 Deň otvorených dverí v rámci medzinárodného dňa Noc múzeí a galérií
Program :
9.00 - 24.00 hod.
- prehliadka expozície a výstav
- prehliadka podzemných priestorov kaštieľa
9.00 - 17.00 hod.
- prehliadka Mauzólea rodiny Miggazi
15.00 - 16.00 hod.
"Spievaj že si spievaj" - prednes ľudových piesní v podaní SS Zlatomoravčianka
16.00 - 17.00 hod.
- divadelná ukážka zo života Migazziovcov so žiakmi ZŠ Pribinova v podzemných priestoroch kaštieľa
17.00 - 18.00 hod.
- prednáška manželov Menhartových - "potulky po kultúrnych a prírodných skvostoch Francúzska"
20.00 - 21.00 hod.
- vystúpenie hudobného združenia Musicantica Slovaca
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný

21.5. 2017 v Arboréte Tesárske Mlyňany
15.00 - 16.00 hod.
- divadelné predstavenie spojené s vystúpením SS Zlatomoravčianka v Arboréte v Tesárskych Mlyňanoch
- Antónia Migazzi, dcéra grófa Viliama Migazzi predstaví život v sídle v Tesárskych Mlyňanoch


28.5. - 30.5.2017 Bonsaje
Výstava bonsajov manželov Džundových

17.7. - 14.9.2017 Kvety
Výstava výtvarných diel amatérskej výtvarníčky Kataríny Gálikovej

19.9. - 3.11.2017 Hríby našich lesov
Výstava replík húb zo zbierok Ponitrianskeho múzea

7.11. - 30.11.2017 Známky
Výstava súkromnej filatelistickej zbierky Milana Loviška zo Zlatých Moraviec

4.12. - 31.12.2017 Tradičné vianoce

Tvorivé dielne :

29.5.2017 Bonsaje

Ukážka pestovania a tvarovania Bonsajov
začiatok o 10.00 hod.

15.5. a 22.6.2017 Záhady a zaujímavosti Indie
začiatok o 10.00 hod. a 15.00 hod.

18.8.2017 Dožinky v múzeu
IV. ročníkom dožinkových slávností v múzeu si pripomenieme ukončenie žatevných prác upletením dožinkového venca
a jeho symbolickým odovzdaním. Atmosféru dotvorí Spevácky súbor Zlatomoravčianka "Trnky" z Chyzeroviec spievaním dožinkových
piesní.
Začiatok: 17.00 hod.

14.9.2017 Slivkobranie v múzeu - III. ročník
tradíciu varenia slivkového lekváru oživí Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci so speváckym súborom Zlatomoravčianka
spievaním ľudových piesní.
Začiatok: 9.00 hod.

24.11.2016 „Páračky v múzeu“

Členky speváckeho súboru Zlatomoravčianka ukážu páranie (driapanie) peria, ktoré bude sprevádzané rozprávaním o tejto tradícii a
spievaním piesní. Po skončení práce bude každý pohostený tradičnými jedlami, ktoré sa v minulosti podávali pri tejto
spoločenskej udalosti.

Začiatok: 13.30 hod.

14.12.2017 Tvorivá dieľňa k Vianociam




Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu