Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Výstavy

Pobočky > Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

15.5. - 14.7.2017 Bábiky z rôznych kútov sveta
- výstava krojovaných bábik z 27 krajín sveta zo zbierky Jaroslava Burjaniva

22.6.2017 Záhady a zaujímavosti Indie
na besede porozpráva Jaroslav Burjaniv o vzniku zbierky bábik a predstaví štyri digitálne knihy o Indii,
ktoré napísal. Prostredníctvom prezentácie s premietaním fotografíí porozpráva zaujímavosti z ciest po Indii,
Egypte, Petrohrade, Uzbekistane i rodnom Slovensku.

Začiatok o 10.00 hod. a 15.00 hod.

Kalendárium:

15.5. - 14.7.2017 Bábiky z rôznych kútov sveta

Výstava krojovaných bábik z 27 krajín sveta zo zbierky Jaroslava B
urjaniva
22.6.2017 Záhady a zaujímavosti Indie - začiatok o 10.00 a 15.00 hod.
beseda s Jaroslavom Burjanivom

28.5. - 30.5.2017 Bonsaje
Výstava bonsajov manželov Džundových

17.7. - 14.9.2017 Kvety
Výstava výtvarných diel amatérskej výtvarníčky Kataríny Gálikovej

19.9. - 3.11.2017 Hríby našich lesov
Výstava replík húb zo zbierok Ponitrianskeho múzea

7.11. - 30.11.2017 Známky
Výstava súkromnej filatelistickej zbierky Milana Loviška zo Zlatých Moraviec

4.12. - 31.12.2017 Tradičné vianoce

Tvorivé dielne :

29.5.2017 Bonsaje

Ukážka pestovania a tvarovania Bonsajov
začiatok o 10.00 hod.

22.6.2017 Záhady a zaujímavosti Indie
začiatok o 10.00 hod. a 15.00 hod.

18.8.2017 Dožinky v múzeu
IV. ročníkom dožinkových slávností v múzeu si pripomenieme ukončenie žatevných prác upletením dožinkového venca
a jeho symbolickým odovzdaním. Atmosféru dotvorí Spevácky súbor Zlatomoravčianka "Trnky" z Chyzeroviec spievaním dožinkových
piesní.
Začiatok: 17.00 hod.

14.9.2017 Slivkobranie v múzeu - III. ročník
tradíciu varenia slivkového lekváru oživí Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci so speváckym súborom Zlatomoravčianka
spievaním ľudových piesní.
Začiatok: 9.00 hod.

24.11.2016 „Páračky v múzeu“

Členky speváckeho súboru Zlatomoravčianka ukážu páranie (driapanie) peria, ktoré bude sprevádzané rozprávaním o tejto tradícii a
spievaním piesní. Po skončení práce bude každý pohostený tradičnými jedlami, ktoré sa v minulosti podávali pri tejto
spoločenskej udalosti.

Začiatok: 13.30 hod.

14.12.2017 Tvorivá dieľňa k Vianociam
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu