Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Výstavy

Pobočky > Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

16. 3. – 29. 5. 2020 Jaskyne v našom regióne
Výstava priblíži prostredníctvom mapy Slovenska so základnými informáciami a fotografiami výskyt jaskýň na našom území i mapy jaskýň v pohorí Tríbeč. Súčasťou bude odev a náradie speleológa, ktorý používa pri svojej práci.


Mestské múzeum v Zlatých Moravciach


Kalendárium:

16. 3. – 29. 5. 2020 Jaskyne v našom regióne
Výstava priblíži prostredníctvom mapy Slovenska so základnými informáciami a fotografiami výskyt jaskýň na našom území i mapy jaskýň v pohorí Tríbeč. Súčasťou bude odev a náradie speleológa, ktorý používa pri svojej práci.

15.5. 2020 Deň otvorených dverí v rámci medzinárodného dňa Noc múzeí a galérií
Program:
9.00 - 24.00 hod. - prehliadka expozície a výstav - prehliadka podzemných priestorov kaštieľa
10.00 - 15.00 hod. - ukážka výroby keramiky na hrnčiarskom kruhu s Branislavom Gahérom
10.00 - 16.00 hod. - prehliadka Mauzólea rodiny Migazzi
15.00 - 16.00 hod. „Spievaj, že si spievaj“ – prednes ľudových piesní v podaní SS Zlatomoravčianka pôsobiacom pri Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach
17.00 – 18.00 hod. - prednáška Ing. Arch. Martina Bónu – „770. rokov od tradovaného založenia hradu Gýmeš“
20.00 – 21.00 hod. - vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný

Výchovno-vzdelávacie programy :

6.4.2020 Veľká noc v múzeu
Začiatok: 8.00 hod. – 12.00 hod.

Ukážka zhotovovania kraslíc rôznymi kreatívnymi technikami, pletenie korbáčov s možnosťou upliesť si svoj vlastný.
Tvorivé dielne bude sprevádzať rozprávanie o veľkonočných zvykoch v minulosti.

8.6.2020 Ryžovanie zlata v múzeu
Začiatok: 10.00 – 12.00 hod.
Ukážka ryžovania zlata, ktoré bolo v minulosti bežnou činnosťou. Záujemci si budú môcť vyskúšať nabrať
lopatkou privezený piesok, preosiať ho cez sito do ryžovacej panvice a následne krúžiť,
kým sa neodplaví nežiaduci materiál a neobjavia na dne očakávané zlatinky.

13.8.2020 Dožinky v múzeu – VII. ročník
Začiatok: 17.00 hod.

VII. ročníkom dožinkových slávností v múzeu si pripomenieme ukončenie žatevných prác upletením
dožinkového venca a jeho symbolickým odovzdaním podľa tradícií. Atmosféru dotvorí SSk Zlatomoravčianka
spievaním dožinkových piesní. Nebude chýbať ani ochutnávka makových periek a šúľancov.

7.9.2020 „Slivkobranie v múzeu“ – VI. ročník
Začiatok: 9.00 hod.

Tradíciu varenia slivkového lekváru oživí Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci so SSk Zlatomoravčianka,
ktoré dotvoria atmosféru spievaním ľudových piesní.

17.9.2020 „Retro večer v múzeu“
Začiatok: 16.00 hod.

Spomienky na nedávnu minulosť s hosťami z oblasti zdravotníctva a kultúry.

7.10.2020 „Chlapci rukujú“
Začiatok: 16.00 hod.

Pásmo ľudových zvykov a tradícií pri odchode mladých chlapcov (brancov) na Základnú vojenskä službu.

15.11.2020 „Páračky v múzeu“ – VI. ročník
Začiatok: 16.00 hod.

Členky SSk Zlatomoravčianka ukážu páranie (driapanie) peria, ktoré bude sprevádzané rozprávaním o tejto
tradícii a spievaním piesní. Po skončení práce budú účastníci pohostení tradičnými jedlami,
ktoré sa v minulosti podávali pri tejto spoločenskej udalosti.

17.12.2020 Tradičné Vianoce
Začiatok: 9.30 – 10.30 hod., 11.00 – 12.00 hod. – tvorivá dielňa pre školské zariadenia
Ukážka prípravy a pečenia tradičného vianočného pečiva spojená s rozprávaním o zvykoch a tradíciách
štedrovečerného stolovania v minulosti. Súčasťou bude tvorivá dielňa,
v ktorej si bude môcť vyrobiť každý anjela, alebo svietnik.

Zmena programu vyhradená. O prípadných zmenách budeme včas informovať!

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu