Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Výstavy

Pobočky > Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

12.3. – 27.4.2018 Podoba keramiky
Výstava hrnčiarskych nádob a predmetov z hliny z dielne pána Fialu.

12.4.2018 Keď ruka hlinu pohladí
Začiatok: 10.00 hod.

Ukážka výroby hlinených nádob na hrnčiarskom kruhu.


20.5.2018 Vystúpenie SS Zlatomoravčianka v Arboréte Mlyňany SAV

Kalendárium:

12.3. – 27.4.2018 Podoba keramiky
Výstava hrnčiarskych nádob a predmetov z hliny z dielne pána Fialu.

3.5. – 8.6.2018 Vtáky našich lesov, polí a záhrad
Výstava dermoplastických preparátov vtákov žijúcich v Nitrianskom regióne zo zbierky Ponitrianskeho múzea v Nitre.

18.5. 2018 Deň otvorených dverí v rámci medzinárodného dňa Noc múzeí a galérií
Program:
9.00 - 24.00 hod.
- prehliadka expozície a výstav
- prehliadka podzemných priestorov kaštieľa
9.00 - 17.00 hod.
- prehliadka Mauzólea rodiny Migazzi
15.00 - 16.00 hod.
„Spievaj, že si spievaj“ – prednes ľudových piesní v podaní SS Zlatomoravčianka pôsobiacom pri Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach
17.00 – 18.00 hod.
- prednáška Ing. Jaroslava Burjaniva o kostoloch
20.00 – 21.00 hod.
- vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA

20.5.2018 Vystúpenie SS Zlatomoravčianka v Arboréte Mlyňany SAV

25.6. – 27.6.2018 Bonsaje

Výstava bonsajov manželov Džundových.

12.6. – 31.8.2018 Obrazy Stanislavy Havetovej
Výstava výtvarných diel amatérskej výtvarníčky.

5.9. – 30.10.2018 Československé bankovky
Výstava bankoviek z obdobia I. ČSR.

13.9.2018 Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Prehliadka expozície a výstav Mestského múzea spojená s prednáškou Imricha Fintu o hradoch v našom okolí.

5.11.2018 – 15.1.2019 Predmety a spotrebiče v minulosti
Výstava úžitkových predmetov a spotrebičov, ktoré sa používali v minulosti.

10.12. – 21.12.2018 Tradičné Vianoce
Ukážka tradičného vianočného stromčeka a štedrovečerného stolovania v minulosti spojená s rozprávaním o zvykoch a tradíciách v
minulosti zo spomienok najstarších členiek súborov zo Zlatých Moraviec.

Výchovno-vzdelávacie programy :


12.4.2018 Keď ruka hlinu pohladí
Začiatok: 10.00 hod.

Ukážka výroby hlinených nádob na hrnčiarskom kruhu.


14.6.2018 Ryžovanie zlata v múzeu
Začiatok: 10.00 – 12.00 hod.

Ukážka ryžovania zlata s Jurajom Jonisom.

10.8.2018 Dožinky v múzeu – V. ročník
Začiatok: 17.00 hod
.
V. ročníkom dožinkových slávností v múzeu si pripomenieme ukončenie žatevných prác upletením
dožinkového venca a jeho symbolickým odovzdaním podla tradícií. Atmosféru dotvorí Spevácky súbor
Zlatomoravčianka a OZ Babička zo Zlatých Moraviec spievaním dožinkových piesní.


24.9.2018 „Slivkobranie v múzeu“ – IV. ročník
Začiatok: 9.00 hod.

Tradíciu varenia slivkového lekváru oživí Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci s
OZ Babička a Speváckym súborom Chyzerovčanka, ktoré dotvoria atmosféru spievaním ľudových piesní.

22.11.2018 „Páračky v múzeu“
Začiatok: 15.00 hod.

Členky OZ Babicka ukážu páranie (driapanie) peria, ktoré bude sprevádzané rozprávaním o tejto tradícii a
spievaním piesní. Po skončení práce budú účastníci pohostení tradičnými jedlami, ktoré sa v minulosti podávali
pri tejto spoločenskej udalosti.

Zmena programu vyhradená. O prípadných zmenách budeme včas informovať!

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu