Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Pracovníci

Riaditeľ múzea:
Mgr. Anton Števko

Asistentka riaditeľa:
Mgr. Lucia Lieskovská

Odborní pracovníci:
Ing. Hana Husárová, PhD. - kurátor prírodovedných zbierok
PhDr. Jaroslava Ruttkayová - kurátorka archeologických zbierok
Mgr. Barbora Féderová - kurátorka historických zbierok
Mgr. Vladimír Biroš - kurátor historických zbierok
Mgr. Dominika Juricová - múzejný pedagóg
Mgr. Ľubica Packová-Zahradárová - manažér pre marketing a styk s verejnosťou
Mgr. Jozef Kubiček - fotograf
Mgr. Lívia Šumichrastová
Rudolf Dulaj
Bc. Štefan Antoš

Dokumentačné oddelenie:
Ludmila Vyoralová
Dagmar Ravingerová

Ekonomické oddelenie:
Marta Florišová
Anna Čápeková

Lektorky:
Ponitrianske múzeum:
Mgr. Petra Bernáthová

M
ária Antalová
Dušan Lahučký

Pobočka Mestské múzeum v Zlatých Moravciach
Viera Tomová
Mgr. Ivana Valkovičová

Dom ľudového bývania v Šali:
Mgr.
Veronika Resöová - správkyňa pamiatkového objektuZpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu