Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Poznáte svoju Nitru ?Čo je to ?Nemocničný pavilón ?


Žrebčín ?


Železničná stanica ?

Kde je to ?


Špitálska ulica ?


Dnešná Štefánikova trieda ?


Železničná ulica ?

Kedy je to ?


1890 ?


1900 ?


1910 ?


Čo je to ?Pivovar ?


Sladovňa ?


Mlyn Tomáša Šúchalu ?

Kde je to ?


Horné Krškany ?


Rieka v úrovni Pieskovej ulice ?


Hangócka ?

Kedy je to ?


1898 ?


1918 ?


1928 ?
Čo je to ?Sirotinec ?


Kamalgulský kláštor ?


Žrebčín ?

Kde je to ?


Pod Kalváriou ?


na dnešnej Štefánikovej triede ?


Pod Zoborom ?

Kedy je to ?


1903 ?


1893 ?


1913 ?Čo je to ?


Kostol všetkých svätých ?


Kostol sv. Ondreja ?


Kostol sv. Martina ?

Kde je to ?


Dolné Krškany ?


Martinský vrch ?


Kynek ?

Kedy je to ?


1920 ?


1930 ?


1910 ?


Čo je to ?


Príchod členov Českého Sokola ?


Návšteva prezidenta Beneša ?


Návšteva T. G Masaryka v Nitre ?

Kde je to ?


Pred župným domom ?


Pred súdnym palácom ?


Pred mestským domom ?

Kedy je to ?


1933 ?


1938 ?


1923 ?

Čo je to ?


Požiar pivovaru ?


Požiar skladu Nitrianskej sporiteľne ?


Požiar firmy Verö ?

Kde je to ?


Dnešná Štefánikova trieda ?


Dnešná Štúrova ulica ?


Staničná ulica ?

Kedy je to ?


1902 ?


1922 ?


1932 ?

Čo je to ?


Hostinec Veľké peklo ?


Fara dolného mesta ?


Starý mestský dom ?

Kde je to ?


Farská ulica ?


Ďurčianska ulica ?


Dnešná Štefánikova trieda ?

Kedy je to ?


1880 ?


1870 ?


1890 ?

Čo je to ?


Železničná stanica ?


Nemocničný pavilon 4 ?


Kino Meteor ?

Kde je to ?


Staničná ulica ?


Štúrova a Damborského ?


Špitálska ?

Kedy je to ?


1918 ?


1928 ?


1908 ?

Čo je to ?


Teheľňa ?


Rolfesova baňa ?


Kameňolom ?

Kde je to ?


Stúrova ulica ?


Na Kalvárii ?


Čermáň ?

Kedy je to ?


1890 ?


1910 ?


1930 ?

Čo je to ?


Vila Ing. Králika ?


Pavilón 2 župnej nemocnice ?


Vila staviteľa Tomašeka ?

Kde je to ?


Štefánikova trieda ?


Pod Kalváriou ?


Špitálska ulica ?

Kedy je to ?


1918 ?


1928 ?


1898 ?

Čo je to ?


Žrebčín ?


Železničná stanica ?


Nemocničný pavilón 3 ?

Kde je to ?


Štefánikova trieda ?


Špitálska ulica ?


Staničná ulica ?

Kedy je to ?


1926 ?


1896 ?


1906 ?

Čo je to ?


Mestská sporiteľňa ?


Fara v dolnom meste ?


Lekáreň "U koruny" ?

Kde je to ?


Križovatka Župnej, Kapitulskej a Ďurčanskej ulice ?


Križovatka Mostnej a Malošpitálskej ulice ?


Križovatka Piaristickej a Mariánskej ulice ?

Kedy je to ?


1889 ?


1898 ?


1908 ?

Čo je to ?


Mestský obytný dom ?


Kamaldulský kláštor ?


Prvý pavilón župnej nemocnice ?

Kde je to ?


Štúrova ulica ?


Špitálska ulica ?


Zobor ?

Kedy je to ?


1924 ?


1894 ?


1884 ?

Čo je to ?


Františkánsky kláštor ?


Malý seminár ?


Piaristické gymnázium ?

Kde je to ?


Hradná ulica ?


Piaristická ulica ?


Pribinovo námestie ?

Kedy je to ?


1914 ?


1904 ?


1924 ?


Čo je to ?


Židovská škola ?


Parný kúpeľ ?


Gisserovský dom ?

Kde je to ?


Párovská ulica ?


Podzámska ulica ?


Rivá ( Sládkovičova ) ?

Kedy je to ?


1905 ?


1935 ?


1955 ?

Čo je to ?


Dom náboženských základín ?


Veľký seminár ?


Františkánsky kláštor ?

Kde je to ?


Župné námestie ?


Kapitulská ulica ?


Pribinovo námestie ?

Kedy je to ?


1961 ?


1981 ?


1901 ?

Čo je to ?


Grafika sv. Ladislava ?


Vitráž sv. Ladislava ?


Freska sv. Ladislava ?

Kde je to ?


Františkánsky kostol ?


Bellove Notície ?


Kaplnka v seminári sv. Gorazda - už nejestvuje ?

Kedy je to ?


1956 ?


1946 ?


1901 ?

Čo je to ?


Obchod s rozličným tovarom ?


Všeobecná úverová banka ?


Stará židovská synagóga ?

Kde je to ?


Kupecká ulica ?


Mostná ulica ?


Párovce ?

Kedy je to ?


1900 ?


1926 ?


1936 ?

Čo je to ?


Súdna budova ?


Radnica ?


Diecézna knižnica ?

Kde je to ?


Kúpeľná ulica ?


Rožkovániho ( dnes Východná ) ulica ?


Damborského ulica ?

Kedy je to ?


1896 ?


1926 ?


1900 ?

Čo je to ?


Domy na Podzámskej ?


Domy na Párovciach ?


Mostná ulica ?

Kde je to ?


Križovatka Podzámskej a Kapitulskej ?


Križovatka Mostnej, Kapitulskej a Malošpitálskej ulice ?


Križovatka Mariánskej a Piaristickej ?

Kedy je to ?


1914 ?


1924 ?


1898 ?

Čo je to ?


Súdna budova z dvora ?


Prvý pavilón nemocnice ?


Kostol Navštívenia Panny Márie a kláštor ?

Kde je to ?


Štúrova ulica ?


Špitálska ulica ?


Farská ulica ?

Kedy je to ?


1889 ?


1929 ?


1924 ?

Čo je to ?


Kostol sv. Urbana ?


Kostol sv. Františka ?


Kostol nanebovzatia Panny Márie ?

Kde je to ?


Čermáň ?


Kalvária ?


Samova ulica ?

Kedy je to ?


1914 ?


1934 ?1900 ?

Čo je to ?


Šúchalov mlyn ?


Dalošovský dom s kováčstvom ?


Mäsiarstvo ?

Kde je to ?


Mlynárce ?


Podzámska ulica ?


Župné námestie ?

Kedy je to ?


1924 ?


1938 ?


1900 ?

Čo je to ?


Stará pošta ?


Sporiteľňa ?


Engelov palác ?

Kde je to ?


Štefánikova trieda ?


Malošpitálska ulica ?


Kupecká ulica ?

Kedy je to ?


1958 ?


1938 ?


1898 ?

Čo je to ?


Nemocnica ?


Hotel Schiller ?


Hotel Hungaria ?

Kde je to ?


Krížna ulica ?


Farská ulica ?


Štefánikova trieda ?

Kedy je to ?


1898 ?


1938 ?


1948 ?Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu