Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Kontakty

Mgr. Patrícia Žáčiková
riaditeľ
email: riaditel@muzeumnitra.sk
tel.: 037/6510000

Mgr. Lucia Šimová
asistentka riaditeľa
email: sekretariat@muzeumnitra.sk
tel.: 037/6510000

Ing. Hana Husárová, PhD.
kurátor prírodovedných zbierok
email: zoolog@muzeumnitra.sk
tel.: 037/6514253

PhDr. Jaroslava Ruttkayová
kurátor archeologických zbierok
email: archeolog@muzeumnitra.sk
tel.: 037/6514253

Mgr. Barbora Féderová
kurátor historických zbierok
email: historik@muzeumnitra.sk
tel.: 037/6510000

Mgr. Vladimír Biroš
kurátor historických zbierok
email: historik@muzeumnitra.sk
tel.: 037/6510000

Mgr. Dominika Juricová
múzejný pedagóg
tel.: 037/6514253

Mgr. Ľubica Packová-Zahradárová
manažér pre marketing a styk s verejnosťou
email: marketing@muzeumnitra.sk
tel.: 037/6514253

Mgr. Lívia Šumichrastová
reštaurátor
email: restaurator@muzeumnitra.sk
tel.: 037/6510000

Rudolf Dulaj
preparátor
tel.: 037/6510000

Bc. Štefan Antoš
konzervátor
email: konzervator@muzeumnitra.sk
tel.: 037/6510000

Mgr. Anton Števko
dokumentátor
email: dokumentator@muzeumnitra.sk
tel.: 037/6510000

Marta Florišová
ekonóm
email: ekonom@muzeumnitra.sk
tel.: 037/6580975

Anna Čápeková
ekonóm
email: ekonom@muzeumnitra.sk
tel.: 037/6514245

Mgr. Petra Bernáthová
lektor
tel.: 037/6514253

Mária Antalová
lektor
tel.: 037/6514253

Dušan Lahučký
lektor
tel.: 037/6514253

Robert Burian
IT
email: admin@muzeumnitra.sk
tel.: 037/6510000


Stanislav Šimko
technický pracovník


Pobočka Mestské múzeum v Zlatých Moravciach
Viera Tomová
lektor
email: mmzm@muzeumnitra.sk
tel.: 037/6321470

Mgr. Ivana Valkovičová
lektor
email: mmzm@muzeumnitra.sk
tel.: 037/6321470

Dom ľudového bývania v Šali:
Mgr. Veronika Resöová
správkyňa pamiatkového objektu
email: ludovydom@muzeumnitra.sk
tel.: 0918677647


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu