Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Granty


Ministerstvo kultúry SR
Dotácia z Ministerstva kultúry na nákup počítačovej techniky na evidenciu zbierkových predmetov - 3000,- €

Dotácia z Ministerstva kultúry na reštaurovanie rodinného portrétu Imricha Erdödyho a Irmy Migazziovej - 3500,- €


Nadácia ORANGE

Dar v rámci grantového programu Otvorená výzva pre mimovládne organizácie v oblasti vzdelávania pre projekt interaktívnej výstavy „Život Slovanov“ – 2000,- €.

Mesto Nitra
Dotácia z rozpočtu mesta Nitry v rámci grantovej cieľovej oblasti Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana, alebo šírenie kultúrnych hodnôt na projekt výstavy „Archeologické objavy R 1 Nitra – Tekovské Nemce – Banská Bystrica“ – 1000,- €.

Mesto Nitra
Dotácia z rozpočtu Mesta Nitry v zmysle zmluvy o spolupráci na zabezpečenie konferencie „Najnovšie archeologické objavy na rýchlostnej ceste R 1 Nitra – Banská Bystrica“ – 500,- €


Mesto Nitra

Dotácia z rozpočtu Mesta Nitry v zmysle zmluvy o spolupráci na zabezpečenie výstavy „Nitrianske premeny“ – 300,- €

Kamerový systém
otvori
ť

Fond na podporu umenia
otvoriť

Fond na podporu umenia
otvoriť

Zmluva o poskytnití finančného príspevku Nadácia ZSE
otvoriť
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu