Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Faktúry 2011

Zverejňovanie > Faktúry

Dátum

Číslo

Predmet

Dodávateľ

Suma €

Príloha

05.01.2011

2011010011

aktualizácia stránok Ponitrianskeho
múzea v Nitre v rámci projektu
Muzeum.SK na rok 2011

DECUS, s.r.o.
Baničova 17
010 15 Žilina

84,00 €


zobrazenie

11.01.2011

1120800093

Stravné lístky

Vaša Slovensko, s.r.o.
Račianske mýto 1/B
831 02 Bratislava

1054,41 €


zobrazenie

11.01.2011

160052677

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra

170,45 €


zobrazenie

14.01.2011

2028020972

SFSA10FSA000
Finančný spravodajca,
ročník 2010

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1

20,95 €


zobrazenie

14.01.2011

525110040

faktúra za nebytové priestory 01/2011

Službyt Nitra, s.r.o.
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

1857,92 €


zobrazenie

19.01.2011

5100030115

dodávka a distribúcia elektriny

ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava 1

923,09 €


zobrazenie

27.01.2011

11100269

 

Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra
Priemyselná 9
949 01 Nitra

20,12 €


zobrazenie

31.01.2011

05/2011

zabezpečovanie úloh
v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP 01/2011

Darina Urbánková
Damborského 7
949 01 Nitra

59,75 €


zobrazenie

01.02.2011

7261953676

dodávka zemného plynu

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26

1566,00 €


zobrazenie

07.02.2011

1120800228

Stravné lístky

Vaša Slovensko, s.r.o.
Račiansko mýto 1/B
831 02 Bratislava

1164,94 €


zobrazenie

07.02.2011

4723066358

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

113,36 €


zobrazenie

07.02.2011

525110141

faktúra za nebytové priestory 02/2011

Službyt Nitra, s.r.o.
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

1895,06 €


zobrazenie

07.02.2011

5/2011

spotreba plynu za múzeum Zlaté Moravce za obdobie 1.1.2010 - 31.12.2010

Mestské kultúrne stredisko, Nám. A. Hlinku 1
953 01 Zlaté Moravce

1273,97 €


zobrazenie

03.02.2011

2011037

1/4 ročná kontrola systému EZS podľa
STN 334590, EN 50131

FA STOMBO Nitra, s.r.o.
Hlohovská 5
951 41 Lužianky

157,93 €


zobrazenie

03.02.2011

2011039

1/4 ročná kontrola systému EZS podľa
STN 334590, EN 50131

FA STOMBO Nitra, s.r.o.
Hlohovská 5
951 41 Lužianky

75,68 €


zobrazenie

09.02.2011

5722937140

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

16,78 €


zobrazenie

11.02.2011

 

dodávka a distribúcia elektriny

ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava 1

845,82 €


zobrazenie

21.02.2011

36/VVL/2011

kominárske práce

Dušan Levický
Kominárstvo VVL
Kmeťova 8
949 01 Nitra

20,58 €


zobrazenie

24.02.2011

1102000164

Ročný poplatok za doménu muzeumnitra.sk
Ročný neobmedzený webhosting pre doménu muzeumnitra.sk

KdeJe Software
Astrová 8
821 01 Bratislava

95,64 €


zobrazenie

22.02.2011

260003162

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra

304,79 €


zobrazenie

23.02.2011

2011400064

časopis Múzeum č. 1-4/2011

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie č. 2

10,84 €


zobrazenie

25.02.2011

1101103326

 

IURA EDITION, spol. s.r.o.
Oravská 17
821 09 Bratislava 2

24,20 €


zobrazenie

01.03.2011

7123741661

dodávka zemného plynu

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26

1566,00 €


zobrazenie

01.03.2011

11/2011

zabezpečovanie úloh
v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP 02/2011 a 03/2011

Darina Urbánková
Damborského 7
949 01 Nitra

119,50 €


zobrazenie

03.03.2011

3724083111

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

128,44 €


zobrazenie

03.03.2011

5723954469

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

5,86 €


zobrazenie

08.03.2011

525110241

faktúra za nebytové priestory 03/2011

Službyt Nitra, s.r.o.
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

1876,50 €


zobrazenie

08.03.2011

1120800354

Stravné lístky

Vaša Slovensko, s.r.o.
Račiansko mýto 1/B
831 02 Bratislava

1205,66 €


zobrazenie

11.03.2011

7190396423

dodávka a distribúcia elektriny

ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava 1

923,40 €


zobrazenie

11.03.2011

7190397304

dodávka a distribúcia elektriny

ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava 1

109,32 €


zobrazenie

21.03.2011

5590006107

Služby STP APV
obdobie 03.2011 - 12.2011

Služby STP APV
01.2012 - 02.2012

IVES Košice
Čsl. armády 20
041 18 Košice

71,70 €


zobrazenie

22.03.2011

20110212

 

Ján Blaho-PRIMA SERVIS
951 22 Alekšince 354

393,01 €


zobrazenie

07.04.2011

1120800486

Stravné lístky

Vaša Slovensko, s.r.o.
Račiansko mýto 1/B
831 02 Bratislava

1398,68 €


zobrazenie

07.04.2011

7725097678

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

119,59 €


zobrazenie

07.04.2011

1724969220

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

23,42 €


zobrazenie

08.04.2011

525110337

faktúra za nebytové priestory
04/2011

Službyt Nitra, s.r.o.
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

1876,50 €


zobrazenie

13.04.2011

7220359364

dodávka a distribúcia elektriny

ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava 1

897,40 €


zobrazenie

21.04.2011

260012369

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra

233,87 €


zobrazenie

26.04.2011

7449062353

dodávka zemného plynu
19.04.2010 - 18.04.2011

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26

19 555,90 €


zobrazenie

05.05.2011

260007332

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra

241,34 €


zobrazenie

05.05.2011

2726110818

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

138,53 €


zobrazenie

05.05.2011

2011127

1/4 ročná kontrola systému EZS podľa
STN 334590, EN 50131

FA STOMBO Nitra, s.r.o.
Hlohovská 5
951 41 Lužianky

157,93 €


zobrazenie

05.05.2011

1120800620

Stravné lístky

Vaša Slovensko, s.r.o.
Račiansko mýto 1/B
831 02 Bratislava

1114,15 €


zobrazenie

05.05.2011

7143735131

dodávka zemného plynu

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26

1813,00 €


zobrazenie

09.05.2011

20110321

 

Ján Blaho-PRIMA SERVIS
951 22 Alekšince 354

139,94 €


zobrazenie

09.05.2011

525110435

faktúra za nebytové priestory
05/2011

Službyt Nitra, s.r.o.
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

1876,50 €


zobrazenie

03.05.2011

6725982548

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

15,46 €


zobrazenie

12.05.2011

7120745091

dodávka a distribúcia elektriny

ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava 1

923,24 €


zobrazenie

12.05.2011

2011148

1/4 ročná kontrola systému EZS podľa
STN 334590, EN 50131

FA STOMBO Nitra, s.r.o.
Hlohovská 5
951 41 Lužianky

75,68 €


zobrazenie

20.05.2011

20110138

tlač nálepky na výstavu
550x60cm

RCS reklama s.r.o.
Novozámocká 57
949 05 Nitra

67,20 €


zobrazenie

23.05.2011

260016023

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra

248,08 €


zobrazenie

27.05.2011

7559132

Hospodárske noviny 1ks

ECOPRESS a.s.
Sebereniho 1
820 07 Bratislava

86,80 €


zobrazenie

27.05.2011

11102160

 

Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra
Priemyselná 9
949 01 Nitra

12,16 €


zobrazenie

03.06.2011

3727133642

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

147,56 €


zobrazenie

01.06.2011

7297077343

dodávka zemného plynu

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26

1813,00 €


zobrazenie

07.06.2011

2011173

oprava systému EZS

FA STOMBO Nitra, s.r.o.
Hlohovská 5
951 41 Lužianky

72,26 €


zobrazenie

08.06.2011

7727006672

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

18,38 €


zobrazenie

08.06.2011

100184552

Krásy Slovenska
Zvesti MS a MK SR

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

9,07 €


zobrazenie

08.06.2011

1120800740

Stravné lístky

Vaša Slovensko, s.r.o.
Račiansko mýto 1/B
831 02 Bratislava

1270,98 €


zobrazenie

08.06.2011

525110632

faktúra za nebytové priestory
06/2011

Službyt Nitra, s.r.o.
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

1876,50 €


zobrazenie

10.06.2011

7130630262

dodávka a distribúcia elektriny

ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava 1

109,63 €


zobrazenie

10.06.2011

7130627223

dodávka a distribúcia elektriny

ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava 1

897,40 €


zobrazenie

20.06.2011

260020234

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra

234,97 €


zobrazenie

22.06.2011

2011188

úprava systému EZS

FA STOMBO Nitra, s.r.o.
Hlohovská 5
951 41 Lužianky

60,00 €


zobrazenie

04.07.2011

7192161214

dodávka zemného plynu

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26

1813,00€


zobrazenie

04.07.2011

0728145773

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

164,24 €


zobrazenie

06.07.2011

1120800882

Stravné lístky

Vaša Slovensko, s.r.o.
Račiansko mýto 1/B
831 02 Bratislava

1185,84 €


zobrazenie

09.07.2011

7728018243

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

20,80 €


zobrazenie

08.07.2011

525110737

faktúra za nebytové priestory
07/2011

Službyt Nitra, s.r.o.
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

1876,50 €


zobrazenie

12.07.2011

7170462684

dodávka a distribúcia elektriny

ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava 1

711,20 €


zobrazenie

12.07.2011

223009105

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra

1,20 €


zobrazenie

12.07.2011

1101109108

 

IURA EDITION, spol. s.r.o.
Oravská 17
821 09 Bratislava 2

25,30 €


zobrazenie

15.07.2011

260028791

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra

165,42 €


zobrazenie

25.07.2011

1113310613

 

Mountfield SK, s. r. o.
Červenej armády 1
036 01 Martin

168,10 €


zobrazenie

20.07.2011

2011224

odborná prehliadka a skúška systému EZS podľa STN 334590, STN EN 501 31

FA STOMBO Nitra, s.r.o.
Hlohovská 5
951 41 Lužianky

237,00 €


zobrazenie

05.08.2011

8729025203

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

23,40 €


zobrazenie

05.08.2011

2729152749

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

133,88 €


zobrazenie

05.08.2011

525110841

faktúra za nebytové priestory
07/2011

Službyt Nitra, s.r.o.
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

1876,50 €


zobrazenie

05.08.2011

20110191

spotrebný materiál

Tibor Rabek - TIBI
Horn
á Kráľová 704
Horná Kráľová 951 32

214,98 €


zobrazenie

05.08.2011

238/VVL/2011

kominárske práce

Dušan Levický Kominárstvo VVL
Kmeťova 8
949 01 Nitra

20,58 €


zobrazenie

01.08.2011

7257177420

dodávka zemného plynu

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26

1813,00 €


zobrazenie

08.08.2011

1120801008

stravné lístky

Vaša Slovensko, s.r.o.
Raciansko mýto 1/B
831 02 Bratislava

1024,54 €


zobrazenie

10.08.2011

207-2011

antivírový softvér

ACE SYSTEM, spol. s. r. o.
Štiavnická 18
949 01 Nitra

290,40 €


zobrazenie

10.08.2011

745005009

dodávka a distribúcia elektriny

ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava 1

109,63 €


zobrazenie

10.08.2011

7450032025

dodávka a distribúcia elektriny

ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava 1

711,21 €


zobrazenie

16.08.2011

1100022

spotrebný materiál

Pavel Kunák-Školáčik
Dlhá 139
949 07 Nitra Janíkovce

73,18 €


zobrazenie

17.08.2011

21103374115

finančný spravodajca

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A,
010 01 Žilina

19,98 €


zobrazenie

23.08.2011

260034797

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra

231,83


zobrazenie

23.08.2011

2011263

1/4 ročná kontrola systému EZS podľa STN 334590, STN EN 501 31

FA STOMBO Nitra, s.r.o.
Hlohovská 5
951 41 Lužianky

75,68 €


zobrazenie

31.08.2011

574/2011

 

AUTOHAUS-Hinca s r.o.
Cabajská 33
949 01 Nitra

137,54 €


zobrazenie

31.08.2011

91/2011

zabezpečovanie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP za mesiac apríl a máj 2011

Darina Urbánková
Damborského 7,
949 01 Nitra

119,50 €


zobrazenie

30.08.2011

11103707

 

Práčovne a čistiarne s r.o. Nitra
Priemyselná 9
949 01 Nitra

20,65 €


zobrazenie

05.09.2011

1120801102

stravné lístky

Vaša Slovensko, s.r.o.
Raciansko mýto 1/B
831 02 Bratislava

1149,99 €


zobrazenie

05.09.2011

6730162652

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

142,54 €


zobrazenie

05.09.2011

7133931914

dodávka zemného plynu

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26

1813,00 €


zobrazenie

08.09.2011

4730035107

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

16,58 €


zobrazenie

12.09.2011

525110941

faktúra za nebytové priestory 09/2011

Službyt Nitra, s.r.o.
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

1876,50 €


zobrazenie

19.09.2011

7475262163

dodávka a distribúcia elektriny

ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava 1

711,21 €


zobrazenie

23.09.2011

2011416025

Zborník SNM - Prírodné vedy
Ročník LVI - 2010

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie č. 2
810 06 Bratislava 16

4,60 €


zobrazenie

23.09.2011

2020603068

Zborník SNM - Prírodné vedy
Ročník LVI - 2010

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie č. 2
810 06 Bratislava 16

4,60 €


zobrazenie

27.09.2011

8310186495

Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
Predplatné mesačník (november 2011-október 2012)

IURA EDITION, spol. s r. o.
Okr. súd BA 1, oddiel:s r.o., vložka č. 4868/Oravská 17
821 09 Bratislava 2

61,92 €


zobrazenie

28.09.2011

1101115024

Aktualizácia k 8. septembru 2011

IURA EDITION, spol. s r. o.
Okr. súd BA 1, oddiel:s r.o., vložka č. 4868/Oravská 17
821 09 Bratislava 2

28,60 €


zobrazenie

28.09.2011

20110614

náplň do tlačiarne

Ján Blaho - PRIMA SERVIS
951 22 Alekšince 354

82,42 €


zobrazenie

04.10.2011

7192274240

dodávka zemného plynu

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26

1813,00 €


zobrazenie

04.10.2011

71/2011

oprava fotoprístroja NIKON D300

Opravy fotoprístrojov
Ján Matunák
G. Bethiena 35/7.p.
940 76 Nové Zámky

268,00 €


zobrazenie

04.10.2011

8731166686

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

138,32 €


zobrazenie

06.10.2011

1120801267

stravné lístky

Vaša Slovensko, s.r.o.
Raciansko mýto 1/B
831 02 Bratislava

1081,30 €


zobrazenie

07.10.2011

1731039394

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

25,07 €


zobrazenie

07.10.2011

525111045

faktúra za nebytové priestory 10/2011

Službyt Nitra, s.r.o.
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

1876,50 €


zobrazenie

07.10.2011

99/2011

zabezpečovanie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP za mesiac jún a júl 2011

Darina Urbánková
Damborského 7
949 01 Nitra

119,50 €


zobrazenie

14.10.2011

744544356

dodávka a distribúcia elektriny

ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava 1

711,21 €


zobrazenie

14.10.2011

7445458086

dodávka a distribúcia elektriny

ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava 1

109,63 €


zobrazenie

14.10.2011

77/2011

oprava fotoprístroja Olympus Camedia C-5050

Opravy fotoprístrojov
Ján Matunák
G. Bethiena 35/7.p.
940 76 Nové Zámky

56,80 €


zobrazenie

24.10.2011

316000681

vodné, stočné

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra

275,13 €


zobrazenie

02.11.2011

13927132

Hospodárske noviny

ECOPRESS a. s.
Seberéniho 1
820 07 Bratislava

93,75 €


zobrazenie

03.11.2011

1120801397

stravné lístky

Vaša Slovensko, s.r.o.
Raciansko mýto 1/B
831 02 Bratislava

1259,11 €


zobrazenie

03.11.2011

7257289517

dodávka zemného plynu

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26

1813,00 €


zobrazenie

03.11.2011

2011336

1/4 ročná kontrola systému EZS podľa STN 334590, EN 50131

FA STOMBO Nitra, s.r.o.
Hlohovská 5
951 41 Lužianky

157,93 €


zobrazenie

03.11.2011

8732168786

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

138,01 €


zobrazenie

07.11.2011

525111148

faktúra za nebytové priestory 11/2011

Službyt Nitra, s.r.o.
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

1876,50 €


zobrazenie

08.11.2011

108/2011

zabezpečovanie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP za mesiac august a september 2011

Darina Urbánková
Damborského 7
949 01 Nitra

119,50 €


zobrazenie

08.11.2011

3732041664

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

15,71 €


zobrazenie

08.11.2011

36/2011

záloha za spotrebu plynu - múzeum Zlaté Moravce

Mestské kultúrne stredisko,
Nám. A. Hlinku 1
953 01 Zlaté Moravce

1200,00 €


zobrazenie

11.11.2011

11104958

pranie a žehlenie bielizne

Práčovne a čistiarne s r.o. Nitra
Priemyselná 9
949 01 Nitra

16,20 €


zobrazenie

11.11.2011

316001624

vodné, stočné

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra

211,86 €


zobrazenie

11.11.2011

7445550387

dodávka a distribúcia elektriny

ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava 1

918,50 €


zobrazenie

23.11.2011

816022548

vodné, stočné

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra

45,89 €


zobrazenie

24.11.2011

129/2011

zabezpečovanie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP za mesiac október a november 2011

Darina Urbánková
Damborského 7
949 01 Nitra

119,50 €


zobrazenie

24.11.2011

12/11

ladenie a oprava klavíra

Tomáš Legard A+A
Hlboká
Nitra

200,00 €


zobrazenie

05.12.2011

201204675

MY Nitrianske noviny

PETIT PRESS, a. s.
Lazaretsk
á 12
814 64 Bratislava

25,00 €


zobrazenie

05.12.2011

7252329155

dodávka zemného plynu

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26

3600,00 €


zobrazenie

05.12.2011

2011371

odoborná prehliadka a skúška systému EZS podľa STN 334500, STN EN 501 31

FA STOMBO Nitra, s.r.o.
Hlohovská 5
951 41 Lužianky

109,54 €


zobrazenie

05.12.2011

7733170176

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

135,66 €


zobrazenie

06.12.2011

8733043233

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

20,84 €


zobrazenie

06.12.2011

1120801536

stravné lístky

Vaša Slovensko, s.r.o.
Raciansko mýto 1/B
831 02 Bratislava

1191,02 €


zobrazenie

06.12.2011

101184552

KRASY SLOVENSKA
ZVESTI MS A MK SR

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

11,07 €


zobrazenie

06.12.2011

525111251

faktúra za nebytové priestory 12/2011

Službyt Nitra, s.r.o.
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

1876,50 €


zobrazenie

09.12.2011

20/2011

oprava a výmena plyn. zariadenia v kotolni

Stanislav Porubský
Svätourbanská 105/32
949 01 Nitra

620,00 €


zobrazenie

12.12.2011

11010283

kontrola hasiacich prístrojov

Miroslav Stefčík STEMI
Koniarovce 74
956 13 Koniarovce

190,08 €


zobrazenie

14.12.2011

0420/2011

členské na rok 2012

ZO Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
Farská 7
949 01 Nitra

116,00 €


zobrazenie

14.12.2011

20111287

predplatné kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra na rok 2012

Mesto Nitra
Štefánikova trieda 80/60
950 06 Nitra

7,26 €


zobrazenie

14.12.2011

20110683

osobný počítač

Venron spol. s r. o.
Fraňa Mojtu 1
949 01 Nitra

705,00 €


zobrazenie

14.12.2011

20110685

osobný počítač

Venron spol. s r. o.
Fraňa Mojtu 1
949 01 Nitra

705,00 €


zobrazenie

14.12.2011

20110684

osobný počítač

Venron spol. s r. o.
Fraňa Mojtu 1
949 01 Nitra

705,00 €


zobrazenie

16.12.2011

1151817

náradie

L&Š s r. o.
Novozámocká 199
949 01 Nitra

183,47 €


zobrazenie

16.12.2011

147/2011

zabezpečovanie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP za mesiac december 2011

Darina Urbánková
Damborského 7
949 01 Nitra

59,75 €


zobrazenie

19.12.2011

316002877

vodné, stočné

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra

325,78 €


zobrazenie

21.12.2011

110026

odborná prehliadka elektronického prenosného náradia

PROLUX - TERM - Peter Majerčík
Beethovenova 12
949 11 Nitra

150,00 €


zobrazenie

21.12.2011

20110818

náplne do tlačiarní

Jan Blaho - PRIMA SERVIS
951 22 Alekšince 354

456,84 €


zobrazenie

22.12.2011

20110720

monitor LCD

Venron spol. s r. o.
Fraňa Mojtu 1
949 01 Nitra

120,00 €


zobrazenie

31.12.2011

9734172810

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

140,16 €


zobrazenie

           

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu