Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Expozície

Skvosty dávnovekého Slovenska

V roku 1993 múzeum v spolupráci s AÚ SAV v Nitre pripravilo a otvorilo expozíciu Skvosty dávnovekého Slovenska.
Expozícia sprístupňuje verejnosti súbor najvzácnejších pamiatok hmotnej kultúry v
dávnej minulosti Slovenska, ktoré svojimi výskumami získal AÚ SAV v Nitre. Na neveľkej ploche je sústredených vyše 2200 zlatých, strieborných i kovových a z ďalších materiálov zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších čias jeho prítomnosti na našom území, teda od staršej doby kamennej až do 17. storočia.Expozícia je klenotnicového typu, to znamená, že výber exponátov je zameraný na predmety nevšedné, spojené s kultom, umením a predstavujú sa celé nálezové súbory, nielen výber z nich.


Finan
čný príspevok na realizáciu poskytlo Mesto Nitra a PRO Slovakia. Autorkou scenára expozície je archeologička múze PhDr. Jaroslava Ruttkayová


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu