Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Archív výstav 2020

Archív výstav

10.1. – 1.3.2020 Slovensko-Slovinská dimenzia
Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v spolupráci s Filozofickou fakultou UK a
Slovenským národným múzeum pripravilo v roku 2016 výstavu kolektívu autorov s
názvom SLOVensko-SLOVinská dimenzia, ktorú finančne podporili aj ministerstvá
kultúry oboch štátov. Výstava je zameraná na zhody a odlišnosti našich dvoch krajín,
ktoré si cudzinci často mýlia, a to najmä v oblasti kultúry, etnológie, architektúry,
literatúry atď. Pozostáva z 15 roll-up bannerov v slovenskom, slovinskom a anglickom
jazyku na rôzne témy (napr. vlastiveda, povesti, strava, jazyk, fašiangy, súčasná
literatúra...) a z predmetov (zväčša tradičné predmety dnes už ľudovej kultúry).

6.12. 2019 – 2.2.2020 "Starí majstri a my"
Výstava rôznych variácií na biblické obrazy starých majstrov od detí z Orechovho
dvora, prác účastníkov výtvarného workshopu z festivalu UNITED vo Vsetíne a
práce hostí, výtvarníkov spriaznených so Združením výtvarníkov sv. Lukáša
s použitím výtvarných techník olejomaľba, suchý pastel, koláž, tavené sklo,
keramika.
Vernisáž 6.12.2019 o 17.00 hod.

6.2.2020 Osudy nitrianskych Židov - príbeh rodiny Ing. Ferdinanda Felsenburga
začiatok o 9.30 hod.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu