Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Archív výstav 2018

Archív výstav

8.12.2017 - 28.1.2018 Art Go!
Výstava výtvarníkov Združenia sv. Lukáša v Nitre predstaví výtvarné diela namaľované olejom, akrylom a rôzne koláže z bilbordov. Tohtoročnou myšlienkou výtvarného stvárnenia je "Umenie nám pomáha prežiť a nezblázniť sa" a je zároveň reakciou na vizuálny svet okolo nás. Súčasťou výstavy bude aj výber z diel Ľudovíta Bebjaka, zakladateľa Združenia výtvarníkov sv. Lukáša.
Vernisáž 8.12. o 17.00 hod.

6.11. - 30.12.2017 Tisícročia s mincami
Výstava archeologických nálezov mincí z Nitry a širšieho okolia zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre,
Archeologického ústavu SAV v Nitre a Mestského múzea Šurany.

9.2. – 5.3.2018 Krása dreva
Ukážka tvorby
ľudových rezbárov používajúcich drevo ako výrazový prostriedok výtvarného
umenia.
Vernisáž 9.2.2018 o 16.00 hod.

09.01. - 06.03.2018 Požitavské kroje na bábikách
Výstava ľudových krojov na bábikách zo zbierky Márie Pekárovej.

23.3. – 22.4.2018 Trofeje poľovnej zveri
XXXII. ro
čník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra. Vystavované trofeje sú odrazom nielen samotnej úrovne genofondu, ale aj celého systému celoročnej starostlivosti o zver, ako zložky prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Na výstave je možné vidieť trofeje raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej sezóne r. 2017/2018. Vystavené trofeje a sprievodný katalóg poskytujú prehľad o počte zveri v revíroch, správnom selektívnom love trofejových jedincov, ako i bodovanie trofejí a udeľovanie medailí. Výstava je doplnená preparátmi poľovných druhov zveri zo zbierok Ponitrianskeho múzea.
Vernisáž: 23.3.2018 o 15.00 hod.

19.5.2018 Noc múzeí a galérií
Program:
10.00 – 24.00 hod.
- prehliadka expozície a výstav
- ukážka pr
áce odborných pracovníkov
12.00 – 21.00 hod.
-
výchovno-vzdelávací program pre mládež „Po stopách pravekých metalurgov“ s interaktívnymi činnosťami ( pracovné listy, krížovky ) a tvorivou dielňou, v ktorej si môže každý vyrobiť miniatúru nádoby, alebo idolu z modelovacej hliny.
14.00 - 20.00 hod.
- pod vedením umeleckých drotárov Jozefa Šaba a Jozefa Mačicu si v tvorivej dielni každý môže vyskúšať vyrobiť jednoduchý vešiačik v tvare srdiečka z drôtu a zapojiť sa do projektu Drôtované Slovensko s možnosťou vypletenia kúsku rodného kraja na mape Slovenska z drôtu.

19.00 – 22.00 hod.
- vystúpenie
folklórneho súboru Briežok z Jedľových Kostolian ( účastník folklórnej show Zem spieva ). Predstaví sa ženská spevácka skupina, detstký folklórny súbor s gajdošskými piesňami a hrou na píšťaľky.
- podujatie pre širokú verejnos
ť
- vstup vo
ľ

18.5. 2018 Deň otvorených dverí pri príležitosti medzinárodného dňa Noc múzeí a galérií
- prehliadka expozície a výstav
- ukážka práce odborných pracovníkov
-
výchovno-vzdelávací program pre mládež „Po stopách pravekých metalurgov“ s interaktívnymi činnosťami ( pracovné listy, krížovky ) a tvorivou dielňou, v ktorej si môže každý vyrobiť miniatúru nádoby, alebo idolu z modelovacej hliny.
- podujatie špeciálne pre školy
- 9:00 – 15:30 hod.

- vstup vo
ľ

4.5. – 3.6.2018 Iné činnosti V.
Výstava študentských práv Ateliéru Médea a hosťujúcej školy z chorvátskeho Osijeku.
Vernisáž: 4.5.2018 o 17.00 hod.

23.11.2017 - 31.05.2018 Po stopách pravekých metalurgov. Svedectvo bronzového veku
Výstava trojrozmerných originálnych archeologických nálezov, doplnená obrazovými prílohami, rekonštrukciou odevov, replík šperkov,
nástrojov, zbraní a keramiky, ktoré si bude môcť zobrať do rúk návštevník, priblíži život človeka v dobe bronzovej. Súčasťou bude sprievodné podujatie ako výroba replík predmetov, modelovanie keramiky, mletie obilia na pravekom žarnove, či tkanie. Žiaci základných škôl si budú môcť vypracovať pracovné listy a vyskúšať si niektoré techniky výroby predmetov.

18.5. - 17.6.2018 Drotárstvo súčasnosti
Výstava súčasnej tvorby umeleckých drotárov zo Slovenska.

12.6. – 24.6.2018 Dobrý deň, Nitra
Krajská výstava výtvarnej tvorby Združenia na pomoc
ľudom s mentálnym postihnutím v Nitre prezentujúca kresby, maľby, práce z textilu, maľby na hodváb, výšivky, diela z hliny, dreva a iných prírodných materiálov ľudí s rôznym stupňom mentálneho postihnutia spojená s odovzdávaním cien v rôznych kategóriách.
Vernisáž: 12.6.2018 o 13.00 hod.

6.7.2018 Nitra v kontexte významných historických výročí
začiatok konferencie o 9.00 hod.

5.9. - 27.09.2018 Obnovené reštaurovaním. Reštaurátorské práce Mgr. Lívie Šumichrastovej
Výstava zreštaurovaných predmetov zo zbierok Ponitrianskeho múzea v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva

Vernisáž 5.9.2018 o 17.00 hod.


7.9. – 14.10.2018 "Svet pod mojimi štetcami"
Výstava
celoživotnej tvorby Beaty Kabičkovej-Vinceovej od 70. rokov 20. storočia až po súčasnosť.
Autorka predstaví širokú paletu techník ako maľba, ručne tkaná tapiséria, makramé, čb fotografia z obdobia 80. rokov 20. storočia, dekoratívne dezény a keramické artefakty.

Vernisáž 7.9.2018 o 17.00 hod.

11.9.2018 „Slivkobranie v múzeu“ – IV. ročník
Začiatok: 10.00 hod.

Tradíciu varenia slivkového lekváru oživí Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci s
OZ Babička, ktoré dotvoria atmosféru spievaním ľudových piesní.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu