Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Archív výstav 2016

Archív výstav

11.9. - 31.12.2015 " Výber z výberu. Najzaujímavejšie predmety zo spoločensko-vedných zbierok múzea. "
Výber predmetov zo zbierok Ponitrianskeho múzea, ktoré boli digitalizované v rámci projektu Digitalizácia najvýznamnejších archeologických a historických predmetov z múzeí NSK.


4.12. - 31.1.2016 Integruj, nie derivuj ( sa )
Výstava výtvarnej tvorby členov Združenia výtvarníkov sv. Lukáša
Vernisáž
4.12.2015 o 17.00 hod.

17.12. 2015 - 31.03.2016 Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredoveku
Archeologické nálezy dokumentujúce život našich slovanských predkov vo veľkomoravskej dobe.
Hlavným cieľom je prezentácia hospodárskych, technických, spoločenských a kultúrnych výdobytkov človeka danej epochy.
Didakticky a názorný charakter originálnych trojrozmerných archeologických nálezov znásobia trojrozmerné rekonštrukcie slovanského
obidlia, odevov, nástrojov, zbraní a šperkov. Výchovný a vzdelávací charakter výstavy umocnia interaktívne podujatia.
Vernisáž
17.12.2015 o 17.00 hod.

4.2. - 28.2.2016 Iné činnosti III.
Výstava imaginárnych portrétov vianočných anjelov, kópie a interpertácie známych aj menej známych obrazov z dejín umenia a figurálnych malieb študentov Súkromnej základnej umeleckej školy Ateliér Médea.
Vernisáž 4.2. o 17.00 hod.

18.3. - 17.4.2016 Trofeje poľovnej zveri
XXX. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra v poľovníckej sezóne
2015/2016 a ich odborné hodnotenie z hľadiska správnosti selektívneho lovu.


20.5. 2016 - Deň otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií
- 9.30 - 15.30 hod.
- podujatie špeciálne pre školy
- vstup voľný


21.5. 2016 - Noc múzeí a galérií
- 10.00 - 24.00 hod.
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný


08.6. - 28.6 2016 Výstava žiackych prác ZŠ Benkova v Nitre
Výstava výtvarných prác žiakov 1. - 9 ročníka stvárňujúca témy z rôznych vyučovacích predmetov.
Vernisáž 08.06. o 16.00 hod.

17.12. 2015 - 10.07.2016 Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredoveku
Archeologické nálezy dokumentujúce život našich slovanských predkov vo veľkomoravskej dobe.
Hlavným cieľom je prezentácia hospodárskych, technických, spoločenských a kultúrnych výdobytkov človeka danej epochy.
Didakticky a názorný charakter originálnych trojrozmerných archeologických nálezov znásobia trojrozmerné rekonštrukcie slovanského
obidlia, odevov, nástrojov, zbraní a šperkov. Výchovný a vzdelávací charakter výstavy umocnia interaktívne podujatia.


01.07. - 29.8.2016 Svätá Hora Athos a byzantské kultúrne dedičstvo vo fotografiách Jána Zozuľaka
Veľkoformátové fotografie prof. Jána Zozuľaka predstavujú kláštory na svätej Hore Athos, ktorá je relatívne samosprávnym územím. Ide o unikátne fotografie z miest, ktoré nie sú voľne prístupné.


16.7. - 28.8.2016 Fantázia
Tvorba amatérskeho výtvarníka Š. Réckeho, ktorý sa doteraz prejavoval ako ľudový rezbár. Jeho tvorba sa prezentuje na tejto výstave v moderných formách.


9.9. – 30.9.2016 Výtvarný salón ZPMP v SR

Celoslovenská výstava výtvarnej tvorby Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím SR prezentuje kresby, maľby, práce z textilu, maľby na hodváb, výšivky, diela z hliny, dreva a iných prírodných materiálov ľudí s rôznym stupňom mentálneho postihnutia spojená s odovzdávaním cien v rôznych kategóriách.


30.11.2016 Nitra. Ako si ťa pamätáme
Slávnostné uvedenie knihy do života o 15.00 hod.

C:\Nitra - pozvánka.jpg
Error File Open Error

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu