Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Archív výstav 2015

Archív výstav

5.12. – 31.01. 2015 Predtým, teraz, potom ?
Výtvarná tvorba členov Združenia výtvarníkov sv. Lukáša pri príležitosti 20. výročia Združenia výtvarníkov sv. Lukáša v Nitre.

6.2. – 8.3. 2015 Iné činnosti II.
Výstava malieb, kresieb, grafík a keramiky absolventov štúdia pre dospelých na SZUŠ Ateliér Médea.


25.3.2015 Posol hviezdnych diaľav II. časť. Fakty a artefakty jedného života.
Uvedenie knihy autorky Mgr. Márie Gallovej spojenej s predajom
Začiatok o 16.00 hod.

27.3. - 26.4.2015 Trofeje poľovnej zveri
XXlX. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra v poľovníckej sezóne
2014/2015 a ich odborné hodnotenie z hľadiska správnosti selektívneho lovu.
Vernisáž 27.3 2015 o 15.00 hod.

11.3. - 26.4.2015 Ľudovít Velislav Štúr
Spomienka na Ľudovíta Štúra pri príležitosti 200. výročia narodenia v podobe známok a pohľadníc zo zbierky Ing. Jána Maniačeka st..

15.5.2015 Deň otvorených dverí pri príležitosti medzinárodného dňa múzeí a galérií
- podujatie špeciálne pre školy
- 9.00 - 15.30 hod.
- vstup voľný


16.5.2015 Noc múzeí a galérií
- podujatie pre širokú verejnosť
- 10.00 - 24.00 hod.
- vstup voľný


7.5. - 31.5. 2015 Jozef Absolón : Výtvarné diela
Výstava novších výtvarných diel Mgr. Jozefa Absolona
Vernisáž
7.5. 2015 o 17.00 hod.

12.6. - 28.6. 2015 Dobrý deň, Nitra
Vernisáž 12.6. 2015 o 13.00 hod.
Krajská výstava výtvarnej tvorby Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím SR prezentuje kresby, maľby, práce z textilu, maľby na hodváb, výšivky, diela z hliny, dreva a iných prírodných materiálov, ľudí s rôznym stupňom mentálneho postihnutia spojená s odovzdávaním cien v rôznych kategóriach.


13.6. 2015 - 21.6. 2015 Juniorfila 2015
Vernisáž
13.6. 2015 o 15.00 hod.
Celoslovenská výstava mladých filatelistov so zahraničnou účasťou krajín V - 4. Zároveň sa uskutoční finále filatelistickej olympiády mladých filatelistov.

3.7. - 3.8. 2015 Hlaholské stopy
Výstava malieb bulharskej výtvarníčky Antónii Duende venujúcej sa vytváraniu obrazov technikou frontáže na čínsky papier z
tzv. dosky Baška objavenej v dnešnom Chorvátsku.
Vernisáž 3.7.2015 o 14.00 hod.

12.6. - 28.6. 2015 Dobrý deň, Nitra
Vernisáž 12.6. 2015 o 13.00 hod.
Krajská výstava výtvarnej tvorby Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím SR prezentuje kresby, maľby, práce z textilu, maľby na hodváb, výšivky, diela z hliny, dreva a iných prírodných materiálov, ľudí s rôznym stupňom mentálneho postihnutia spojená s odovzdávaním cien v rôznych kategóriach.


9.9. - 28.9.2015 Bola to pieseň pre Teba
Vernisáž
9.9. 2015 o 17.00 hod.
Výstava výtvarných diel pri príležitosti 80. výročia narodenia maliara a pedagóga Jozefa Jelenáka a pri príležitosti 75. rokov
nedožitého narodenia výtvarníčky a pedagogičky Ľudmily Jelenákovej.

9.9. - 28.9.2015 Bola to pieseň pre Teba
Vernisáž
9.9. 2015 o 17.00 hod.
Výstava výtvarných diel pri príležitosti 80. výročia narodenia maliara a pedagóga Jozefa Jelenáka a pri príležitosti 75. rokov
nedožitého narodenia výtvarníčky a pedagogičky Ľudmily Jelenákovej.

05.10. - 16.10.2015 Načo sú nám múzeá ?
Edukačný program študentov 3. ročníka Katedry muzeológie UKF v Nitre oboznámi nielen žiakov, ale i širokú verejnosť interaktívnou
formou s významom, základnými úlohami a poslaním múzea. Cieľom programu je rozvíjať pozitívny vzťah k múzeu prostrednictvom
pochopenia jeho základných funkcií, oboznámiť sa s jednotlivými pracovnými úsekmi a uvedomiť si jeho význam v našej spoločnosti.
Program bude prebiehať
pondelok - piatok v čase od 9.00 - 13.30 hod.

2. - 30.11.2015 Advokácia včera a dnes


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu