Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Archív výstav 2014

Archív výstav


SV. CYRIL a METOD, Patróni Európy vo Viale Vaticano, Rím
Výstava prebieha od 12.11.2013 - 26.01.2014
Slovenská archeológia sa predstavila vo Vatikáne
( A my sme boli pri tom!)

12. novembra 2013 v priestore Vatikánskych múzeí (Viale Vaticano 2) vo Vatikáne sprístupnili
medzinárodnej verejnosti ojedinelú výstavu ,,Sv. Cyril a Metod - patróni Európy. Najstaršie doklady
počiatkov kresťanstva na Slovensku". Výstava je vyvrcholením aktivít Archeologického ústavu
SAV a SNM príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Projekt sa realizoval
s podporou Ministerstva kultúry SR a Slovenskej akádemie vied. Záštitu nad výstavou prevzal
predseda vlády SR Róbert Fico a nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Výstavu slávnostne otvoril riaditeľ
Vatikánskych múzeí Antonio Paolucci a na vernisáži sa zúčastnili mnohé významné osobnosti vedeckého,
spoločenského a politického života - štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík, predseda
Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek, kardinál Jozef Tomko, veľvyslanec SR pri Svätej stolici Peter Sopko,
nitriansky biskup Viliam Judák a ďalší.
Miesto realizácie Vatikán – Rím nebolo vybrané náhodne. Práve v časoch cyrilo-metodskej misie nastali pomerne
úzke kontakty Veľkej Moravy a Ríma, resp. pápežov. Podstata misie spočívala v šírení viery a vzdelanosti, ale aj v
budovaní a upevnení samostatnej cirkevnej organizácie. Postavenie byzantskej misie sa upevnilo po tom, čo bratia
obhájili svoj postup pred pápežom Hadriánom II. v Ríme. Pápež Ján VIII. v roku 880 potvrdil „Metodove“
arcibiskupstvo a Veľkú Moravu vyhlásil listinou Industriae tuae za léno Svätej stolice, čo v podstate znamenalo nezávislosť
od Frankov i Byzancie. Ako to už býva s osobnosťami z dávnych dôb, je k dispozícii iba pomerne malý počet súvekých pamiatok
s nimi priamo spájateľných. Dokonca i väčšina historických prameňov je známa iba z neskorších opisov.
Výstava približuje verejnosti to, na čom je podiel Cyrila a Metoda najväčší – šírenie a upevňovanie kresťanstva v
stredodunajskom priestore. To podčiarkuje samotný podnadpis výstavy Najstaršie doklady počiatkov kresťanstva na
Slovensku. Ide predovšetkým o prejav pocty týmto významným osobnostiam a ich dielu. V 12. vitrínach sú v skratke prezentované
najvýznamnejšie archeologické nálezy, resp. nálezy z múzejných a archívnych zbierok (temer výlučne originály)
dokladajúce počiatky kresťanstva na Slovensku. Na sprievodných paneloch sú predstavené osudy sv. Cyrila a Metoda
a ich putovanie po európskom kontinente, ako aj osudy Veľkej Moravy, ale aj základné informácie o Slovensku.
Za spojovník so súčasnosťou je vybraná najnovšia dvojeurová minca s vyobrazením týchto osobností, ktorá vyvolala
toľko diskusií v EÚ. Nálezy pochádzajú z depozitárov viacerých organizácií – Archeologického ústavu SAV, Slovenského
národného múzea, Biskupstva Nitra, Ponitrianskeho múzea v Nitre, Podunajského múzea Komárno, Tribečského múzea
Topoľčany, Východoslovenského múzea Košice.
Prvé vitríny zachytávajú šírenie kresťanských myšlienok v prvých 8. storočiach nášho letopočtu. Tu treba pozornosť
upriamiť najmä na slonovinovú pyxidu z Čiernych Kľačian, ktorá je podľa viacerých bádateľov darom, ktorý
Konštantín a Metod priniesli z Byzancie veľkomoravskému kniežaťu Rastislavovi. Jedným z vrcholov výstavy je súbor
medených pozlátených plakiet, nový objav slovenskej archeológie, ktorý je v správe Ponitrianskeho múzea v Nitre.
Ide o najucelenejší súbor kresťanských pamiatok v západoslovanskom svete z 9. stor. s výnimočným použitím písma.
Absolútnym unikátom je bronzový zvon so železným srdcom. Patrí k malej skupine podobných včasnostredovekých
nálezov z územia Európy. Aj preto sme ho nazvali „zvestovateľ viery“. Jeho najbližšia paralela je práve v zbierkach
Vatikánskych múzeí a je označená ako najstarší kresťanský zvon na svete. Dokladov kresťanskej viery je však oveľa viac.
Azda trochu nenápadne vyznejú železné kovania opaskov zdobené krížmi. Ale práve tie sú príkladom jednoznačného víťazstva
kresťanských ideí nad pohanstvom. Ich nositelia totiž už verejne – navonok - svojím oblečením dávali najavo svoje
vierovyznanie. Jedným z príkladov je aj kovanie s motívom orla a kríža z Komárna, ktoré je v správe Podunajského múzea v Komárne.
Kresťanstvo nebolo izolované vo vzduchoprázdne, ale bolo pevnou súčasťou každodenného života. Aj preto aspoň v
skratke približujeme vojenstvo, obchod s otrokmi, alebo šperk vyššie postavenej skupiny obyvateľov.
V záverečnej časti sú prezentované kópie významných písomností z 9.-10. stor. medzi ktorými má pre naše krajiny
nesmierny význam už spomínaná listina pápeža Jána VIII. adresovaná kniežaťu Svätoplukovi, Industriae tuae.
Čestné miesto tu má originál najstaršej knihy uchovávanej na Slovensku (z 11. stor.) – Nitriansky evanjeliár –
obsahuje perikopy - výňatky z evanjelií čítaných na bohoslužbách počas nedieľ a sviatkov cirkevného roka.
V poslednej vitríne sú uložené rôzne formy korpusov a ceremoniálnych krížov z rodiaceho sa vrcholného stredoveku.
Na jednej strane dokladajú pevnú pozíciu kresťanstva, na strane druhej sú prekrásnym dokladom rozvinutého
umeleckého remesla na území Slovenska. Svoje miesto tu má aj korpus z Krásna, ktorý spravuje Tribečské múzeum
v Topoľčanoch. Vhodným doplnením témy je ďalších 5 solitérnych vitrín v ktorej sú vystavené modely piatich vybraných
veľkomoravských kostolov zo Slovenska (Devín, Bratislava, Ducové, Kopčany, Nitra, vyrobené v mierke 1:40).
Slovenské pamiatky určite vzbudia záujem laickej i odbornej verejnosti a majú všetky predpoklady presadiť sa aj v
takej obrovskej konkurencii pamiatok akou sú vystavené exponáty v priestoroch Vatikánskych múzeí.
Výstava potrvá do 26. januára 2014.

Matej Ruttkay, Jaroslava Ruttkayová.
Autori snímok: M. Ruttkay, J. Ruttkayová, P. Bednár

06.12.2013 - 26.01.2014 Pokus, omyl.
Výtvarná tvorba členov Združenia výtvarníkov Sv. Lukáša.

24.1.2014 - 18.2.2014 Život a osudy Židovských spoluobčanov v Zlatých Moravciach
15. - 16.2.2014
otvorené od 10.00 do 15.00 hod.

tlačová správa

6.2. – 28.2. 2014 „Iné činnosti“
Výstava detských veľkoformátových malieb z Ateliéru Med
ea.

tlačová správa

21.2. - 1.4.2014 Hasičské miniatúry
Výstava vyše 250 hasičšských miniatúr zo zbierky Jozefa Urbánka

tlačová správa

Od 21.3. - 20.4. 2014 - Trofeje poľovnej zveri
XXVIII. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v revíroch pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra
v poľovníckej sezóne 2013/2014 a ich odborné hodnotenie z hľadiska správnosti selektívneho lovu

tlačová správa


Dom ľudového bývania v Šali

Výstavy :

22.4 - 3.5.2014
Prebúdzanie prírody
Výstava fotografií Klubu fotografov Terra Wag spojená s tvorivými dielňami.
16.5. Deň otvorených dverí
9.30 do 15.30 hod.
- podujatie špeciálne pre školy
- vstup : zdarma17.5. Noc múzeí a galérií
10.00 - 24.00 hod.
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup : zdarma30.4.2014 - 01.06.2014 Pamätníky M.R. Štefánika
Výstava predstaví fotografie sôch, búst, pomníkov a pamätných tabúľ generála M.R. Štefánika na Slovensku,
ktoré boli postavené počas prvej Československej republiky. V čase Slovenského štátu po skončení
prvej svetovej vojny až dodnes, ale i pamätníkov, ktoré boli odstránené alebo zničené.

tlačová správa

12.6. – 29.6. 2014 Dobrý deň, Nitra

Krajská výstava výtvarnej tvorby Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím SR prezentuje kresby, maľby, práce z textilu, maľby na hodváb, výšivky, diela z hliny, dreva a iných prírodných materiálov ľudí s rôznym stupňom mentálneho postihnutia spojená s odovzdávaním cien v rôznych kategóriách.
Vernisáž 12.6. o 13.00 hod.

http://www.teraz.sk/regiony/nitra-vystava-umelecke-diela/87393-clanok.html4.7. 2014 Svätopluk a jeho doba - vedecká konferencia
Predstavenie publikácií : Ján Tarábek : Mesto včerajších i dnešných stretnutí
M. Šajgalík : Cyrilo - Metodská misia vo filatelii


4.7. – 7.9. 2014 Prvá svetová
Výstava Prvá svetová prezentuje okolnosti vzniku, priebehu i konca I. svetovej vojny na filatelistickom materiáli,
pohľadniciach a reprodukciách. Súčasťou sú trojrozmerné predmety - výstroj československých legionárov,
zbrane, keramika, originály pohľadníc a fotografií zo zbierok múzea.
9.9. – 28.9. 2014 80 rokov od založenia prvého Klubu filatelistov v Nitre
Prostredníctvom historických dokumentov sústredených na výstave si pripomenieme 80. výročie založenia prvého Klubu
filatelistov v Nitre a ukážky ich zbierok

Vernisáž
9.9.2014 ( utorok ) o 17.00 hod.Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu