Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Archív výstav 2014

Archív výstav

9.9. – 28.9. 2014 80 rokov od založenia prvého Klubu filatelistov v Nitre
Prostredníctvom historických dokumentov sústredených na výstave si pripomenieme 80. výročie založenia prvého Klubu
filatelistov v Nitre a ukážky ich zbierokPonitrianske múzeum v Nitre sa v mesiacoch september a október 2014 zapája do projektu Vlakom do múzeí a galérií s
podtitulom -
Objavte so Želežničnou spoločnosťou Slovensko to, čo v učebniciach nenájdete. Ponuka je určená pre žiakov základných škôl 1. - 4. ročníka osemročných gymnázíí v SR a je platná od 23.9. - 28.10.2014.9.10. - 24.10.2014 Za cisára pána
Interaktívna výstava študentov muzeológie sa snaží priblížiť autentické prostredie 1. svetovej vojny. Návštevník sa po príchode "stane"
vo vysielacom stanovisku vojakom a prostredníctvom zážitkovej formy "prežije" život na fronte. Oboznámi sa nielen so životom v zákope, ale i voľným časom vojaka, stravovaním, výbavou, ktorú nosil a princípom boja. Súčasťou výstavy je poľná nemocnica kam sa návštevník dostane spolu so zraneným i vojnové zázemie. Výstava je doplnená audiovizuálnymi prostriedkami.

Vernisáž
9.10. ( štvrtok ) o 16.00 hod.

17.9 - 17.11.2014 Castrum Novum Anno 1663, Po stopách Turkov
múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch pripravilo pri príležitosti 350. výročia dobytia pevnosti Nové Zámky výstavu s
využitím zbierkových materiálov zo slovenských i maďarských múzeí. Ponitrianske múzeum túto výstavu prevzalo ako pripomienku
350. výročia oslobodenia Nitry od tureckej nadvlády. Dobovú atmosféru tureckých nájazdov približujú panely so sprievodným textom,
ktoré su doplnené rekvizitami, rekonštrukciami odevu, keramikou, dobovými zbraňami a vedutami Nitry.

30.10. - 30.11.2014 Slovenský ľudový odev v miniatúrach


5.12. – 31.12. 2014 Predtým, teraz, potom ?
Výtvarná tvorba členov Združenia výtvarníkov sv. Lukáša pri príležitosti 20. výročia Združenia výtvarníkov sv. Lukáša v Nitre.
Vernisáž
5.12.2014 o 17.00 hod.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu