Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Archív výstav 2014

Pobočky > Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

Kalendárium:

24.1.2014 - 18.2.2014 Život a osudy Židovských spoluobčanov v Zlatých Moravciach
15. - 16.2.2014
otvorené od 10.00 do 15.00 hod.

tlačová správa

21.2. - 1.4.2014 Hasičské miniatúry
Výstava vyše 250 hasičšských miniatúr zo zbierky Jozefa Urbánka

tlačová správa

1.4. – 31.5.2014 Živočíchy vodného prostredia
Výstava dermoplastických preparátov živočíchov vodného prostredia zo zbierok múzea spojená s odbornou prednáškou
RNDr. Štefana Bleha, zoológa PM
1.6. – 30.6.2014 Výstava umeleckých fotografií pána Čepčeka
8.6. – 10.6.2014 Bonsaje
Výstava bonsajov Ing. Pavla Staroviča a Ing. Juraja Džundu spojená s predáškou pestovania a ukážky tvarovania bonsajov. Na výstave bude možné zakúpiť si bonsaj.
1.7. – 31.8.2014 Výstava obrazov Kataríny Gálikovej
1.9. – 15.11.2014 Krojované bábiky Márie Pekárovej
9.9.2014 Prednáška spojená s besedou o slovenskom národnom povstaní
Začiatok
10.00 – 12.00 hod.

1.12. – 31.12.2014 Vianočná výstava
Výstava medovníkových betlehemov a ručných prác.


Tvorivé dielne:

Fašiangy v múzeu
- ukážka prípravy a pečenia ťahanej štrúdle spojená s ochutnávkou
- vystúpenie folklórneho súboru Prílepčianka
- atmosféru spríjemní hraním na fujare pán Štefan Doskoč
17.2.2014, 14.00 – 16.00 hod.
Vstupné:zdarma

Veľkonočná tvorivá dielňa
Výstava veľkonočných kraslíc pani Eriky Babockej zo Zlatých Moraviec spojená s ukážkou ich vyhotovenia. Pletenie korbáčov predvedie pani Mária Pekárová. Počas tvorivých dielní porozprávajú o veľkonočných zvykoch v minulosti pán Štefan Doskoč a pani Anna Michalko-Kudrejová.
14.4.2014, 8.30 – 13.00 hod.
Vstupné:zdarma

Noc múzeí a galérií
- prehliadka podzemných priestorov kaštieľa
-
17.00 hod. prednáška pána Mária Tomajka o rodine Migazzi spojená s premietaním videofilmu
- prehliadka mauzólea rodiny Migazzi
-
20.00 – 22.00 hod. koncert dobovej historickej hudby skupiny Musicantica Slovaca
16.5. 2014, 9.00 - 24.00 hod.
Vstupné:zdarma13.6.2014 PhDr. Štefan Rakovský - Človek, pedagóg, historik, muzejník... , začiatok o 16.00 hod.
Akadémia pri príležitosti 110 výročia narodenia PhDr. Štefana Rakovského, nositeľa ceny Andreja Kmeťa a zaslúžilého pracovníka v kultúre.

tlačová správa

Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

Výstavy :

1.6. - 30.6.2014 Momenty
Výstava Momenty je prierezom tvorby profesionálneho fotografa Pavla Čepčeka, ktorý sa nezameriava len na jeden žáner, ale
fotografuje to, čo ho zaujme. Vystavených je 42 fotografií - portréty, krajinky a reportáže zo Slovenska, Škótska, Benátok a Francúzka.
Počas svojej dlhoročnej práce získal viacero ocenení.
22.6.- 24.6.2014 Bonsai
Výstava bonsaiov manželov Ďžunkových spojená s prednáškou pestovania a ukážkou tvarovania bonsaiov
Na výstave je možne zakúpiť si bonsai.

Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

Výstavy :

1.7. - 31.7. 2014 - V
ýstava obrazov Kataríny Gálikovej a Kataríny Valentovej

17.9. - 30.11.2014 20 rokov Cechu slovenských keramikov

Tvorivé dielne:

Tvorivá dielňa k Vianociam - začiatok o 8.30 hod.
Ukážka pečenia makových pupáčiek spojená s ochutnávkou. Vianočnú atmosféru spríjemní folklórny súbor Chyzerovčanka spievaním
kolied. Deti spolu s pani Tomajkovou budú piecť betlehem z perníkového cesta, ktorý si aj vyzdobia. Hotový betlehem bude vystavený do
23.12.2014.

8.12.2014, 8.30 – 13.00 hod.
Vstupné: zdarma

8.12. – 23.12.2014 Tradičné vianoce
Ukážka tradičného vianočného stromčeka a štedrovečerného stolovania v minulosti spojená s prednáškou
o tradíciách z minulosti. Výstava bude doplnená o ľudové výšivky, paličkované čipky, medovníky, betlehem z dreva
a medovníku, drevorezby pána Vanča s vianočnou tématikou.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu