Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Archív výstav 2013

Archív výstav

Deň múzeí galérií 2013

17. mája 2013 je múzeum otvorené od 9.00 do 24.00 hod.
Okrem múzea budú celý deň sprístupnené suterénne priestory kaštieľa a mauzóleum rodiny Migazziovcov.
18.00 – 19.00 hod. - hľadanie pokladu v suteréne – pre žiakov a deti s rodičmi
20.00 – 21.00 hod. - Multimediálne pásmo s historickou hudbou a poéziou v podaní súboru historickej hudby Muzicantica Slovaca

vstup voľný!

10.10. - 25.10.2013 - Vikingovia - dobyvatelia zo severu
Interaktívna výstava študentov Katedry muzeológie UKF Nitra
Vernisáž 09.10.2013 ( streda o 17.00 hod. )
Školské skupiny prosíme, aby nahlásili svoju účasť na tel.č. : 037/ 651 42 53
Vstupné : 0,30 €

História športov a úspechy športovcov Zlatých Moraviec
Výstava potrvá do 31.10.2013

V Ponitrianskom múzeu výstava fotografií úspechov zlatomoravského športu

Úspechy športovcov Zlatých Moraviec zachytené objektívom fotoaparátu a doložené kronikami, medailami a dalšími zaujímavými exponátmi pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste sa stali námetom pre realizáciu výstavy pod názvom "História športov a úspechy športovcov Zlatých Moraviec".
Vernisáž výstavy otvoril v piatok 6. septembra 2013 v pobočke Ponitrianskeho múzea v Zlatých Moravciach Ľudovít Chládek, poslanec MsZ, ktorý má na starosti aj prípravu oficiálnych osláv výročia mesta.
Do novootvorenej galérie prispeli exponátmi športové kluby pôsobiace na území mesta, ale i jednotlivci. „Vybrali sme to najzávažnejšie a najdôležitejšie. Snažili sme sa použiť čo najviac obrazového materiálu, aby to bolo pôsobivé a pútavé pre návštevníka,“ uviedol Chládek.

Dokumentárne skvosty

S istou dávkou zovšeobecnenia možno konštatovat, že vývoj športu je doložený vynikajúco a má nespočetné množstvo archívnych materiálov. Ludovít Chládek sa sústredil aj na to, ako vznikali prvé športy. Ale i na to, že návštevníkovi umožní vidiet ukážky športov v stále nových, meniacich sa podmienkach, ktoré jednoducho nikdy vidieť nemohli a poznajú ich možno len z učebníc či encyklopédii.
„Ked sa objavil návrh využit okrúhleho jubilea mesta i úspechov športu a venovat žijúcim a zosnulým legendám výstavu, bol som za. Uvedomil si, že na rozdiel od nás nie sú bohužial niektorí zrovna v dobrej zdravotnej kondícii,“ dodáva Chládek.
V galérii športu mesta Zlaté Moravce je predstavených 36 druhov športu, desiatky úspešných športovcov a osobností. Podla slov lektoriek múzea Kornélie Némešovej a Viery Tomovej, sa ponuka tematických podujatí prejavila na zvýšenej návštevnosti múzea. Ľudia sa môžu prítažlivou formou dozvedieť viac o dejinných medzníkoch mesta.
Okrúhle 900. výročie prvej písomnej zmienky v Zoborskej listine uhorského krála Kolomana I. z roku 1113 si tento rok pripomína mesto Zlaté Moravce viacerými výstavami. Aj tá terajšia je realizovaná vo výstavných priestoroch múzea.
Galéria úspechov zlatomoravského športu je urcená širokej verejnosti no najmä mladej generácii. „Hlavne pre nich je táto výstava venovaná, aby videli, akí majstri Slovenska, Československa, majstri Európy či sveta v Zlatých Moravciach vyrástli, aby boli na nich hrdí, a aby išli v ich šlapajach,“ dodal Chládek. Významné zastúpenie má tu futbal. Začiatky hokeja, ale aj napríklad prvá informácia o šachistoch sú taktiež zaujímavé.

História siaha do 19. storočia

„Zdokumentovať históriu telesnej kultúry športu v našom meste znamená tak trochu sa nadýchat vône bájneho Olympu,“ zhoduje sa výrok Ľudovíta Chládeka s textom v knihe Zlaté Moravce od Jána Judina. V našej oblasti preniká táto činnost na sklonku 19. storočia.
Prvá informácia o šachovom turnaji u nás je z roku 1862 a úzko súvisí s pobytom Janka Kráľa v meste. Organizačnú činnost vyvíjal „Korčuliarsky spolok v roku 1896, v roku 1913 je evidovaná činnost „Streleckého klubu“.
Po prvej svetovej vojne vlajkovými loďami na poli športu sa stávajú Sokol, Zlatomoravecký futbalový klub (ZFC), ale pridružujú sa aj dalšie organizácie ako Orol, Robotnícka telovýchovná jednota (RTJ), Klub slovenských lyžiarov a turistov (KSTL). Do činnosti sa zapájajú obce Chyzerovce, Knažice, Topolčianky.
Po skončení druhej svetovej vojny vznikajú nové a staré TJ zanikajú. Pätdesiate roky sú momentom stability športového života. V roku 1951 vznikla TJ Spartak Zlaté Moravce, organizačne a materiálne zázemie poskytoval závod Továreň na chladničky. V dalšom období až doteraz jednotlivé športy a odvetvia zaznamenali v našom meste vzostup, ale i pád. Napriek rôznym prekážkam sa prejavuje aj v dnešnej dobe entuziazmus a vysoká zanietenosť aktívnych športovcov a dobrovoľných organizátorov tak, že na športovom nebi v Zlatých Moravciach zostávajú stálicami. Toto všetko sa dozviete z rozprávania Ľudovíta Chládeka, ale aj z knihy Zlaté Moravce.
Každá vitrína obsahuje menoslov ludí z konkrétneho športu. Futbal, skauting, turisti a lyžiari, lahká atletika, ľadový hokej, pozemný hokej, basketbal, volejbal, hádzaná, stolný tenis, tenis, šach, turistika, motorizmus, športové lezenie, lyžovanie, kulturistika, československé spartakiády, minifutbal a hokejbal.

Futbal

Fanúšikovia futbalu na Zlatomoravsku možno poznajú históriu klubu Calex Zlaté Moravce alebo prvoligistu FC ViOn, ale aké sú vôbec začiatky futbalu v tomto meste vie už iba málokto. Pozrime sa a priblížme si v drobnej sonde historické okolnosti vzniku futbalu v Zlatých Moravciach práve na spomenutej výstave.
Podľa dostupnej informácie mal byť zlatomoravský futbalový klub založený v roku 1920, ale jeho činnost sa mala zaktivizovat až v roku 1928 vdaka pánovi Vámošovi. O tom, že futbalový klub v Zlatých Moravciach existoval už v roku 1920 svedčí aj hlásenie adresované tekovskému županskému úradu, podľa ktorého po vzniku Československej republiky (CSR) v Zlatých Moravciach existovali len dva spolky, ktoré nemali promaďarský charakter a to spomínaný futbalový klub a Jednota Sokol.
„Reťaz úspechov sa nám netrhá, stále máme koho chváliť a po roku 1993 sa Zlaté Moravce nestratili ani vo veľkom a športovo stále silnejšom svete,“ dodáva Chládek. Fototéku a exponáty tvoriace prierez histórie zlatomoravského športu si môžu návštevníci prezrieť v múzeu v Zlatých Moravciach do konca októbra 2013.

Anna Mondocková

19.09. - 20.10.2013 Prísne tajné !
Výstava o dejinách ŠTB na Slovensku ( ústav pamäti národa )


06.07. - 15.07.2013 Výstava medovníkov Andrei Pribilincovej

10.10. - 17.11.2013 - Archeologické výskumy v obrazoch
Prezentácia najnovších archeologických výskumov v Nitre a okolí na posteroch.

22.11.2013 31.12.2013 História Zlatých Moraviec očami našich fotografovPožitavské kroje na bábikách v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu