Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Ponitrianske múzeum v Nitre
je od 6. mája 2020 otvorené!


V platnosti zostávajú protiepidemiologické zásady – nosenie rúšok na tvári, hygiena rúk, vstup do múzea v maximálnom počte 4 osôb naraz, ak návštevníci nežijú v spoločnej domácnosti, treba dodržať 2-metrový odstup od seba. Rešpektujte, prosím, usmernenia zamestnancov múzea.
Múzeum je otvorené v pracovných dňoch od 9,00 do 17,00 hod., v sobotu a nedeľu od 10,00 do 17,00 hod.
Tieto opatrenia platia aj pre pobočku múzea v zlatých Moravciach a expozíciu Domu ľudového bývania v Šali. Otváracie hodiny týchto zariadení sú uvedené na tejto našej stránke v záložke pobočky.

Mgr. Anton Števko
riaditeľ Ponitrianskeho múzea v Nitre


Vážení naši návštevníci,

od 6. mája je Ponitrianske múzeum opäť prístupné verejnosti. Týmto dňom sa končia naše špeciálne aktivity na web stránke múzea, vyvolané protiepidemickými opatreniami. Preto už nebudeme pripravovať ďalšie príbehy v zložke Nitrianske miniatúry, ani zverejňovať fotografie starej Nitry v záložke Poznáte svoju Nitru?
Ďakujeme vám za pozornosť, ktorú ste našej stránke venovali a veríme, že zostanete pri jej sledovaní aj naďalej.
V Ponitrianskom múzeu môžete navštíviť výstavu Inšpirované Škandináviou a Trofeje poľovnej zveri, ktoré sme síce pripravili začiatkom marca, ale pre známe okolnosti neboli prístupné. Obe výstavy sme preto predĺžili – Trofeje poľovnej zveri do 24. mája a Inšpirované Škandináviou do 31. mája 2020.
Tešíme sa na vás.

Noc múzeí a galérií 2020


Ponitrianske múzeum v Nitre oznamuje širokej verejnosti, že tradičné podujatie Noc múzeí a galérií 2020 sa pre známe okolnosti v plánovanom termíne 16. mája 2020 neuskutoční.
Podujatie sa presúva na november 2020.


Vážení priatelia,

dovoľujeme si obrátiť vašu pozornosť na možnosť virtuálnej prehliadky archeologickej expozície
múzea
Skvosty dávnovekého Slovenska, ako aj najnovšie pridaných virtuálnych prehliadok výstav: Inšpirované Škandináviou autorky Moniky Zimovej a Trofeje poľovnej zveri, ktorá mala byť slávnostne otvorená 20.3.2020

Výstavu Inšpirované Škandináviou nájdete tu :Výstavu Trofeje poľovnej zveri nájdete tu, ale od 6.5.2020 si ju môžete pozrieť aj v priestoroch
múzea, keďže múzeum je už pre verejnosť otvorené :
Pobočka Ponitrianskeho múzea - Mestské múzeum v Zlatých Moravciach,
archeologická expozíciaStiahnite si sprievodcu Ponitrianskym múzeom v Nitre do svojho mobilu :

stiahnuť sprievodcu

Kalendárium:

11. 5. – 20. 11. 2020 Jaskyne v našom regióne
Výstava priblíži prostredníctvom mapy Slovenska so základnými informáciami a fotografiami výskyt jaskýň na našom území i mapy jaskýň v pohorí Tríbeč. Súčasťou bude odev a náradie speleológa, ktorý používa pri svojej práci.


7.5. – 31.5.2020 Inšpirované Škandináviou
Výtvarné diela mladej amatérskej výtvarníčky Moniky Zimovej inšpirované prírodou Škandinávie.6.5. – 24.5.2020 Trofeje poľovnej zveri
XXXIX. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra. Na výstave je možné vidieť trofeje raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej sezóne r. 2019/2020. Vystavené trofeje a sprievodný katalóg poskytujú prehľad o počte zveri v revíroch, správnom selektívnom love trofejových jedincov, ako i bodovanie trofejí a udeľovanie medailí. Výstava je doplnená preparátmi poľovných druhov zveri zo zbierok Ponitrianskeho múzea.Ponitrianske múzeum v Nitre

Výstavy:

6.5. – 24.5.2020 Trofeje poľovnej zveri

XXXIX. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra. Na výstave je možné vidieť trofeje raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej sezóne r. 2019/2020. Vystavené trofeje a sprievodný katalóg poskytujú prehľad o počte zveri v revíroch, správnom selektívnom love trofejových jedincov, ako i bodovanie trofejí a udeľovanie medailí. Výstava je doplnená preparátmi poľovných druhov zveri zo zbierok Ponitrianskeho múzea.

7.5. – 31.5.2020 Inšpirované Škandináviou

Výtvarné diela mladej amatérskej výtvarníčky Moniky Zimovej inšpirované prírodou Škandinávie.

1.10. – 29.11.2020 Fľaše trpezlivosti
Rôzne motívy z banského prostredia, remesiel, vinárstva, sakrálnej tematiky a pod. vložených do sklenených fliaš od autorov Silvie Habánikovej, Pavla Konečného a Kataríny Ledényiovej. Výstavu pripravilo Pohronské múzeum v Novej Bani.

14.11.2020 Noc múzeí a galérií
Program:
10.00 – 24.00 hod.
- prehliadka expozície a výstav
- ukážky konzervovania, reštaurovania, preparovania s možnosťou vyskúšať si niektoré techniky
12.00 – 21.00 hod.
- interaktívny program pre rodiny s deťmi
20.00 – 21.00 hod.
- vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA
- vstup voľný

Tvorivé dielne:

Vzdelávacie programy :


„Škola v múzeu“ – vzdelávacie programy pre žiakov I. a II. st. ZŠ
január - jún 2020, 9.30 - 15.30 hod.


Vzdelávacie programy spojené s prehliadkou expozície a výstav pre žiakov ZŠ nadväzujúce na učebné osnovy predmetu prírodopis, biológia, dejepis. Na prehliadke výstav si žiaci vypracujú pracovné listy a zahrajú sa spoločensko-náučnú hru.

"Spoznávaj naše zvieratá"
január - jún 2020


Spoločenská prírodovedná hra pre žiakov ZŠ pomocou ktorej sa naučia rozoznávať zvieratá. Hra si vyžaduje dobrú pamäť a koncentráciu. Úlohou je hľadať živočícha, územie, kde žije a jeho potravu. Pri hre sa otáčajú tri kartičky a hľadá sa trojica, ktorá patrí k sebe. Hráč, ktorý nájde najviac trojíc, vyhráva. Cieľom spoločenskej hry je oboznámenie žiakov s druhmi živočíchov, získavanie nových poznatkov a ich upevňovanie formou zábavy.


Mestské múzeum v Zlatých Moravciach


Kalendárium:

11. 5. – 20. 11. 2020 Jaskyne v našom regióne
Výstava priblíži prostredníctvom mapy Slovenska so základnými informáciami a fotografiami výskyt jaskýň na našom území i mapy jaskýň v pohorí Tríbeč. Súčasťou bude odev a náradie speleológa, ktorý používa pri svojej práci.

13.11. 2020 Deň otvorených dverí v rámci medzinárodného dňa Noc múzeí a galérií
Program:
9.00 - 24.00 hod. - prehliadka expozície a výstav - prehliadka podzemných priestorov kaštieľa
10.00 - 15.00 hod. - ukážka výroby keramiky na hrnčiarskom kruhu s Branislavom Gahérom
10.00 - 16.00 hod. - prehliadka Mauzólea rodiny Migazzi
15.00 - 16.00 hod. „Spievaj, že si spievaj“ – prednes ľudových piesní v podaní SS Zlatomoravčianka pôsobiacom pri Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach
17.00 – 18.00 hod. - prednáška Ing. Arch. Martina Bónu – „770. rokov od tradovaného založenia hradu Gýmeš“
20.00 – 21.00 hod. - vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný

Výchovno-vzdelávacie programy :

13.8.2020 Dožinky v múzeu – VII. ročník
Začiatok: 17.00 hod.

VII. ročníkom dožinkových slávností v múzeu si pripomenieme ukončenie žatevných prác upletením
dožinkového venca a jeho symbolickým odovzdaním podľa tradícií. Atmosféru dotvorí SSk Zlatomoravčianka
spievaním dožinkových piesní. Nebude chýbať ani ochutnávka makových periek a šúľancov.

17.9.2020 „Retro večer v múzeu“
Začiatok: 16.00 hod.

Spomienky na nedávnu minulosť s hosťami z oblasti zdravotníctva a kultúry.

7.10.2020 „Chlapci rukujú“
Začiatok: 16.00 hod.

Pásmo ľudových zvykov a tradícií pri odchode mladých chlapcov (brancov) na Základnú vojenskä službu.

15.11.2020 „Páračky v múzeu“ – VI. ročník
Začiatok: 16.00 hod.

Členky SSk Zlatomoravčianka ukážu páranie (driapanie) peria, ktoré bude sprevádzané rozprávaním o tejto
tradícii a spievaním piesní. Po skončení práce budú účastníci pohostení tradičnými jedlami,
ktoré sa v minulosti podávali pri tejto spoločenskej udalosti.

17.12.2020 Tradičné Vianoce
Začiatok: 9.30 – 10.30 hod., 11.00 – 12.00 hod. – tvorivá dielňa pre školské zariadenia
Ukážka prípravy a pečenia tradičného vianočného pečiva spojená s rozprávaním o zvykoch a tradíciách
štedrovečerného stolovania v minulosti. Súčasťou bude tvorivá dielňa,
v ktorej si bude môcť vyrobiť každý anjela, alebo svietnik.

Dom ľudového bývania v Šali

Kalendárium:

14.11.2020 Noc múzeí
Program:
14.00 – 22.00 hod.

- prehliadka expozície a výstavy
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný

26.6. - 27.6.2020 Šaliansky jarmok
Výstava fotografií, malieb, keramiky a iných diel členov klubu Terra Wag.
Súčasťou výstavy bude ukážka ľudovej tvorby remeselníkov. Podujatie ozvláštni živá hudba.

1.10. - 31.10.2020 Výstava prác seniorov zo zariadenia Solidaritas Šaľa.

Zmena programu vyhradená. O prípadných zmenách budeme včas informovať!
ZOOLOGICKÉ AKTUALITY

V hlavnom menu pribudla nová rubrika ZOO aktuality v ktorej budeme pravidelne zverejňovať
informácie z oblasti zoológie.


Poznáte svoju Nitru ?

Ponitrianske múzeum disponuje vo svojich zbierkach stovkami pohľadníc a fotografií starej Nitry. Pripravili sme pre vás z tejto zbierky niekoľko obrázkov, ktoré by ste sa mali pokúsiť identifikovať - odpovedať na otázky : Čo je to ? Kde je to ? Kedy je to ?

Podobne ako pri drobných príbehoch aj obrázky budeme zverejňovať každý pracovný deň v
novej záložke
Poznáte svoju Nitru.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu