Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Stiahnite si sprievodcu Ponitrianskym múzeom v Nitre do svojho mobilu :

stiahnuť sprievodcuUPOZORNENIE ! Ponitrianske múzeum v Nitre
na Štefánikovej triede č. 1 bude v dňoch 3. - 13.
decembra z technických príčín pre verejnosť
zatvorené.Kalendárium:

12.12.2018 Tradičné Vianoce
Ukážka vianočného stromčeka a štedrovečerného stolovania v ľudovom prostredí spojená s
rozprávaním o zvykoch a tradíciách počas vianočného obdobia. Atmosféru dotvorí spievaním
vianočných kolied SSk Zlatomoravčianka.
Začiatok o 16.00 hod.


05.12.2018 Vianočné pohľadnice
Výstava rôznych druhov vianočných pohľadníc z čias, keď to bol masovo využívaný druh komunikácie.
Výstava bude otvorená : utorok - sobota od 12.30 - 15.30 hod.14.12.2018 - 27.01.2019 Obraz a slovo
Výstava
výtvarníkov Združenia sv. Lukáša v Nitre predstaví výtvarné diela namaľované olejom, akrylom,
fotografie a rôzne koláže. Tohtoročná myšlienka výtvarného stvárnenia vychádza z jayzka médií a reklamy.
Zaujímavosťou bude práca "Maco Mamuko vs. Ampulka", ktorá vznikla v spolupráci s deťmi z Orechovho dvora.
Vernisáž 14.12.2018 o 17.00 hod.


12.11. - 15.01.2018 Klenoty spod Slovenskej brány. Ľudové odievanie v Kozárovciach.
Výstava ponúkne možnosť nahliadnuť do tradičnej kultúry a života Kozároviec prostredníctvom
súčastí odevu od archaických typov z polovice 19. storočia, až po dnešný kroj. Prezentované budú
vzácne ženské čepce, golierkové oplecká, medené farbiarske sukne, delínové sukne, spodníky,
zástery, množstvo ručníkov a tkanín.17.11. - 31.12.2018 Nitra v období vzniku Československej republiky
Výstava v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre a Múzeom Jána Thaina v Nových Zámkoch
venovaná 100. výročiu vzniku I. ČSR.

Ponitrianske múzeum v Nitre

Výstavy:


05.12.2018 Viano
čné pohľadnice
Výstava rôznych druhov vianočných pohľadníc z čias, keď to bol masovo využívaný druh komunikácie.
Výstava bude otvorená : utorok - sobota od 12.30 - 15.30 hod.

12.12.2018 Tradičné Vianoce
Ukážka vianočného stromčeka a štedrovečerného stolovania v ľudovom prostredí spojená s
rozprávaním o zvykoch a tradíciách počas vianočného obdobia. Atmosféru dotvorí spievaním
vianočných kolied SSk Zlatomoravčianka.
Začiatok o 16.00 hod.

14.12.2018 - 27.01.2019 Obraz a slovo
Výstava
výtvarníkov Združenia sv. Lukáša v Nitre predstaví výtvarné diela namaľované olejom, akrylom,
fotografie a rôzne koláže. Tohtoročná myšlienka výtvarného stvárnenia vychádza z jayzka médií a reklamy.
Zaujímavosťou bude práca "Maco Mamuko vs. Ampulka", ktorá vznikla v spolupráci s deťmi z Orechovho dvora.
Vernisáž 14.12.2018 o 17.00 hod.

17.11. - 31.12.2018 Nitra v období vzniku Československej republiky
Výstava v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre a Múzeom Jána Thaina v Nových Zámkoch
venovaná 100. výročiu vzniku I. ČSR.

Tvorivé dielne:

Vzdelávacie programy :

„Škola v múzeu“
– vzdelávacie programy pre žiakov I. a II. st. ZŠ
september - december 2018, 9.30 - 15.30 hod.

Vzdelávacie programy spojené s prehliadkou expozície a výstav pre žiakov ZŠ nadväzujúce na učebné osnovy predmetu prírodopis, biológia, dejepis. Na prehliadke výstav si žiaci vypracujú pracovné listy a zahrajú sa spoločensko-náučnú hru.

Objavte s nami rímsku civilizáciu
september - december 2018

Vzdelávací program vhodný pre žiakov II. st. ZŠ je spojený s prehliadkou expozície. Nadväzuje na učebné osnovy vyučovacieho predmetu dejepis. Cieľom programu je oboznámenie žiakov s rímskymi pamiatkami prezentovanými v expozícii múzea, poznávanie archeológie prostredníctvom lektorského výkladu, získavanie nových poznatkov a upevňovanie nadobudnutých poznatkov formou pracovného listu.

"Spoznávaj históriu Nitry"
september - december 2018

Spoločensko-náučná historická hra s možnosťou zahrať si pexeso a vyriešiť krížovku - osemsmerovku. Program je vhodný pre žiakov II. stupňa ZŠ. Prostredníctvom tejto spoločenskej hry môžu žiaci poznávať najznámejšie historické pamiatky v meste Nitra
( hrad, múzeá, kostoly, historické budovy...). Táto hra obsahuje kartičky s popisom historickej pamiatky a obrázkom konkrétnej pamiatky. Úlohou žiakov je prečítať si popis pamiatky na kartičke, nájsť pamiatku na obrázku a najznámejšie pamiatky vyhladať na mape. Žiaci sa tak naučia orientovať na mape a vyhľadávať pamiatky na mape podľa značiek. Cieľom hry je poznávanie histórie, získavanie nových poznatkov formou zábavy, osvojovanie si nových vedomostí a rozvoj spolupráce žiakov.

"Spoznávaj naše zvieratá"
september - december 2018

Spoločenská prírodovedná hra pre žiakov ZŠ pomocou ktorej sa naučia rozoznávať zvieratá. Hra si vyžaduje dobrú pamäť a koncentráciu. Úlohou je hľadať živočícha, územie, kde žije a jeho potravu. Pri hre sa otáčajú tri kartičky a hľadá sa trojica, ktorá patrí k sebe. Hráč, ktorý nájde najviac trojíc, vyhráva. Cieľom spoločenskej hry je oboznámenie žiakov s druhmi živočíchov, získavanie nových poznatkov a ich upevňovanie formou zábavy.

"Po stopách pravekých metalurgov"
september - december 2018

Vzdelávací program s lektorským výkladom spojený s vypracovaním pracovných listov a vyriešením krížovky.Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

Kalendárium:

12.12.2018 Tradičné Vianoce
Ukážka vianočného stromčeka a štedrovečerného stolovania v ľudovom prostredí spojená s
rozprávaním o zvykoch a tradíciách počas vianočného obdobia. Atmosféru dotvorí spievaním
vianočných kolied SSk Zlatomoravčianka.
Začiatok o 16.00 hod.

5.11.2018 – 15.01.2019 Predmety a spotrebiče v minulosti
Výstava úžitkových predmetov a spotrebičov, ktoré sa používali v minulosti.


12.11.2018 - 15.01.2019 Klenoty spod Slovenskej br
ány. Ľudové odievanie v Kozárovciach.
Výstava ponúkne možnosť nahliadnuť do tradičnej kultúry a života Kozároviec prostredníctvom
súčastí odevu od archaických typov z polovice 19. storočia, až po dnešný kroj. Prezentované budú
vzácne ženské čepce, golierkové oplecká, medené farbiarske sukne, delínové sukne, spodníky,
zástery, množstvo ručníkov a tkanín.


10.12. – 21.12.2018 Tradičné Vianoce
Ukážka tradičného vianočného stromčeka a štedrovečerného stolovania v minulosti spojená s rozprávaním o zvykoch a tradíciách v
minulosti.

Výchovno-vzdelávacie programy :

Dom ľudového bývania v Šali

Kalendárium:

05.12.2018 Vianočné pohľadnice
Výstava rôznych druhov vianočných pohľadníc z čias, keď to bol masovo využívaný druh komunikácie.
Výstava bude otvorená : utorok - sobota od 12.30 - 15.30 hod.Zmena programu vyhradená. O prípadných zmenách budeme včas informovať!

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu