Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Stiahnite si sprievodcu Ponitrianskym múzeom v Nitre do svojho mobilu :

stiahnuť sprievodcu

Kalendárium:

4.5. – 30.6.2019 Fotografie a pohľadnice M. R. Štefánika zo zbierky Ing. Jána Pánského


17.6.2019 Beseda s autorom knihy M.R. Štefánik Mgr. Michalom Kšiňanom MAS, PhD.
začiatok 17.00 hod.

4.5. – 30.6.2019 Pamätníky M. R. Štefánika na Slovensku
Výstava Ing. Jána Maniačeka venovaná minulým i súčasným pamätníkom M. R. Štefánika pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia
v rámci mestského podujatia Štefánik(ova) žije!


12.6. – 30.6.2019 Dobrý deň, Nitra
Krajská výstava výtvarnej tvorby Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nitre, prezentujúca kresby, maľby, práce z textilu, maľby na hodváb, výšivky, diela z hliny, dreva a iných prírodných materiálov ľudí s rôznym stupňom mentálneho postihnutia.
Vernisáž: 12.6.2019 o 13.00 hod.

17.5. - 28.6. 2019 Fľaše trpezlivosti
Rôzne motívy z banského prostredia, remesiel, vinárstva, sakrálnej tematiky a pod. vložených do sklenených fliaš od autorov
Silvie Habánikovej, Pavla Konečného a Kataríny, Ledényiovej. Výstavu pripravilo Pohronské múzeum v Novej Bani.


16.6.2019 Ľudové tradície v Parku Janka Kráľa
Začiatok:15.00 hod.

1.7. – 28.8.2019 Magická krása symbolov
Výstava výtvarných diel amatérskej výtvarníčky Alice Remišovej stvárňujúca rôzne druhy symbolov – mandál, jing-jang a iných.

13.6.2019 Ryžovanie zlata v múzeu
Začiatok:10.00 – 12.00 hod.
Ukážka ryžovania zlata, ktoré bolo v minulosti bežnou činnosťou. Záujemci si budú môcť vyskúšať nabrať lopatkou privezený piesok,
preosiať ho cez sito do ryžovacej panvice a následne krúžiť, kým sa neodplaví nežiaduci materiál a neobjavia na dne očakávané zlatinky.


Ponitrianske múzeum v Nitre

Výstavy:


4.5. – 30.6.2019 Pamätníky M. R. Štefánika na Slovensku
Výstava Ing. Jána Maniačeka venovaná minulým i súčasným pamätníkom M. R. Štefánika pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia
v rámci mestského podujatia Štefánik(ova) žije!


4.5. – 30.6.2019 Fotografie a pohľadnice M. R. Štefánika zo zbierky Ing. Jána Pánského

12.6. – 30.6.2019 Dobrý deň, Nitra
Krajská výstava výtvarnej tvorby Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nitre, prezentujúca kresby, maľby, práce z textilu, maľby na hodváb, výšivky, diela z hliny, dreva a iných prírodných materiálov ľudí s rôznym stupňom mentálneho postihnutia.
Vernisáž: 12.6.2019 o 13.00 hod.

17.6.2019 Beseda o M.R.
Štefánikovi s historikom Michalom Kšiňanom
začiatok 17.00 hod.

Tvorivé dielne:

Vzdelávacie programy :

„Škola v múzeu“
– vzdelávacie programy pre žiakov I. a II. st. ZŠ
január
- jún 2019, 9.30 - 15.30 hod.

Vzdelávacie programy spojené s prehliadkou expozície a výstav pre žiakov ZŠ nadväzujúce na učebné osnovy predmetu prírodopis, biológia, dejepis. Na prehliadke výstav si žiaci vypracujú pracovné listy a zahrajú sa spoločensko-náučnú hru.

"Spoznávaj naše zvieratá"
január
- jún 2019

Spoločenská prírodovedná hra pre žiakov ZŠ pomocou ktorej sa naučia rozoznávať zvieratá. Hra si vyžaduje dobrú pamäť a koncentráciu. Úlohou je hľadať živočícha, územie, kde žije a jeho potravu. Pri hre sa otáčajú tri kartičky a hľadá sa trojica, ktorá patrí k sebe. Hráč, ktorý nájde najviac trojíc, vyhráva. Cieľom spoločenskej hry je oboznámenie žiakov s druhmi živočíchov, získavanie nových poznatkov a ich upevňovanie formou zábavy.


Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

Kalendárium:

17.5. - 28.6. 2019 Fľaše trpezlivosti
Rôzne motívy z banského prostredia, remesiel, vinárstva, sakrálnej tematiky a pod. vložených do sklenených fliaš od autorov
Silvie Habánikovej, Pavla Konečného a Kataríny, Ledényiovej. Výstavu pripravilo Pohronské múzeum v Novej Bani.

16.6.2019 Ľudové tradície v Parku Janka Kráľa
Ukážka ľudových tradícií s FS Briežok z Hostia a FS Kamenec z Machuliniec. Program dotvorí spievaním ľudových piesní SSk Zlatomoravčianka
Začiatok o 15.00 hod.

1.7. – 28.8.2019 Magická krása symbolov
Výstava výtvarných diel amatérskej výtvarníčky Alice Remišovej stvárňujúca rôzne druhy symbolov – mandál, jing-jang a iných.

4.9. – 31.10.2019 – Obnovené reštaurovaním
Výstava reštaurátorských prác Mgr. Lívie Šumichrastovej zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre.

18.9.2018 Dni európskeho kultúrneho dedičstva
9.00 – 16.00 hod.
prehliadka expozície a výstav Mestského múzea a Mauzolea rodiny Migazzi

4.11. – 29.11.2019 Retro spomienky v múzeu
Výstava zariadení a úžitkových predmetov, ktoré sa používali bežne v domácnosti od 60-tych rokov minulého storočia.

4.12. – 27.12.2019 Aristokratické Vianoce
Ukážka tradičného vianočného stromčeka a štedrovečerného stolovania aristokracie v minulosti spojená s rozprávaním o zvykoch
a tradíciách v minulosti

Výchovno-vzdelávacie programy :


20.8.2019 Dožinky vúzeu – VI. ročník
Začiatok: 17.00 hod.
VI. ročníkom dožinkových slávností v múzeu si pripomenieme ukončenie žatevných prác upletením dožinkového venca a jeho symbolickým
odovzdaním podľa tradícií. Atmosféru dotvorí SSk Zlatomoravčianka spievaním dožinkových piesní. Nebude chýbať ani ochutnávka
makových periek a šúľancov.

11.9.2019 „Slivkobranie v múzeu“ – V. ročník
Začiatok: 10.00 hod.
Tradíciu varenia slivkového lekváru oživí Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci so SSk Zlatomoravčianka, ktoré dotvoria
atmosféru spievaním ľudových piesní.

26.11.2019 „Páračky v múzeu“ – V. ročník
Začiatok: 16.00 hod.
Členky SSk Zlatomoravčianka ukážu páranie (driapanie) peria, ktoré bude sprevádzané rozprávaním o tejto tradícii a spievaním piesní.
Po skončení práce budú účastníci pohostení tradičnými jedlami, ktoré sa v minulosti podávali pri tejto spoločenskej udalosti.

11.12.2019 Tradičné Vianoce
Začiatok: 9.30 – 10.30 hod., 11.00 – 12.00 hod. – tvorivá dielňa pre školské zariadenia
Ukážka prípravy a pečenia tradičného vianočného pečiva spojená s rozprávaním o tradíciách štedrovečerného stolovania v minulosti.
Dom ľudového bývania v Šali

Kalendárium:


21.6. - 22.6.2019 Šaliansky jarmok

Výstava fotografií, malieb, keramiky a iných diel členov klubu Terra Wag. Súčasťou výstavy bude ukážka ľudovej tvorby
remeselníkov.
21.6.2019 o 15.00 hod. - ľudová veselica so SSk Zlatomoravčianka


1.10. - 31.10.2019 Výstava prác Šalianskych seniorov zo zariadenia Solidaritas Šaľa


Zmena programu vyhradená. O prípadných zmenách budeme včas informovať!

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu