Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Stiahnite si sprievodcu Ponitrianskym múzeom v Nitre do svojho mobilu :

stiahnuť sprievodcu

Kalendárium:

7.9. – 14.10.2018 "Svet pod mojimi štetcami"
Výstava
celoživotnej tvorby Beaty Kabičkovej-Vinceovej od 70. rokov 20. storočia až po súčasnosť.
Autorka predstaví širokú paletu techník ako maľba, ručne tkaná tapiséria, makramé, čb fotografia z obdobia 80. rokov 20. storočia, dekoratívne dezény a keramické artefakty.

Vernisáž 7.9.2018 o 17.00 hod.

6.7. - 31.10.2018 "Znovuobjavený" archív mesta Nitry
Výstava dokumentov z archívneho fondu Magistrát mesta Nitry 1632 - 1922 pri príležitosti Mestských slávností Nitra, milá Nitra,
770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra a Dní európskeho kultúrneho dedičstva
Vernisáž 6.7.2018 o 15.00 hod.

9.10. – 9.11.2018 Od chmeľu k pivu
Výstava prevzatá z Tribe
čského múzea v Topoľčanoch predstavuje stručnú históriu piva, pivovarníctva a pohostinských zariadení a jeho úlohu u rôznych národov v jednotlivých historických obdobiach. Zároveň približuje proces výroby piva, počnúc výberom a pestovaním surovín a končiac finálnym zlatým mokom.

24.10 – 2.12.2018 Preložiť - Prekrížiť paličky už 20 rokov a výsledkom je nežná čipka
Výstava
predstaví výber z 20 ročnej tvorby členiek Klubu paličkovanej čipky Nitra pri ZO č. 13 SZTP
- vernisáž 24.10.2018 o 15.00 hod.

5.9. – 30.10.2018 Bankovky na území ČSR a SR v rokoch 1918 - 1948
Výstava predstaví zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre a Mestského múzea v Zlatých Moravciach rakúsko-uhorské, československé,
slovenské, sovietske okupačné bankovky i zvláštne židovské platidlá z obdobia 1918 - 1948, charakteristického prelomovými historickými
udalosťami.

Ponitrianske múzeum v Nitre

Výstavy:

6.7. - 31.10.2018 "Znovuobjavený" archív mesta Nitry
Výstava dokumentov z archívneho fondu Magistrát mesta Nitry 1632 - 1922 pri príležitosti Mestských slávností Nitra, milá Nitra,
770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra a Dní európskeho kultúrneho dedičstva
Vernisáž 6.7.2018 o 15.00 hod.

7.9. – 14.10.2018 "Svet pod mojimi štetcami"
Výstava
celoživotnej tvorby Beáty Kabičkovej-Vinceovej od 70. rokov 20. storočia až po súčasnosť.
Autorka predstaví širokú paletu techník ako maľba, ručne tkaná tapiséria, makramé, čb fotografia z obdobia 80. rokov 20. storočia, dekoratívne dezény a keramické artefakty.


9.10. – 9.11.2018 Od chmeľu k pivu
Výstava prevzatá z Tribe
čského múzea v Topoľčanoch predstavuje stručnú históriu piva, pivovarníctva a pohostinských zariadení a jeho úlohu u rôznych národov v jednotlivých historických obdobiach. Zároveň približuje proces výroby piva, počnúc výberom a pestovaním surovín a končiac finálnym zlatým mokom.

24.10 – 2.12.2018 Preložiť - Prekrížiť paličky už 20 rokov a výsledkom je nežná čipka
Výstava
predstaví výber z 20 ročnej tvorby členiek Klubu paličkovanej čipky Nitra pri ZO č. 13 SZTP
- vernisáž 24.10.2018 o 15.00 hod.

7.12.2018 – 28.1.2019
Obraz a slovo
Výstava výtvarníkov Združenia sv. Lukáša v Nitre
predstaví výtvarné diela namaľované olejom, akrylom a inými výtvarnými technikami.
Vernisáž 7.12.2018 o 17.00 hod.

Tvorivé dielne:

Vzdelávacie programy :

„Škola v múzeu“
– vzdelávacie programy pre žiakov I. a II. st. ZŠ
september - december 2018, 9.30 - 15.30 hod.

Vzdelávacie programy spojené s prehliadkou expozície a výstav pre žiakov ZŠ nadväzujúce na učebné osnovy predmetu prírodopis, biológia, dejepis. Na prehliadke výstav si žiaci vypracujú pracovné listy a zahrajú sa spoločensko-náučnú hru.

Objavte s nami rímsku civilizáciu
september - december 2018

Vzdelávací program vhodný pre žiakov II. st. ZŠ je spojený s prehliadkou expozície. Nadväzuje na učebné osnovy vyučovacieho predmetu dejepis. Cieľom programu je oboznámenie žiakov s rímskymi pamiatkami prezentovanými v expozícii múzea, poznávanie archeológie prostredníctvom lektorského výkladu, získavanie nových poznatkov a upevňovanie nadobudnutých poznatkov formou pracovného listu.

"Spoznávaj históriu Nitry"
september - december 2018

Spoločensko-náučná historická hra s možnosťou zahrať si pexeso a vyriešiť krížovku - osemsmerovku. Program je vhodný pre žiakov II. stupňa ZŠ. Prostredníctvom tejto spoločenskej hry môžu žiaci poznávať najznámejšie historické pamiatky v meste Nitra
( hrad, múzeá, kostoly, historické budovy...). Táto hra obsahuje kartičky s popisom historickej pamiatky a obrázkom konkrétnej pamiatky. Úlohou žiakov je prečítať si popis pamiatky na kartičke, nájsť pamiatku na obrázku a najznámejšie pamiatky vyhladať na mape. Žiaci sa tak naučia orientovať na mape a vyhľadávať pamiatky na mape podľa značiek. Cieľom hry je poznávanie histórie, získavanie nových poznatkov formou zábavy, osvojovanie si nových vedomostí a rozvoj spolupráce žiakov.

"Spoznávaj naše zvieratá"
september - december 2018

Spoločenská prírodovedná hra pre žiakov ZŠ pomocou ktorej sa naučia rozoznávať zvieratá. Hra si vyžaduje dobrú pamäť a koncentráciu. Úlohou je hľadať živočícha, územie, kde žije a jeho potravu. Pri hre sa otáčajú tri kartičky a hľadá sa trojica, ktorá patrí k sebe. Hráč, ktorý nájde najviac trojíc, vyhráva. Cieľom spoločenskej hry je oboznámenie žiakov s druhmi živočíchov, získavanie nových poznatkov a ich upevňovanie formou zábavy.

"Po stopách pravekých metalurgov"
september - december 2018

Vzdelávací program s lektorským výkladom spojený s vypracovaním pracovných listov a vyriešením krížovky.Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

Kalendárium:

5.9. – 30.10.2018 Bankovky na území ČSR a SR v rokoch 1918 - 1948
Výstava predstaví zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre a Mestského múzea v Zlatých Moravciach rakúsko-uhorské, československé,
slovenské, sovietske okupačné bankovky i zvláštne židovské platidlá z obdobia 1918 - 1948, charakteristického prelomovými historickými
udalosťami.

5.11.2018 – 15.1.2019 Predmety a spotrebiče v minulosti
Výstava úžitkových predmetov a spotrebičov, ktoré sa používali v minulosti.

10.12. – 21.12.2018 Tradičné Vianoce
Ukážka tradičného vianočného stromčeka a štedrovečerného stolovania v minulosti spojená s rozprávaním o zvykoch a tradíciách v
minulosti.

Výchovno-vzdelávacie programy :


22.11.2018 „Páračky v múzeu“
Začiatok: 15.00 hod.

Členky OZ Babicka ukážu páranie (driapanie) peria, ktoré bude sprevádzané rozprávaním o tejto tradícii a
spievaním piesní. Po skončení práce budú účastníci pohostení tradičnými jedlami, ktoré sa v minulosti podávali
pri tejto spoločenskej udalosti.

Dom ľudového bývania v Šali

Kalendárium:

31.10.2018 Svetlonos v spolupráci s CVČ Šaľa

Lampiónový sprievod z CVČ Šaľa do domčeka, život strašidielok v Dome ľudového bývania v podaní
Družiny dobových zvyklostí Tormenta v Nitre.
Zmena programu vyhradená. O prípadných zmenách budeme včas informovať!

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu