Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Stiahnite si sprievodcu Ponitrianskym múzeom v Nitre do svojho mobilu :

stiahnuť sprievodcu

Kalendárium:

10.1. – 1.3.2020 Slovensko-Slovinská dimenzia
Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v spolupráci s Filozofickou fakultou UK a
Slovenským národným múzeum pripravilo v roku 2016 výstavu kolektívu autorov s
názvom SLOVensko-SLOVinská dimenzia, ktorú finančne podporili aj ministerstvá
kultúry oboch štátov. Výstava je zameraná na zhody a odlišnosti našich dvoch krajín,
ktoré si cudzinci často mýlia, a to najmä v oblasti kultúry, etnológie, architektúry,
literatúry atď. Pozostáva z 15 roll-up bannerov v slovenskom, slovinskom a anglickom
jazyku na rôzne témy (napr. vlastiveda, povesti, strava, jazyk, fašiangy, súčasná
literatúra...) a z predmetov (zväčša tradičné predmety dnes už ľudovej kultúry).

12.12. 2019 – 29.2.2020 Boli iní? (Židia a Rómovia v Nitre v rokoch 1939 - 1945)
Edukačná výstava "Boli iní?" zážitkovou formou oboznámi návštevníkov s históriou
mesta Nitry počas rokov 1939 - 45, pričom pozornosť je venovaná osudu Židov
a Rómov v Nitre ako dôsledku totality slovenského štátu. Súčasťou výstavy je
výchovno - vzdelávací program pre predškolákov (5 - 6 rokov) s cieľom
zabraňovať vzniku predsudkov a neznášanlivosti voči etnickej a rasovej inakosti.
Forma prezentácie a interaktívny dialóg lektora s návštevníkmi je prispôsobený
schopnostiam jednotlivých cieľových skupín, ktorými sú žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ, ako i
študenti SŠ.
Na prehliadku je potrebné sa
vopred objednať na t. č. 0908 706 287, alebo na
e-maily:
s.eliasova@gmail.com
Výstava bude otvorená : pondelok, streda, piatok v čase od 9.00 - 15.00 hod.
Cena prehliadky s edukačným lektorským výkladom: 2EUR/žiak (pedagogický
dozor má vstup zdarma)
Vernisáž, ktorá sa mala uskutočniť 12.12.2019
o 16.00 hod. bola autormi výstavy zrušená!

6.2. – 8.3.2020 Čaro slovenského ornamentu
Výstava Slovenského ľudového ornamentu z tvorby Štefana L. Kostelničáka.

20.3. – 19.4.2020 Trofeje poľovnej zveri
XXXIX. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra. Na výstave je možné vidieť trofeje raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej sezóne r. 2019/2020. Vystavené trofeje a sprievodný katalóg poskytujú prehľad o počte zveri v revíroch, správnom selektívnom love trofejových jedincov, ako i bodovanie trofejí a udeľovanie medailí. Výstava je doplnená preparátmi poľovných druhov zveri zo zbierok Ponitrianskeho múzea.
Vernisáž: 20.3.2020 o 15.00 hod.

16. 3. – 29. 5. 2020 Jaskyne v našom regióne
Výstava priblíži prostredníctvom mapy Slovenska so základnými informáciami a fotografiami výskyt jaskýň na našom území i mapy jaskýň v pohorí Tríbeč. Súčasťou bude odev a náradie speleológa, ktorý používa pri svojej práci.

17.2. – 13.3. 2020 Farebný svet detí
Výstava malieb na plátnach a farebných stolčekoch s detskými motívmi z tvorby Mgr. Tatiany Preinerovej.

25.2.2020 „Fašiangová veselica“
Začiatok: 16.00 hod.
Zvyky počas fašiangového obdobia spojené so spievaním fašiangových piesní priblíži SSk Zlatomoravčianka.
Atmosféru hrou na gajdách dotvorí Dominik Garaj z Veľkej Lehoty.Nebude chýbať ani ochutnávka tradičných
šišiek a fánok.


2.3.2020 Deň medu
Začiatok: 8.00 – 12.00 hod.
Ochutnávka rôznych druhov medu spojená s odbornou prednáškou Ing. Jaroslava Zhorelu
o jeho výrobe s názornou ukážkou používaných nástrojov, ktoré sú potrebné pri práci včelára.

Ponitrianske múzeum v Nitre

Výstavy:


12.12. 2019 – 29.2.2020 Boli iní? (Židia a Rómovia v Nitre v rokoch 1939 - 1945)
Edukačná výstava "Boli iní?" zážitkovou formou oboznámi návštevníkov s históriou
mesta Nitry počas rokov 1939 - 45, pričom pozornosť je venovaná osudu Židov
a Rómov v Nitre ako dôsledku totality slovenského štátu. Súčasťou výstavy je
výchovno - vzdelávací program pre predškolákov (5 - 6 rokov) s cieľom
zabraňovať vzniku predsudkov a neznášanlivosti voči etnickej a rasovej inakosti.
Forma prezentácie a interaktívny dialóg lektora s návštevníkmi je prispôsobený
schopnostiam jednotlivých cieľových skupín, ktorými sú žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ, ako i
študenti SŠ.
Na prehliadku je potrebné sa
vopred objednať na t. č. 0908 706 287, alebo na
e-maily:
s.eliasova@gmail.com
Výstava bude otvorená : pondelok, streda, piatok v čase od 9.00 - 15.00 hod.
Cena prehliadky s edukačným lektorským výkladom: 2EUR/žiak (pedagogický
dozor má vstup zdarma)

10.1. – 1.3.2020 Slovensko-Slovinská dimenzia
Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v spolupráci s Filozofickou fakultou UK a
Slovenským národným múzeum pripravilo v roku 2016 výstavu kolektívu autorov s
názvom SLOVensko-SLOVinská dimenzia, ktorú finančne podporili aj ministerstvá
kultúry oboch štátov. Výstava je zameraná na zhody a odlišnosti našich dvoch krajín,
ktoré si cudzinci často mýlia, a to najmä v oblasti kultúry, etnológie, architektúry,
literatúry atď. Pozostáva z 15 roll-up bannerov v slovenskom, slovinskom a anglickom
jazyku na rôzne témy (napr. vlastiveda, povesti, strava, jazyk, fašiangy, súčasná
literatúra...) a z predmetov (zväčša tradičné predmety dnes už ľudovej kultúry).

6.2. – 8.3.2020 Čaro slovenského ornamentu
Výstava Slovenského ľudového ornamentu z tvorby Štefana L. Kostelničáka.

6.3. – 26.4.2020 Inšpirované Škandináviou
Výtvarné diela mladej amatérskej výtvarníčky Moniky Zimovej inšpirované prírodou Škandinávie.

20.3. – 19.4.2020 Trofeje poľovnej zveri
XXXIX. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra. Na výstave je možné vidieť trofeje raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej sezóne r. 2019/2020. Vystavené trofeje a sprievodný katalóg poskytujú prehľad o počte zveri v revíroch, správnom selektívnom love trofejových jedincov, ako i bodovanie trofejí a udeľovanie medailí. Výstava je doplnená preparátmi poľovných druhov zveri zo zbierok Ponitrianskeho múzea.
Vernisáž: 20.3.2020 o 15.00 hod.

4.5. – 28.6.2020 Fľaše trpezlivosti
Rôzne motívy z banského prostredia, remesiel, vinárstva, sakrálnej tematiky a pod. vložených do sklenených fliaš od autorov Silvie Habánikovej, Pavla Konečného a Kataríny Ledényiovej. Výstavu pripravilo Pohronské múzeum v Novej Bani.

7. 5. – 7.6.2020 Iné činnosti VII. De(t)aily Art
40. semestrálna výstava študentov Ateliéru Médea zameraná na zväčšovanie a výrezy z aktuálnych, moderných a historických obrazov. Súčasťou budú abstraktné obrazy zamerané na tradičné výtvarné techniky, ktoré zároveň pripomenú 20 rokov fungovania regionálnej výtvarnej školy.
Vernisáž 7.5.2020 o 17.00 hod.

16.5.2020 Noc múzeí a galérií
Program:
10.00 – 24.00 hod.
- prehliadka expozície a výstav
- ukážky konzervovania, reštaurovania, preparovania s možnosťou vyskúšať si niektoré techniky
12.00 – 21.00 hod.
- interaktívny program pre rodiny s deťmi
20.00 – 21.00 hod.
- vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA
- vstup voľný

12.6. – 28.6.2020 Dobrý deň, Nitra
Krajská výstava výtvarnej tvorby Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nitre prezentujúca kresby, maľby, práce z textilu, maľby na hodváb, výšivky, diela z hliny, dreva a iných prírodných materiálov ľudí s rôznym stupňom mentálneho postihnutia.
Vernisáž: 12.6.2020 o 13.00 hod.

Tvorivé dielne:

Vzdelávacie programy :

„Škola v múzeu“
– vzdelávacie programy pre žiakov I. a II. st. ZŠ
január
- jún 2020, 9.30 - 15.30 hod.

Vzdelávacie programy spojené s prehliadkou expozície a výstav pre žiakov ZŠ nadväzujúce na učebné osnovy predmetu prírodopis, biológia, dejepis. Na prehliadke výstav si žiaci vypracujú pracovné listy a zahrajú sa spoločensko-náučnú hru.

"Spoznávaj naše zvieratá"
január
- jún 2020

Spoločenská prírodovedná hra pre žiakov ZŠ pomocou ktorej sa naučia rozoznávať zvieratá. Hra si vyžaduje dobrú pamäť a koncentráciu. Úlohou je hľadať živočícha, územie, kde žije a jeho potravu. Pri hre sa otáčajú tri kartičky a hľadá sa trojica, ktorá patrí k sebe. Hráč, ktorý nájde najviac trojíc, vyhráva. Cieľom spoločenskej hry je oboznámenie žiakov s druhmi živočíchov, získavanie nových poznatkov a ich upevňovanie formou zábavy.


Mestské múzeum v Zlatých Moravciach


Kalendárium:

17.2. – 13.3. 2020 Farebný svet detí
Výstava malieb na plátnach a farebných stolčekoch s detskými motívmi z tvorby Mgr. Tatiany Preinerovej.

16. 3. – 29. 5. 2020 Jaskyne v našom regióne
Výstava priblíži prostredníctvom mapy Slovenska so základnými informáciami a fotografiami výskyt jaskýň na našom území i mapy jaskýň v pohorí Tríbeč. Súčasťou bude odev a náradie speleológa, ktorý používa pri svojej práci.

15.5. 2020 Deň otvorených dverí v rámci medzinárodného dňa Noc múzeí a galérií
Program:
9.00 - 24.00 hod.
- prehliadka expozície a výstav - prehliadka podzemných priestorov kaštieľa
10.00 - 15.00 hod.
- ukážka výroby keramiky na hrnčiarskom kruhu s Branislavom Gahérom
10.00 - 16.00 hod. - prehliadka Mauzólea rodiny Migazzi
15.00 - 16.00 hod. „Spievaj, že si spievaj“ – prednes ľudových piesní v podaní SS Zlatomoravčianka pôsobiacom pri Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach
17.00 – 18.00 hod. - prednáška Ing. Arch. Martina Bónu – „770. rokov od tradovaného založenia hradu Gýmeš“
20.00 – 21.00 hod. - vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný

Výchovno-vzdelávacie programy :

25.2.2020 „Fašiangová veselica“
Začiatok: 16.00 hod.
Zvyky počas fašiangového obdobia spojené so spievaním fašiangových piesní priblíži SSk Zlatomoravčianka.
Atmosféru hrou na gajdách dotvorí Dominik Garaj z Veľkej Lehoty.Nebude chýbať ani ochutnávka tradičných
šišiek a fánok.


2.3.2020 Deň medu
Začiatok: 8.00 – 12.00 hod.
Ochutnávka rôznych druhov medu spojená s odbornou prednáškou Ing. Jaroslava Zhorelu
o jeho výrobe s názornou ukážkou používaných nástrojov, ktoré sú potrebné pri práci včelára.


6.4.2020 Veľká noc v múzeu
Začiatok: 8.00 hod. – 12.00 hod.
Ukážka zhotovovania kraslíc rôznymi kreatívnymi technikami, pletenie korbáčov s možnosťou upliesť si svoj vlastný.
Tvorivé dielne bude sprevádzať rozprávanie o veľkonočných zvykoch v minulosti.


8.6.2020 Ryžovanie zlata v múzeu
Začiatok: 10.00 – 12.00 hod.
Ukážka ryžovania zlata, ktoré bolo v minulosti bežnou činnosťou. Záujemci si budú môcť vyskúšať nabrať
lopatkou privezený piesok, preosiať ho cez sito do ryžovacej panvice a následne krúžiť,
kým sa neodplaví nežiaduci materiál a neobjavia na dne očakávané zlatinky.


13.8.2020 Dožinky v múzeu – VII. ročník
Začiatok: 17.00 hod.
VII. ročníkom dožinkových slávností v múzeu si pripomenieme ukončenie žatevných prác upletením
dožinkového venca a jeho symbolickým odovzdaním podľa tradícií. Atmosféru dotvorí SSk Zlatomoravčianka
spievaním dožinkových piesní. Nebude chýbať ani ochutnávka makových periek a šúľancov.


7.9.2020 „Slivkobranie v múzeu“ – VI. ročník
Začiatok: 9.00 hod.
Tradíciu varenia slivkového lekváru oživí Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci so SSk Zlatomoravčianka,
ktoré dotvoria atmosféru spievaním ľudových piesní.


17.9.2020 „Retro večer v múzeu“
Začiatok: 16.00 hod.
Spomienky na nedávnu minulosť s hosťami z oblasti zdravotníctva a kultúry.

7.10.2020 „Chlapci rukujú“
Začiatok: 16.00 hod.
Pásmo ľudových zvykov a tradícií pri odchode mladých chlapcov (brancov) na Základnú vojenskä službu.

15.11.2020 „Páračky v múzeu“ – VI. ročník
Začiatok: 16.00 hod.
Členky SSk Zlatomoravčianka ukážu páranie (driapanie) peria, ktoré bude sprevádzané rozprávaním o tejto
tradícii a spievaním piesní. Po skončení práce budú účastníci pohostení tradičnými jedlami,
ktoré sa v minulosti podávali pri tejto spoločenskej udalosti.


17.12.2020 Tradičné Vianoce
Začiatok: 9.30 – 10.30 hod., 11.00 – 12.00 hod. – tvorivá dielňa pre školské zariadenia
Ukážka prípravy a pečenia tradičného vianočného pečiva spojená s rozprávaním o zvykoch a tradíciách
štedrovečerného stolovania v minulosti. Súčasťou bude tvorivá dielňa,
v ktorej si bude môcť vyrobiť každý anjela, alebo svietnik.


Dom ľudového bývania v Šali

Kalendárium:


16.3. - 27.3.2020 Krásne Slovensko
Výstava fotografií členov Klubu fotografov Terra Wag.

1.4. - 8.4.2020 Veľká noc v domčeku

Výstava veľkonočných kraslíc seniorov z domova dôchodcov Solidaritas.

1.6. - 16.5.2020 Výstava obrazov Zoltána Mikóa

16.5.2020 Noc múzeí
Program:
14.00 – 22.00 hod.

- prehliadka expozície a výstavy
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný

26.6. - 27.6.2020 Šaliansky jarmok
Výstava fotografií, malieb, keramiky a iných diel členov klubu Terra Wag.
Súčasťou výstavy bude ukážka ľudovej tvorby remeselníkov. Podujatie ozvláštni živá hudba.

1.10. - 31.10.2020 Výstava prác seniorov zo zariadenia Solidaritas Šaľa.Zmena programu vyhradená. O prípadných zmenách budeme včas informovať!

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu