Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Stiahnite si sprievodcu Ponitrianskym múzeom v Nitre do svojho mobilu :

stiahnuť sprievodcu

Kalendárium:

Ponitrianske múzeum v Nitre, pobočka - Mestské múzeum v Zlatých Moravciach a pobočka Dom ľudového bývania v Šali budú dňa 17.9.2019 zatvorené

1.9. – 6.10.2019 Všetky moje krajiny
Výstava výtvarných diel manželov Daniely a Michala Helienekových.

23.8. - 6.10.2019 90. rokov Slovenského hokeja
Výstava pripomenie prostredníctvom textov "deväť" míľnikov sprevádzajúcich formovanie a rozvoj ľadového hokeja
na Slovensku. Súčasťou sú predmety dokumentujúce rozvoj a najvýznamnejšie úspechy slovenského hokeja ako napr. olympijské medaily, medaily z majstrovstiev sveta, významné trofeje z domácih i medzinárodných súťaží, športový výstroj osobností ľadového hokeja od najštarších čias po súčasnosť.

4.9. – 31.10.2019 – Obnovené reštaurovaním
Výstava reštaurátorských prác Mgr. Lívie Šumichrastovej zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre.

18.9.2018 Dni európskeho kultúrneho dedičstva
9.00 – 16.00 hod.
prehliadka expozície a výstav Mestského múzea a Mauzolea rodiny Migazzi

Ponitrianske múzeum v Nitre

Výstavy:


23.8. - 6.10.2019 90. rokov Slovenského hokeja

1.9. – 6.10.2019 Všetky moje krajiny
Výstava výtvarných diel manželov Daniely a Michala Helienekových.

11.10. – 1.12.2019 Textilný dezén v tvorbe Beaty Kabíčkovej - Vinceovej
Výstava kolekcie textilných dezénov z obdobia 70. a 80.rokov 20. storo
čia vytvorených pre
pražské Ústredie bytovej a odevnej kultúry i dezénov s detskými, rastlinnými, kvetinovými,
geometrickými a inými vzormi.

Vernisáž 11.10.2019 o 17.00 hod.

18.10. – 31.12.2019 Silicit – oceľ doby kamennej. (Kamenná industria v praveku Slovenska)
Výstava silicitových artefaktov z archeologických výskumov na Slovensku.
Vernisáž 18.10.2019 o 16.00 hod.

25.10. - 30.11.2019 Výstava z tvorby jubilanta Roberta Žilíka
Výstava hra
čiek, úžitkových predmetov, plastík, reliéfov, replík, dobových hudobných
nástrojov,
či ilustrácií k vlastnej lyrickej a epickej spisbe z tvorby zakladateľa a člena
združenia Musticantica Slovaca – Roberta Žilíka.
Vernisáž 25.10.2019 o 17. 00 hod.
Dernisáž 29.11.2019 o 17. 00 hod.

7.12. – 31.12.2019 "Starí majstri a my"
Výstava rôznych variácií na biblické obrazy starých majstrov od detí z Orechovho dvora, prác účastníkov výtvarného workshopu z festivalu UNITED vo Vsetíne a práce hostí, výtvarníkov spriaznených so Združením výtvarníkov sv. Lukáša s použitím výtvarných techník olejomaľba, suchý pastel, koláž, tavené sklo, keramika.
Vernisáž 7.12.2019 o 17.00 hod.

Tvorivé dielne:

Vzdelávacie programy :

„Škola v múzeu“
– vzdelávacie programy pre žiakov I. a II. st. ZŠ
september - december 2019, 9.30 - 15.30 hod.

Vzdelávacie programy spojené s prehliadkou expozície a výstav pre žiakov ZŠ nadväzujúce na učebné osnovy predmetu prírodopis, biológia, dejepis. Na prehliadke výstav si žiaci vypracujú pracovné listy a zahrajú sa spoločensko-náučnú hru.

"Spoznávaj naše zvieratá"
september - december 2019

Spoločenská prírodovedná hra pre žiakov ZŠ pomocou ktorej sa naučia rozoznávať zvieratá. Hra si vyžaduje dobrú pamäť a koncentráciu. Úlohou je hľadať živočícha, územie, kde žije a jeho potravu. Pri hre sa otáčajú tri kartičky a hľadá sa trojica, ktorá patrí k sebe. Hráč, ktorý nájde najviac trojíc, vyhráva. Cieľom spoločenskej hry je oboznámenie žiakov s druhmi živočíchov, získavanie nových poznatkov a ich upevňovanie formou zábavy.


Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

Kalendárium:

4.9. – 31.10.2019 – Obnovené reštaurovaním
Výstava reštaurátorských prác Mgr. Lívie Šumichrastovej zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre.

18.9.2018 Dni európskeho kultúrneho dedičstva
9.00 – 16.00 hod.
prehliadka expozície a výstav Mestského múzea a Mauzolea rodiny Migazzi

4.11. – 29.11.2019 Retro spomienky v múzeu
Výstava zariadení a úžitkových predmetov, ktoré sa používali bežne v domácnosti od 60-tych rokov minulého storočia.

4.12. – 27.12.2019 Aristokratické Vianoce
Ukážka tradičného vianočného stromčeka a štedrovečerného stolovania aristokracie v minulosti spojená s rozprávaním o zvykoch
a tradíciách v minulosti

Výchovno-vzdelávacie programy :

26.11.2019 „Páračky v múzeu“ – V. ročník
Začiatok: 16.00 hod.
Členky SSk Zlatomoravčianka ukážu páranie (driapanie) peria, ktoré bude sprevádzané rozprávaním o tejto tradícii a spievaním piesní.
Po skončení práce budú účastníci pohostení tradičnými jedlami, ktoré sa v minulosti podávali pri tejto spoločenskej udalosti.

11.12.2019 Tradičné Vianoce
Začiatok: 9.30 – 10.30 hod., 11.00 – 12.00 hod. – tvorivá dielňa pre školské zariadenia
Ukážka prípravy a pečenia tradičného vianočného pečiva spojená s rozprávaním o tradíciách štedrovečerného stolovania v minulosti.
Dom ľudového bývania v Šali

Kalendárium:


1.10. - 31.10.2019 Výstava prác Šalianskych seniorov zo zariadenia Solidaritas Šaľa

Zmena programu vyhradená. O prípadných zmenách budeme včas informovať!

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu