Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Stiahnite si sprievodcu Ponitrianskym múzeom v Nitre do svojho mobilu :

stiahnuť sprievodcu

Kalendárium:

14.12.2018 - 27.01.2019 Obraz a slovo
Výstava
výtvarníkov Združenia sv. Lukáša v Nitre predstaví výtvarné diela namaľované olejom, akrylom,
fotografie a rôzne koláže. Tohtoročná myšlienka výtvarného stvárnenia vychádza z jayzka médií a reklamy.
Zaujímavosťou bude práca "Maco Mamuko vs. Ampulka", ktorá vznikla v spolupráci s deťmi z Orechovho dvora.
Vernisáž 14.12.2018 o 17.00 hod.


17.11. - 27.01.2019 Nitra v období vzniku Československej republiky
Výstava v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre a Múzeom Jána Thaina v Nových Zámkoch
venovaná 100. výročiu vzniku I. ČSR.

4.2. – 3.3.2019 Bankovky na území ČSR a SR v rokoch 1918-1948
Výstava predstaví zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre rakúsko-uhorské,
československé, slovenské, sovietske okupačné bankovky i zvláštne židovské platidlá
z obdobia 1918-1948, charakteristického prelomovými historickými udalosťami.


18.1. - 21.3.2019 100 rokov včelárstva na zlatomoravecku
Organizácia včelárov v Zlatých Moravciach si pri príležitosti 100. výročia založenia pripomenie svoju
históriu prostredníctvom fotografií. Výstavu budú dopĺňať 3D predmety, ako napr. úľ,
medomet, rôzne včelárske pomôcky a pod., ktoré sa používali a
používajú vo včelárstve.
Vernisáž 18.1. o 11.00 hod.

autor fotografie na plagáte : Kristína Ligasová

29.1.2019 Zimný večer na dedine
Ukážka výroby ľudového odevu sávidom Hudecom. Atmosféru dotvorí spievaním
ľudových piesní SSk Zlatomoravčianka aMatičiar zároviec.
Začiatok: 16.00 hod.

Ponitrianske múzeum v Nitre

Výstavy:


14.12.2018 - 27.01.2019 Obraz a slovo
Výstava
výtvarníkov Združenia sv. Lukáša v Nitre predstaví výtvarné diela namaľované olejom, akrylom,
fotografie a rôzne koláže. Tohtoročná myšlienka výtvarného stvárnenia vychádza z jayzka médií a reklamy.
Zaujímavosťou bude práca "Maco Mamuko vs. Ampulka", ktorá vznikla v spolupráci s deťmi z Orechovho dvora.
Vernisáž 14.12.2018 o 17.00 hod.

17.11. - 27.01.2019 Nitra v období vzniku Československej republiky
Výstava v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre a Múzeom Jána Thaina v Nových Zámkoch
venovaná 100. výročiu vzniku I. ČSR.

4.2. – 3.3.2019 Bankovky na území ČSR a SR v rokoch 1918-1948
Výstava predstaví zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre rakúsko-uhorské,
československé, slovenské, sovietske okupačné bankovky i zvláštne židovské platidlá
z obdobia 1918-1948, charakteristického prelomovými historickými udalosťami.

Tvorivé dielne:

Vzdelávacie programy :

„Škola v múzeu“
– vzdelávacie programy pre žiakov I. a II. st. ZŠ
január
- jún 2019, 9.30 - 15.30 hod.

Vzdelávacie programy spojené s prehliadkou expozície a výstav pre žiakov ZŠ nadväzujúce na učebné osnovy predmetu prírodopis, biológia, dejepis. Na prehliadke výstav si žiaci vypracujú pracovné listy a zahrajú sa spoločensko-náučnú hru.

"Spoznávaj naše zvieratá"
január
- jún 2019

Spoločenská prírodovedná hra pre žiakov ZŠ pomocou ktorej sa naučia rozoznávať zvieratá. Hra si vyžaduje dobrú pamäť a koncentráciu. Úlohou je hľadať živočícha, územie, kde žije a jeho potravu. Pri hre sa otáčajú tri kartičky a hľadá sa trojica, ktorá patrí k sebe. Hráč, ktorý nájde najviac trojíc, vyhráva. Cieľom spoločenskej hry je oboznámenie žiakov s druhmi živočíchov, získavanie nových poznatkov a ich upevňovanie formou zábavy.


Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

Kalendárium:

12.11.2018 - 15.01.2019 Klenoty spod Slovenskej brány. Ľudové odievanie v Kozárovciach.
Výstava ponúkne možnosť nahliadnuť do tradičnej kultúry a života Kozároviec prostredníctvom
súčastí odevu od archaických typov z polovice 19. storočia, až po dnešný kroj. Prezentované budú
vzácne ženské čepce, golierkové oplecká, medené farbiarske sukne, delínové sukne, spodníky,
zástery, množstvo ručníkov a tkanín.

18.1. - 21.3.2019 100 rokov včelárstva na zlatomoravecku
Organizácia včelárov v Zlatých Moravciach si pri príležitosti 100. výročia založenia pripomenie svoju
históriu prostredníctvom fotografií. Výstavu budú dopĺňať 3D predmety, ako napr. úľ,
medomet, rôzne včelárske pomôcky a pod., ktoré sa používali a
používajú vo včelárstve.
Vernisáž 18.1. o 11.00 hod.

Výchovno-vzdelávacie programy :

29.1.2019 Zimný večer na dedine
Ukážka výroby ľudového odevu sávidom Hudecom. Atmosféru dotvorí spievaním
ľudových piesní SSk Zlatomoravčianka aMatičiar zároviec.
Začiatok: 16.00 hod.

15.2.2019 Deň medu
Ochutnávka rôznych druhov medu spojená sprednáškou Ing. Jaroslava Zhorelu o
výrobe s názornou ukážkou používaných nástrojov, ktoré sú potrebné pri práci včelára.
Začiatok:9.00 – 12.00 hod.


20.2.2019 „Fašiangová veselic
Zvyky počas fašiangového obdobia spojené so spievaním fašiangových piesní priblíži SSk
Zlatomoravčianka. Atmosféru dotvorí hrou na gajdách Dominika Cigáňová z FSk Briežok
z Jedľových Kostolian. Nebude chýbať ani ochutnávka tradičných šišiek a fánok.
Začiatok:16.00 hod.Dom ľudového bývania v Šali

Kalendárium:

05.12.2018 Vianočné pohľadnice
Výstava rôznych druhov vianočných pohľadníc z čias, keď to bol masovo využívaný druh komunikácie.
Výstava bude otvorená : utorok - sobota od 12.30 - 15.30 hod.Zmena programu vyhradená. O prípadných zmenách budeme včas informovať!

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu