Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Ponitrianske múzeum v Nitre je od 10.03.2020
až do odvolania pre verejnosť
zatvorené,
v zmysle zákazu Ústredného krízového štábu.
Vážení priatelia,

dovoľujeme si obrátiť vašu pozornosť na možnosť virtuálnej prehliadky archeologickej expozície
múzea
Skvosty dávnovekého Slovenska, ako aj najnovšie pridaných virtuálnych prehliadok výstav: Inšpirované Škandináviou autorky Moniky Zimovej a Trofeje poľovnej zveri, ktorá mala byť slávnostne otvorená 20.3.2020

Výstavu Inšpirované Škandináviou nájdete tu :Výstavu Trofeje poľovnej zveri nájdete tu :

Stiahnite si sprievodcu Ponitrianskym múzeom v Nitre do svojho mobilu :

stiahnuť sprievodcu

Kalendárium:

6.3. – 26.4.2020 Inšpirované Škandináviou
Výtvarné diela mladej amatérskej výtvarníčky Moniky Zimovej inšpirované prírodou Škandinávie.20.3. – 19.4.2020 Trofeje poľovnej zveri
XXXIX. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra. Na výstave je možné vidieť trofeje raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej sezóne r. 2019/2020. Vystavené trofeje a sprievodný katalóg poskytujú prehľad o počte zveri v revíroch, správnom selektívnom love trofejových jedincov, ako i bodovanie trofejí a udeľovanie medailí. Výstava je doplnená preparátmi poľovných druhov zveri zo zbierok Ponitrianskeho múzea.
Vernisáž: 20.3.2020 o 15.00 hod.


16. 3. – 29. 5. 2020 Jaskyne v našom regióne
Výstava priblíži prostredníctvom mapy Slovenska so základnými informáciami a fotografiami výskyt jaskýň na našom území i mapy jaskýň v pohorí Tríbeč. Súčasťou bude odev a náradie speleológa, ktorý používa pri svojej práci.


Ponitrianske múzeum v Nitre

Výstavy:

6.3. – 26.4.2020 Inšpirované Škandináviou
Výtvarné diela mladej amatérskej výtvarníčky Moniky Zimovej inšpirované prírodou Škandinávie.

20.3. – 19.4.2020 Trofeje poľovnej zveri
XXXIX. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra. Na výstave je možné vidieť trofeje raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej sezóne r. 2019/2020. Vystavené trofeje a sprievodný katalóg poskytujú prehľad o počte zveri v revíroch, správnom selektívnom love trofejových jedincov, ako i bodovanie trofejí a udeľovanie medailí. Výstava je doplnená preparátmi poľovných druhov zveri zo zbierok Ponitrianskeho múzea.
Vernisáž: 20.3.2020 o 15.00 hod.

4.5. – 28.6.2020 Fľaše trpezlivosti
Rôzne motívy z banského prostredia, remesiel, vinárstva, sakrálnej tematiky a pod. vložených do sklenených fliaš od autorov Silvie Habánikovej, Pavla Konečného a Kataríny Ledényiovej. Výstavu pripravilo Pohronské múzeum v Novej Bani.

7. 5. – 7.6.2020 Iné činnosti VII. De(t)aily Art
40. semestrálna výstava študentov Ateliéru Médea zameraná na zväčšovanie a výrezy z aktuálnych, moderných a historických obrazov. Súčasťou budú abstraktné obrazy zamerané na tradičné výtvarné techniky, ktoré zároveň pripomenú 20 rokov fungovania regionálnej výtvarnej školy.
Vernisáž 7.5.2020 o 17.00 hod.

16.5.2020 Noc múzeí a galérií
Program:
10.00 – 24.00 hod.
- prehliadka expozície a výstav
- ukážky konzervovania, reštaurovania, preparovania s možnosťou vyskúšať si niektoré techniky
12.00 – 21.00 hod.
- interaktívny program pre rodiny s deťmi
20.00 – 21.00 hod.
- vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA
- vstup voľný

12.6. – 28.6.2020 Dobrý deň, Nitra
Krajská výstava výtvarnej tvorby Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nitre prezentujúca kresby, maľby, práce z textilu, maľby na hodváb, výšivky, diela z hliny, dreva a iných prírodných materiálov ľudí s rôznym stupňom mentálneho postihnutia. Vernisáž: 12.6.2020 o 13.00 hod.

Tvorivé dielne:

Vzdelávacie programy :


„Škola v múzeu“ – vzdelávacie programy pre žiakov I. a II. st. ZŠ
január - jún 2020, 9.30 - 15.30 hod.


Vzdelávacie programy spojené s prehliadkou expozície a výstav pre žiakov ZŠ nadväzujúce na učebné osnovy predmetu prírodopis, biológia, dejepis. Na prehliadke výstav si žiaci vypracujú pracovné listy a zahrajú sa spoločensko-náučnú hru.

"Spoznávaj naše zvieratá"
január - jún 2020


Spoločenská prírodovedná hra pre žiakov ZŠ pomocou ktorej sa naučia rozoznávať zvieratá. Hra si vyžaduje dobrú pamäť a koncentráciu. Úlohou je hľadať živočícha, územie, kde žije a jeho potravu. Pri hre sa otáčajú tri kartičky a hľadá sa trojica, ktorá patrí k sebe. Hráč, ktorý nájde najviac trojíc, vyhráva. Cieľom spoločenskej hry je oboznámenie žiakov s druhmi živočíchov, získavanie nových poznatkov a ich upevňovanie formou zábavy.


Mestské múzeum v Zlatých Moravciach


Kalendárium:

16. 3. – 29. 5. 2020 Jaskyne v našom regióne
Výstava priblíži prostredníctvom mapy Slovenska so základnými informáciami a fotografiami výskyt jaskýň na našom území i mapy jaskýň v pohorí Tríbeč. Súčasťou bude odev a náradie speleológa, ktorý používa pri svojej práci.

15.5. 2020 Deň otvorených dverí v rámci medzinárodného dňa Noc múzeí a galérií
Program:
9.00 - 24.00 hod. - prehliadka expozície a výstav - prehliadka podzemných priestorov kaštieľa
10.00 - 15.00 hod. - ukážka výroby keramiky na hrnčiarskom kruhu s Branislavom Gahérom
10.00 - 16.00 hod. - prehliadka Mauzólea rodiny Migazzi
15.00 - 16.00 hod. „Spievaj, že si spievaj“ – prednes ľudových piesní v podaní SS Zlatomoravčianka pôsobiacom pri Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach
17.00 – 18.00 hod. - prednáška Ing. Arch. Martina Bónu – „770. rokov od tradovaného založenia hradu Gýmeš“
20.00 – 21.00 hod. - vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný

Výchovno-vzdelávacie programy :

6.4.2020 Veľká noc v múzeu
Začiatok: 8.00 hod. – 12.00 hod.

Ukážka zhotovovania kraslíc rôznymi kreatívnymi technikami, pletenie korbáčov s možnosťou upliesť si svoj vlastný.
Tvorivé dielne bude sprevádzať rozprávanie o veľkonočných zvykoch v minulosti.

8.6.2020 Ryžovanie zlata v múzeu
Začiatok: 10.00 – 12.00 hod.
Ukážka ryžovania zlata, ktoré bolo v minulosti bežnou činnosťou. Záujemci si budú môcť vyskúšať nabrať
lopatkou privezený piesok, preosiať ho cez sito do ryžovacej panvice a následne krúžiť,
kým sa neodplaví nežiaduci materiál a neobjavia na dne očakávané zlatinky.

13.8.2020 Dožinky v múzeu – VII. ročník
Začiatok: 17.00 hod.

VII. ročníkom dožinkových slávností v múzeu si pripomenieme ukončenie žatevných prác upletením
dožinkového venca a jeho symbolickým odovzdaním podľa tradícií. Atmosféru dotvorí SSk Zlatomoravčianka
spievaním dožinkových piesní. Nebude chýbať ani ochutnávka makových periek a šúľancov.

7.9.2020 „Slivkobranie v múzeu“ – VI. ročník
Začiatok: 9.00 hod.

Tradíciu varenia slivkového lekváru oživí Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci so SSk Zlatomoravčianka,
ktoré dotvoria atmosféru spievaním ľudových piesní.

17.9.2020 „Retro večer v múzeu“
Začiatok: 16.00 hod.

Spomienky na nedávnu minulosť s hosťami z oblasti zdravotníctva a kultúry.

7.10.2020 „Chlapci rukujú“
Začiatok: 16.00 hod.

Pásmo ľudových zvykov a tradícií pri odchode mladých chlapcov (brancov) na Základnú vojenskä službu.

15.11.2020 „Páračky v múzeu“ – VI. ročník
Začiatok: 16.00 hod.

Členky SSk Zlatomoravčianka ukážu páranie (driapanie) peria, ktoré bude sprevádzané rozprávaním o tejto
tradícii a spievaním piesní. Po skončení práce budú účastníci pohostení tradičnými jedlami,
ktoré sa v minulosti podávali pri tejto spoločenskej udalosti.

17.12.2020 Tradičné Vianoce
Začiatok: 9.30 – 10.30 hod., 11.00 – 12.00 hod. – tvorivá dielňa pre školské zariadenia
Ukážka prípravy a pečenia tradičného vianočného pečiva spojená s rozprávaním o zvykoch a tradíciách
štedrovečerného stolovania v minulosti. Súčasťou bude tvorivá dielňa,
v ktorej si bude môcť vyrobiť každý anjela, alebo svietnik.

Dom ľudového bývania v Šali

Kalendárium:

1.4. - 8.4.2020 Veľká noc v domčeku
Výstava veľkonočných kraslíc seniorov z domova dôchodcov Solidaritas.

1.6. - 16.5.2020 Výstava obrazov Zoltána Mikóa


16.5.2020 Noc múzeí
Program:
14.00 – 22.00 hod.

- prehliadka expozície a výstavy
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný

26.6. - 27.6.2020 Šaliansky jarmok
Výstava fotografií, malieb, keramiky a iných diel členov klubu Terra Wag.
Súčasťou výstavy bude ukážka ľudovej tvorby remeselníkov. Podujatie ozvláštni živá hudba.

1.10. - 31.10.2020 Výstava prác seniorov zo zariadenia Solidaritas Šaľa.

Zmena programu vyhradená. O prípadných zmenách budeme včas informovať!

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu