Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Stiahnite si sprievodcu Ponitrianskym múzeom v Nitre do svojho mobilu :

stiahnuť sprievodcu

Kalendárium:

23.3. – 22.4.2018 Trofeje poľovnej zveri
XXXII. ro
čník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra. Vystavované trofeje sú odrazom nielen samotnej úrovne genofondu, ale aj celého systému celoročnej starostlivosti o zver, ako zložky prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Na výstave je možné vidieť trofeje raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej sezóne r. 2017/2018. Vystavené trofeje a sprievodný katalóg poskytujú prehľad o počte zveri v revíroch, správnom selektívnom love trofejových jedincov, ako i bodovanie trofejí a udeľovanie medailí. Výstava je doplnená preparátmi poľovných druhov zveri zo zbierok Ponitrianskeho múzea.
Vernisáž: 23.3.2018 o 15.00 hod.

9.2. – 5.3.2018 Krása dreva
Ukážka tvorby
ľudových rezbárov používajúcich drevo ako výrazový prostriedok výtvarného
umenia.
Vernisáž 9.2.2018 o 16.00 hod.

23.11.2017 - 31.05.2018 Po stopách pravekých metalurgov. Svedectvo bronzového veku
Výstava trojrozmerných originálnych archeologických nálezov, doplnená obrazovými prílohami, rekonštrukciou odevov, replík šperkov,
nástrojov, zbraní a keramiky, ktoré si bude môcť zobrať do rúk návštevník, priblíži život človeka v dobe bronzovej. Súčasťou bude sprievodné podujatie ako výroba replík predmetov, modelovanie keramiky, mletie obilia na pravekom žarnove, či tkanie. Žiaci základných škôl si budú môcť vypracovať pracovné listy a vyskúšať si niektoré techniky výroby predmetov.

6.11. - 30.12.2017 Tisícročia s mincami
Výstava archeologických nálezov mincí z Nitry a širšieho okolia zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre,
Archeologického ústavu SAV v Nitre a Mestského múzea Šurany.

09.01. - 06.03.2018 Požitavské kroje na bábikách
Výstava ľudových krojov na bábikách zo zbierky Márie Pekárovej.

27.3. - 28.3.2018 Veľká noc v domčeku
Výstava veľkonočných kraslíc spojená s ukážkou rôznych techník ich zdobenia a
pletenia korbáčov.

Ponitrianske múzeum v Nitre

Výstavy:


23.11.
2017 - 31.05.2018 Po stopách pravekých metalurgov. Svedectvo bronzového veku
Výstava trojrozmerných originálnych archeologických nálezov, doplnená obrazovými prílohami, rekonštrukciou odevov, replík šperkov,
nástrojov, zbraní a keramiky, ktoré si bude môcť zobrať do rúk návštevník, priblíži život človeka v dobe bronzovej. Súčasťou bude sprievodné podujatie ako výroba replík predmetov, modelovanie keramiky, mletie obilia na pravekom žarnove, či tkanie. Žiaci základných škôl si budú môcť vypracovať pracovné listy a vyskúšať si niektoré techniky výroby predmetov.

6.11.2017 – 23.2. 2018 Tisícročia s mincami
Výstava archeologických nálezov mincí z Nitry a širšieho okolia zo zbierok Ponitrianskeho múzea
v Nitre, Archeologického ústavu SAV v Nitre a Mestského múzea Šurany.

9.2. – 3.3.2018 Krása dreva
Ukážka tvorby
ľudových rezbárov používajúcich drevo ako výrazový prostriedok výtvarného
umenia.
Vernisáž 9.2.2018 o 16.00 hod.

23.3. – 22.4.2018 Trofeje poľovnej zveri
XXXII. ro
čník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra. Vystavované trofeje sú odrazom nielen samotnej úrovne genofondu, ale aj celého systému celoročnej starostlivosti o zver, ako zložky prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Na výstave je možné vidieť trofeje raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej sezóne r. 2017/2018. Vystavené trofeje a sprievodný katalóg poskytujú prehľad o počte zveri v revíroch, správnom selektívnom love trofejových jedincov, ako i bodovanie trofejí a udeľovanie medailí. Výstava je doplnená preparátmi poľovných druhov zveri zo zbierok Ponitrianskeho múzea.
Vernisáž: 23.3.2018 o 15.00 hod.

4. 5. – 3.6.2018 Iné
činnosti V.
Výstava študentských prác Ateliéru Médea a hosťujúcej školy z chorvátskeho Osijeku.
Vernisáž 4.5.2018 o 17.00 hod.

18.5. 2018 De
ň otvorených dverí pri príležitosti medzinárodného dňa Noc múzeí a galérií
- prehliadka expozície a výstav
- ukážky konzervovania, preparovania s možnos
ťou vyskúšať si niektoré techniky
- interaktívny program pre žiakov ZŠ „Po stopách pravekých metalurgov“

- podujatie špeciálne pre školy
- 9:00 – 15:30 hod.

- vstup vo
ľ

19.5.2018 Noc múzeí a galérií
Program:
10.00 – 24.00 hod.
- prehliadka expozície a výstav
- ukážky konzervovania, preparovania s možnos
ťou vyskúšať si niektoré techniky
12.00 – 21.00 hod.
- interaktívny program pre žiakov ZŠ „Po stopách pravekých metalurgov“
20.00 – 22.00 hod.
- vystúpenie hudobného združenia MUSANTICA SLOVACA
- podujatie pre širokú verejnos
ť
- vstup vo
ľ

7.6. – 31.12.2018 Archívne objavy

Výstava najnovších objavov Štátneho archívu v Ivanke pri Nitre.


12.6. – 30.6.2018 Dobrý deň, Nitra
Krajská výstava výtvarnej tvorby Združenia na pomoc
ľudom s mentálnym postihnutím v Nitre prezentujúca kresby, maľby, práce z textilu, maľby na hodváb, výšivky, diela z hliny, dreva a iných prírodných materiálov ľudí s rôznym stupňom mentálneho postihnutia spojená s odovzdávaním cien v rôznych kategóriách.
Vernisáž: 12.6.2018 o 13.00 hod.

12.7. – 31.8. 2018 Život s farbami
Výstava obrazov pri príležitosti životného jubilea akad. arch. Ing. Ladislava Švihela.

7.9. – 14.10.2018 Jubilejná výstava nitrianskej výtvarníčky Beáty Kabíčkovej
Výstava pri príležitosti 75. narodenín nitrianskej výtvarní
čky Beáty Kabíčkovej-Vinceovej.

9.10. – 9.11.2018 Od chmelu k pivu
Výstava prevzatá z Tribe
čského múzea v Topoľčanoch predstavuje stručnú históriu piva, pivovarníctva a pohostinských zariadení a jeho úlohu u rôznych národov v jednotlivých historických obdobiach. Zároveň približuje proces výroby piva, počnúc výberom a pestovaním surovín a končiac finálnym zlatým mokom.

19.10 – 2.12.2018 Nitrianske čipkovanie
Výstava tvorby nitrianskych
čipkáriek.

7.12.2018 – 28.1.2019 Výstava prác Združenia sv. Lukáša v Nitre

Výstava výtvarníkov Združenia sv. Lukáša v Nitre.


Tvorivé dielne:

Vzdelávacie programy :

„Škola v múzeu“
– vzdelávacie programy pre žiakov I. a II. st. ZŠ
január - jún 2018, 9.30 - 15.30 hod.

Vzdelávacie programy spojené s prehliadkou expozície a výstav pre žiakov ZŠ nadväzujúce na učebné osnovy predmetu prírodopis, biológia, dejepis. Na prehliadke výstav si žiaci vypracujú pracovné listy a zahrajú sa spoločensko-náučnú hru.

Objavte s nami rímsku civilizáciu
január - jún 2018

Vzdelávací program vhodný pre žiakov II. st. ZŠ je spojený s prehliadkou expozície. Nadväzuje na učebné osnovy vyučovacieho predmetu dejepis. Cieľom programu je oboznámenie žiakov s rímskymi pamiatkami prezentovanými v expozícii múzea, poznávanie archeológie prostredníctvom lektorského výkladu, získavanie nových poznatkov a upevňovanie nadobudnutých poznatkov formou pracovného listu.

"Spoznávaj históriu Nitry"
január - jún 2018

Spoločensko-náučná historická hra s možnosťou zahrať si pexeso a vyriešiť krížovku - osemsmerovku. Program je vhodný pre žiakov II. stupňa ZŠ. Prostredníctvom tejto spoločenskej hry môžu žiaci poznávať najznámejšie historické pamiatky v meste Nitra
( hrad, múzeá, kostoly, historické budovy...). Táto hra obsahuje kartičky s popisom historickej pamiatky a obrázkom konkrétnej pamiatky. Úlohou žiakov je prečítať si popis pamiatky na kartičke, nájsť pamiatku na obrázku a najznámejšie pamiatky vyhladať na mape. Žiaci sa tak naučia orientovať na mape a vyhľadávať pamiatky na mape podľa značiek. Cieľom hry je poznávanie histórie, získavanie nových poznatkov formou zábavy, osvojovanie si nových vedomostí a rozvoj spolupráce žiakov.

"Spoznávaj naše zvieratá"
január - jún 2018

Spoločenská prírodovedná hra pre žiakov ZŠ pomocou ktorej sa naučia rozoznávať zvieratá. Hra si vyžaduje dobrú pamäť a koncentráciu. Úlohou je hľadať živočícha, územie, kde žije a jeho potravu. Pri hre sa otáčajú tri kartičky a hľadá sa trojica, ktorá patrí k sebe. Hráč, ktorý nájde najviac trojíc, vyhráva. Cieľom spoločenskej hry je oboznámenie žiakov s druhmi živočíchov, získavanie nových poznatkov a ich upevňovanie formou zábavy.

"Po stopách pravekých metalurgov"
január - jún 2018

Vzdelávací program s lektorským výkladom spojený s vypracovaním pracovných listov a vyriešením krížovky.Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

Kalendárium:

09.01. - 06.03.2018 Požitavské kroje na bábikách
Výstava ľudových krojov na bábikách zo zbierky Márie Pekárovej.

12.3. – 27.4.2018 Podoba keramiky
Výstava hrnčiarskych nádob a predmetov z hliny z dielne pána Fialu.

3.5. – 8.6.2018 Vtáky našich lesov, polí a záhrad
Výstava dermoplastických preparátov vtákov žijúcich v Nitrianskom regióne zo zbierky Ponitrianskeho múzea v Nitre.

18.5. 2018 Deň otvorených dverí v rámci medzinárodného dňa Noc múzeí a galérií
Program:
9.00 - 24.00 hod.
- prehliadka expozície a výstav
- prehliadka podzemných priestorov kaštieľa
9.00 - 17.00 hod.
- prehliadka Mauzólea rodiny Migazzi
15.00 - 16.00 hod.
„Spievaj, že si spievaj“ – prednes ľudových piesní v podaní SS Zlatomoravčianka pôsobiacom pri Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach
17.00 – 18.00 hod.
- prednáška Ing. Jaroslava Burjaniva o kostoloch
20.00 – 21.00 hod.
- vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA

20.5.2018 Vystúpenie SS Zlatomoravčianka v Arboréte Mlyňany SAV

25.6. – 27.6.2018 Bonsaje

Výstava bonsajov manželov Džundových.

12.6. – 31.8.2018 Obrazy Stanislavy Havetovej
Výstava výtvarných diel amatérskej výtvarníčky.

5.9. – 30.10.2018 Československé bankovky
Výstava bankoviek z obdobia I. ČSR.

13.9.2018 Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Prehliadka expozície a výstav Mestského múzea spojená s prednáškou Imricha Fintu o hradoch v našom okolí.

5.11.2018 – 15.1.2019 Predmety a spotrebiče v minulosti
Výstava úžitkových predmetov a spotrebičov, ktoré sa používali v minulosti.

10.12. – 21.12.2018 Tradičné Vianoce
Ukážka tradičného vianočného stromčeka a štedrovečerného stolovania v minulosti spojená s rozprávaním o zvykoch a tradíciách v
minulosti zo spomienok najstarších členiek súborov zo Zlatých Moraviec.

Výchovno-vzdelávacie programy :


27.4.2018 Keď ruka hlinu pohladí
Začiatok: 10.00 hod.

Ukážka výroby hlinených nádob na hrnčiarskom kruhu.


28.3.2018 Veľkonočné vajíčko
Začiatok: 10.00 hod. – 13.00 hod.

Výstava veľkonočných kraslíc spojená s tvorivou dielňou, v ktorej predvedie zhotovovanie kraslíc rôznymi technikami pani
Terézia Pilčíková zo Zlatých Moraviec. Ukážku pletenia korbáčov predvedie pani Mária Pekárová a pán Štefan Doskoč.
Tvorivé dielne bude sprevádzať rozprávanie o veľkonočných zvykoch v minulosti.


14.6.2018 Ryžovanie zlata v múzeu
Začiatok: 10.00 – 12.00 hod.

Ukážka ryžovania zlata s Jurajom Jonisom.

10.8.2018 Dožinky v múzeu – V. ročník
Začiatok: 17.00 hod
.
V. ročníkom dožinkových slávností v múzeu si pripomenieme ukončenie žatevných prác upletením
dožinkového venca a jeho symbolickým odovzdaním podla tradícií. Atmosféru dotvorí Spevácky súbor
Zlatomoravčianka a OZ Babička zo Zlatých Moraviec spievaním dožinkových piesní.


24.9.2018 „Slivkobranie v múzeu“ – IV. ročník
Začiatok: 9.00 hod.

Tradíciu varenia slivkového lekváru oživí Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci s
OZ Babička a Speváckym súborom Chyzerovčanka, ktoré dotvoria atmosféru spievaním ľudových piesní.

22.11.2018 „Páračky v múzeu“
Začiatok: 15.00 hod.

Členky OZ Babicka ukážu páranie (driapanie) peria, ktoré bude sprevádzané rozprávaním o tejto tradícii a
spievaním piesní. Po skončení práce budú účastníci pohostení tradičnými jedlami, ktoré sa v minulosti podávali
pri tejto spoločenskej udalosti.

Dom ľudového bývania v Šali

Kalendárium:

13.3.-28.3.2018 Dar života

Výstava fotografií členov fotoklubu Terra Wag zachytávajúca podoby vody z
rôzneho uhla pohľadu.

24.3.2018 Prehliadka domácich zvierat Detskej farmy Humanita z Kráľovej nad Váhom
Od 9.00 - 16.30 hod.

27-28.3.2018 Veľká noc v domčeku

Výstava veľkonočných kraslíc spojená s ukážkou rôznych techník ich zdobenia a
pletenia korbáčov.

1.5.-19.5.2018 Maľovaný hodváb

Výstava ručne maľovaných hodvábnych šatiek Gabriely Kodadovej.

19.5.2018 Noc múzeí

Program:
- hudobné vystúpenie študentov ZUŠ v Šali
- predstavenie Divadelného súboru Materinky zo Šale
- výstava ručne maľovaných šatiek Gabriely Kodadovej
- strašidielka


30.5.-9.6.2018 Zahrajme sa vonku a výstava hračiek

Interaktívny program počas, ktorého si každý môže bez ohľadu na vek zahrať hry,
ktoré boli súčasťou detstva detí koncom 20. storočia, ked ešte neboli počítače a mobil
samozrejmosťou. Program bude dopĺňať ukážka rôznych hračiek.


22.6.-23.6.2018 Šaliansky jarmok

Výstava fotografií, malieb, keramiky a iných diel členov klubu Terra Wag.
Súčasťou výstavy bude ukážka ľudovej tvorby remeselníkov. Podujatie ozvláštni
živá hudba a vystúpenie speváckej skupiny Zlatomoravčianka s programom Svadba.


31.10.2018 Svetlonos v spolupráci s CVČ Šaľa

Lampiónový sprievod z CVČ Šaľa do domčeka, život strašidielok v Dome ľudového bývania v podaní
Družiny dobových zvyklostí Tormenta v Nitre.Zmena programu vyhradená. O prípadných zmenách budeme včas informovať!

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu