Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Stiahnite si sprievodcu Ponitrianskym múzeom v Nitre do svojho mobilu :

stiahnuť sprievodcu

Kalendárium:

17.12. 2015 - 10.07.2016 Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredoveku
Archeologické nálezy dokumentujúce život našich slovanských predkov vo veľkomoravskej dobe.
Hlavným cieľom je prezentácia hospodárskych, technických, spoločenských a kultúrnych výdobytkov človeka danej epochy.
Didakticky a názorný charakter originálnych trojrozmerných archeologických nálezov znásobia trojrozmerné rekonštrukcie slovanského
obidlia, odevov, nástrojov, zbraní a šperkov. Výchovný a vzdelávací charakter výstavy umocnia interaktívne podujatia.


20.5. 2016 - Deň otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií
- 9.30 - 15.30 hod.
- podujatie špeciálne pre školy
- vstup voľný


21.5. 2016 - Noc múzeí a galérií
- 10.00 - 24.00 hod.
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný


2.5. - 30.6.2016 Farebná harmónia
Výstava originálnych náhrdelníkov, náušníc, náramkov, brošní i prsteňov vyrobených zo šujtáše v kombinácii s korálikmi i polodrahokamami od Slavky Cesnek. Vystavené šperky dopĺňa ukážka moderného odevu so sutaškovými doplnkami.

20.5. 2016 - Deň otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií
- 9.00 - 24.00 hod.
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný


6.6. 2016 - "Zašujtášujte si s nami"
- tovrivá dielňa17.5. - 21.5.2016 - Výstava sôch, reliéfov a plastík Andreja Csillaga


21.5. 2016 - Noc múzeí a galérií
- 12.00 - 24.00 hod.
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný


Ponitrianske múzeum v Nitre

Výstavy:


17.12. 2015 - 10.07.2016 Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredoveku
Archeologické nálezy dokumentujúce život našich slovanských predkov vo veľkomoravskej dobe.
Hlavným cieľom je prezentácia hospodárskych, technických, spoločenských a kultúrnych výdobytkov človeka danej epochy.
Didakticky a názorný charakter originálnych trojrozmerných archeologických nálezov znásobia trojrozmerné rekonštrukcie slovanského
obidlia, odevov, nástrojov, zbraní a šperkov. Výchovný a vzdelávací charakter výstavy umocnia interaktívne podujatia.


20.5.2016 Deň otvorených dverí v rámci medzinárodného dňa Noc múzeí a galérií.
-
prehliadka expozície a výstav
- ukážky konzervovania, preparovania s možnosťou vyskúšať si niektoré techniky
- interaktívny program pre žiakov ZŠ "Po stopách slovanských predkov" spojený s prehliadkou výstavy Život slovanov pod Zoborom vo včasnom
stredoveku s interaktívnymi činnosťami ( pracovné listy, vzdelávacia kartová hra, pexeso, puzzle, omalovánky )
- podujatie špeciálne pre školy
- 9.00 - 15.30 hod.
- vstup voľný

21.5. 2016 Noc múzeí a galérií
10.00 - 24.00 hod.
-
prehliadka expozície a výstav
- ukážky konzervovania, reštaurovania, preparovania s možnosťou vyskúšať si niektoré techniky
12.00 - 21.00 hod.
- interaktívny program "Po stopách slovanských predkov" spojený s prehliadkou výstavy Život slovanov pod Zoborom vo včasnom
stredoveku s interaktívnymi činnosťami ( pracovné listy, vzdelávacia kartová hra, pexeso, puzzle, omalovánky )
13.00 - 20.00 hod.
- vystúpenie skupiny DDZ TORMENTA
- ukážka šermiarskych súbojov s použitím dobových zbraní ( meč, sekera, kopija )
- ukážky dobových remesiel ako napr. dobová kuchyňa, hrnčiarstvo, šusterstvo, tkáčstvo


21.00 - 24.00 hod.

- vystúpenie hudobného združenia Musicantica Slovaca
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný

8.6. - 30.6.2016 Výtvarná tvorba žiakov ZŠ na Benkovej ulici

Tvorivé dielne:

12.1. - 3
0.6. 2016 "Po stopách slovanských predkov"
- každý utorok, stredu a štvrtok od 9.30 - 15.30 hod.

- vzdelávací program spojený s prehliadkou výstavy Život slovanov pod Zoborom vo včasnom
stredoveku s interaktívnymi činnosťami ( pracovné listy, krížovka, vzdelávacia kartová hra, pexeso, puzzle, omalovánky )

marec - máj 2016 "Škatuľky z pohľadníc"
- každý utorok, stredu a štvrtok od 9.30 - 15.30 hod.

-
tvorivá dieľňa pre seniorov v ktorej si môžu vytvoriť škatuľku prostredníctvom zošívania pohľadníc.

júl - august 2016 "Odlej si svoje obľúbené zvieratko zo sadry"
- každý utorok, stredu a štvrtok od 9.30 - 15.30 hod.

- tvorivá dieľňa v ktorej si deti môžu odliať zo sadry svoje obľúbené zvieratko

Vzdelávacie programy :

„Škola v múzeu“
– vzdelávacie programy pre žiakov I. a II. st. ZŠ
január
- jún 2016, 9.30 - 15.30 hod.

Vzdelávacie programy spojené s prehliadkou expozície a výstav pre žiakov ZŠ nadväzujúce na učebné osnovy predmetu prírodopis, biológia, dejepis. Na prehliadke výstav si žiaci vypracujú pracovné listy a zahrajú sa spoločensko-náučnú hru.

Vtáky a cicavce na území nitrianskeho regiónu
január - jún 2016

Vzdelávací program určený pre žiakov I. a II. st. ZŠ je spojený s prehliadkou vystavených dermoplastických preparátov cicavcov a vtákov z nitrianskeho regiónu. Nadväzuje na učebné osnovy vyučovacieho predmetu prírodoveda, prírodopis, biológia. Cieľom vzdelávacieho programu je oboznámenie žiakov s druhmi vodných a lesných živočíchov, ktoré žijú v nitrianskom regióne, získavanie poznatkov prostredníctvom lektorského výkladu, poznávanie prírody a upevňovanie nadobudnutých poznatkov formou pracovných listov.

Objavte s nami rímsku civilizáciu
január - jún 2016


Vzdelávací program vhodný pre žiakov II. st. ZŠ je spojený s prehliadkou expozície. Nadväzuje na učebné osnovy vyučovacieho predmetu dejepis. Cieľom programu je oboznámenie žiakov s rímskymi pamiatkami prezentovanými v expozícii múzea, poznávanie archeológie prostredníctvom lektorského výkladu, získavanie nových poznatkov a upevňovanie nadobudnutých poznatkov formou pracovného listu.

"Spoznávaj históriu Nitry"
január - jún 2016


Spoločensko-náučná historická hra s možnosťou zahrať si pexeso a vyriešiť krížovku - osemsmerovku. Program je vhodný pre žiakov II. stupňa ZŠ. Prostredníctvom tejto spoločenskej hry môžu žiaci poznávať najznámejšie historické pamiatky v meste Nitra
( hrad, múzeá, kostoly, historické budovy...). Táto hra obsahuje kartičky s popisom historickej pamiatky a obrázkom konkrétnej pamiatky. Úlohou žiakov je prečítať si popis pamiatky na kartičke, nájsť pamiatku na obrázku a najznámejšie pamiatky vyhladať na mape. Žiaci sa tak naučia orientovať na mape a vyhľadávať pamiatky na mape podľa značiek. Cieľom hry je poznávanie histórie, získavanie nových poznatkov formou zábavy, osvojovanie si nových vedomostí a rozvoj spolupráce žiakov.

"Spoznávaj naše zvieratá"
január - jún 2016


Spoločenská prírodovedná hra pre žiakov ZŠ pomocou ktorej sa naučia rozoznávať zvieratá. Hra si vyžaduje dobrú pamäť a koncentráciu. Úlohou je hľadať živočícha, územie, kde žije a jeho potravu. Pri hre sa otáčajú tri kartičky a hľadá sa trojica, ktorá patrí k sebe. Hráč, ktorý nájde najviac trojíc, vyhráva. Cieľom spoločenskej hry je oboznámenie žiakov s druhmi živočíchov, získavanie nových poznatkov a ich upevňovanie formou zábavy.

"Nitrianske povesti a legendy"
január - jún 2016

Interaktívny program s tvorivou dielňou je určený pre I. a II. stupeň ZŠ. Pre žiakov budú pripravené krátke verzie rôznych legiend a povestí o Nitre a jej pamiatkach. Každý žiak si vyberie svoj príbeh, prečíta ho pred celou skupinou a bude sa snažiť tento prečítaný príbeh čo najvystížnejšie spracovať.Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

Kalendárium:

2.5. - 30.6. 2016 "Farebná harmónia"
Výstava sutaškových šperkov Slavky Cesnek.

20.5.2016 Deň otvorených dverí v rámci medzinárodného dňa Noc múzeí a galérií

9.00 - 24.00 hod.
- prehliadka expozície a výstav
- prehliadka podzemných priestorov kaštieľa
9.00 - 17.00 hod.
- prehliadka Mauzolea rodiny Migazzi
17.00 - 18.00 hod.
- prednáška Imricha Fintu o hrade Uhrovec s ukážkou výroby miniatúry hradu
20.00 - 21.00 hod.
- vystúpenie hudobného združenia Musicantica Slovaca
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný


24.5. 2016 140. Výročie úmrtia štúrovského básnika Janka Kráľa
- slávnostná akadémia pri príležitosti 140. výročia úmrtia Janka Kráľa, ktorý bol významným štúrovským básnikom a slovenským
národným buditeľom

27.5.2016 Spomienka na rod Migazzi
- slávnostná akadémia pri príležitosti 130. výročia úmrtia Antonie Migazzi rod. Marczibányi na rod Migazzi spojená s agapé vo farskom
kostole

26.6. - 28.6. 2016 Bonsaje
Výstava Bonsajov manželov Ďžundových spojená s prednáškou pestovania a ukážkou tvarovania bonsajov. Na výstave bude možné
zakúpiť si bonsaj.


Tvorivé dielne :

6.6. 2016 "Zasujtášujte sa s nami"
Ukážka techniky výroby sutaškových šperkov pod vedením Slavky Cesnek
začiatok : 8.30 - 10.00 hod.
10.30. - 12.00 hod.
14.00. - 16.00 hod.


Dom ľudového bývania v Šali

Kalendárium:

21.5. 2016 Noc múzeí a galérií
program :
12.00 - 24.00 hod.

- prehliadka expozície a výstavy sôch, reliéfov a plastík Andreja Csillaga
15.00 - 18.00 hod.
- Andrej Csillag Vás uvedie do tajov umeleckej práce s kovom
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný


Tvorivé dielne:

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu