Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Stiahnite si sprievodcu Ponitrianskym múzeom v Nitre do svojho mobilu :

stiahnuť sprievodcu

Kalendárium:

20.3. - 28.5.2017 Čaro umeleckého drotárstva
Výstava drotárskych predmetov umeleckých drotárov zo Slovenska

26.4. - 28.5.2017 Môj svet
Výstava celoživotnej tvorby nadaného amatérskeho výtvarníka Františka Tótha.
Vernisáž 26.4.2017 o 16.00 hod.

15.5. - 14.7.2017 Bábiky z rôznych kútov sveta
- výstava krojovaných bábik z 27 krajín sveta zo zbierky Jaroslava Burjaniva

22.6.2017 Záhady a zaujímavosti Indie
na besede porozpráva Jaroslav Burjaniv o vzniku zbierky bábik a predstaví štyri digitálne knihy o Indii,
ktoré napísal. Prostredníctvom prezentácie s premietaním fotografíí porozpráva zaujímavosti z ciest po Indii,
Egypte, Petrohrade, Uzbekistane i rodnom Slovensku.

Začiatok o 10.00 hod. a 15.00 hod.

30.5. - 9.6.2017 "Zahrajme sa vonku"
Príďte si zahrať tradičné spoločensko-zábavné hry so svojimi kamarátmi, spolužiakmi,
rodičmi, či starými rodičmi do areálu domčeka.
23.5. - 2.6.2017 Výstava obrazov Gabriela Szentiványiho


Ponitrianske múzeum v Nitre

Výstavy:


20.3. - 4.6.2017 Čaro umeleckého drotárstva
Výstava drotárskych predmetov umeleckých drotárov zo Slovenska
Dernisáž 1.6.2017 o 17.00 hod.

26.4. - 28.5.2017 Môj svet
Výstava celoživotnej tvorby nadaného amatérskeho výtvarníka Františka Tótha.

12.6. - 30.6.2017 Dobrý deň, Nitra
Celoslovenská výstava výtvarnej tvorby Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím SR prezentuje kresby,
maľby, práce z textilu, maľby na hodváb, výšivky, diela z hliny, dreva a iných prírodných materiálov ľudí s rôznym stupňom mentálneho postihnutia spojená s odovzdávaním cien v rôznych kategóriách.
Vernisáž 12.6. o 13.00 hod.

12.6.2017 "De
ň krivých zrkadiel"
Výroba, prezentácia, predaj výrobkov a ručných prác mladých ľudí s postihnutím zo sociálnych zariadení
Nitrianskeho samosprávneho kraja zhotovených počas celého roka pred Ponitrianskym múzeom od 9.00 - 12.00 hod.


3.7. - 31.12.2017 Sochárka slovenskej histórie
Zobrazenie postáv a udalostí z najstarších dejín Slovenska s využitím archeologických nálezov

November - December
Doba Bronzová
Výstava predstaví výsledky archeologických výskumov v širšom okolí Nitry


Tvorivé dielne:

Vzdelávacie programy :

„Škola v múzeu“
– vzdelávacie programy pre žiakov I. a II. st. ZŠ
január
- jún 2016, 9.30 - 15.30 hod.

Vzdelávacie programy spojené s prehliadkou expozície a výstav pre žiakov ZŠ nadväzujúce na učebné osnovy predmetu prírodopis, biológia, dejepis. Na prehliadke výstav si žiaci vypracujú pracovné listy a zahrajú sa spoločensko-náučnú hru.

Vtáky a cicavce na území nitrianskeho regiónu
január - jún 2017

Vzdelávací program určený pre žiakov I. a II. st. ZŠ je spojený s prehliadkou vystavených dermoplastických preparátov cicavcov a vtákov z nitrianskeho regiónu. Nadväzuje na učebné osnovy vyučovacieho predmetu prírodoveda, prírodopis, biológia. Cieľom vzdelávacieho programu je oboznámenie žiakov s druhmi vodných a lesných živočíchov, ktoré žijú v nitrianskom regióne, získavanie poznatkov prostredníctvom lektorského výkladu, poznávanie prírody a upevňovanie nadobudnutých poznatkov formou pracovných listov.

Objavte s nami rímsku civilizáciu
január - jún 2017


Vzdelávací program vhodný pre žiakov II. st. ZŠ je spojený s prehliadkou expozície. Nadväzuje na učebné osnovy vyučovacieho predmetu dejepis. Cieľom programu je oboznámenie žiakov s rímskymi pamiatkami prezentovanými v expozícii múzea, poznávanie archeológie prostredníctvom lektorského výkladu, získavanie nových poznatkov a upevňovanie nadobudnutých poznatkov formou pracovného listu.

"Spoznávaj históriu Nitry"
január - jún 2017


Spoločensko-náučná historická hra s možnosťou zahrať si pexeso a vyriešiť krížovku - osemsmerovku. Program je vhodný pre žiakov II. stupňa ZŠ. Prostredníctvom tejto spoločenskej hry môžu žiaci poznávať najznámejšie historické pamiatky v meste Nitra
( hrad, múzeá, kostoly, historické budovy...). Táto hra obsahuje kartičky s popisom historickej pamiatky a obrázkom konkrétnej pamiatky. Úlohou žiakov je prečítať si popis pamiatky na kartičke, nájsť pamiatku na obrázku a najznámejšie pamiatky vyhladať na mape. Žiaci sa tak naučia orientovať na mape a vyhľadávať pamiatky na mape podľa značiek. Cieľom hry je poznávanie histórie, získavanie nových poznatkov formou zábavy, osvojovanie si nových vedomostí a rozvoj spolupráce žiakov.

"Spoznávaj naše zvieratá"
január - jún 2017


Spoločenská prírodovedná hra pre žiakov ZŠ pomocou ktorej sa naučia rozoznávať zvieratá. Hra si vyžaduje dobrú pamäť a koncentráciu. Úlohou je hľadať živočícha, územie, kde žije a jeho potravu. Pri hre sa otáčajú tri kartičky a hľadá sa trojica, ktorá patrí k sebe. Hráč, ktorý nájde najviac trojíc, vyhráva. Cieľom spoločenskej hry je oboznámenie žiakov s druhmi živočíchov, získavanie nových poznatkov a ich upevňovanie formou zábavy.

"Nitrianske povesti a legendy"
január - jún 2017

Interaktívny program s tvorivou dielňou je určený pre I. a II. stupeň ZŠ. Pre žiakov budú pripravené krátke verzie rôznych legiend a povestí o Nitre a jej pamiatkach. Každý žiak si vyberie svoj príbeh, prečíta ho pred celou skupinou a bude sa snažiť tento prečítaný príbeh čo najvystížnejšie spracovať.Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

Kalendárium:

15.5. - 14.7.2017 Bábiky z rôznych kútov sveta

Výstava krojovaných bábik z 27 krajín sveta zo zbierky Jaroslava B
urjaniva
22.6.2017 Záhady a zaujímavosti Indie - začiatok o 10.00 a 15.00 hod.
beseda s Jaroslavom Burjanivom

28.5. - 30.5.2017 Bonsaje
Výstava bonsajov manželov Džundových

17.7. - 14.9.2017 Kvety
Výstava výtvarných diel amatérskej výtvarníčky Kataríny Gálikovej

19.9. - 3.11.2017 Hríby našich lesov
Výstava replík húb zo zbierok Ponitrianskeho múzea

7.11. - 30.11.2017 Známky
Výstava súkromnej filatelistickej zbierky Milana Loviška zo Zlatých Moraviec

4.12. - 31.12.2017 Tradičné vianoce

Tvorivé dielne :

29.5.2017 Bonsaje

Ukážka pestovania a tvarovania Bonsajov
začiatok o 10.00 hod.

22.6.2017 Záhady a zaujímavosti Indie
začiatok o 10.00 hod. a 15.00 hod.

18.8.2017 Dožinky v múzeu
IV. ročníkom dožinkových slávností v múzeu si pripomenieme ukončenie žatevných prác upletením dožinkového venca
a jeho symbolickým odovzdaním. Atmosféru dotvorí Spevácky súbor Zlatomoravčianka "Trnky" z Chyzeroviec spievaním dožinkových
piesní.
Začiatok: 17.00 hod.

14.9.2017 Slivkobranie v múzeu - III. ročník
tradíciu varenia slivkového lekváru oživí Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci so speváckym súborom Zlatomoravčianka
spievaním ľudových piesní.
Začiatok: 9.00 hod.

24.11.2016 „Páračky v múzeu“

Členky speváckeho súboru Zlatomoravčianka ukážu páranie (driapanie) peria, ktoré bude sprevádzané rozprávaním o tejto tradícii a
spievaním piesní. Po skončení práce bude každý pohostený tradičnými jedlami, ktoré sa v minulosti podávali pri tejto
spoločenskej udalosti.

Začiatok: 13.30 hod.

14.12.2017 Tvorivá dieľňa k VianociamDom ľudového bývania v Šali

Kalendárium:

23.5. - 2.6.2017 Výstava obrazov Gabriela Szentiványiho

30.5. -
9.6.2017 "Zahrajme sa vonku"
Príďte si zahrať tradičné spoločensko-zábavné hry so svojimi kamarátmi, spolužiakmi,
rodičmi, či starými rodičmi do areálu domčeka.

14.6. - 24.6.2017 Prejavy hmotnej ľudovej kultúry Slovákov žijúcich v Maďarsku
výstava predmetov z ľudového domu v Oroszlány

Iné aktivity :

23.6.2017 Program :
10.00 - 19.00 hod.
- výstava fotografií z tvorby členov Klubu fotografov Terra Wag
- ukážka keramickej tvorby na hrnčiarskom kruhu s možnosťou vyskúšať si túto techniku výroby


10.00 - 17.00 hod.
- vystúpenie mládežníckej dychovej skupiny Krídlovka z Oroszlány

24.6.2017 Program :
10.00 - 19.00 hod.
- výstava fotografií z tvorby členov Klubu fotografov Terra Wag
- ukážka keramickej tvorby na hrnčiarskom kruhu s možnosťou vyskúšať si túto techniku výroby


16.00 - 17.00 hod.
- vystúpenie Speváckeho súboru Zlatomoravčianka spojené s ochutnávkou tradičného hodového jedla

Tvorivé dielne:Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu