Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Stiahnite si sprievodcu Ponitrianskym múzeom v Nitre do svojho mobilu :

stiahnuť sprievodcu

Kalendárium:

8.12.2017 - 28.1.2018 Art Go!
Výstava výtvarníkov Združenia sv. Lukáša v Nitre predstaví výtvarné diela namaľované olejom, akrylom a rôzne koláže z bilbordov. Tohtoročnou myšlienkou výtvarného stvárnenia je "Umenie nám pomáha prežiť a nezblázniť sa" a je zároveň reakciou na vizuálny svet okolo nás. Súčasťou výstavy bude aj výber z diel Ľudovíta Bebjaka, zakladateľa Združenia výtvarníkov sv. Lukáša.
Vernisáž 8.12. o 17.00 hod.

23.11.2017 - 31.05.2018 Po stopách pravekých metalurgov. Svedectvo bronzového veku
Výstava trojrozmerných originálnych archeologických nálezov, doplnená obrazovými prílohami, rekonštrukciou odevov, replík šperkov,
nástrojov, zbraní a keramiky, ktoré si bude môcť zobrať do rúk návštevník, priblíži život človeka v dobe bronzovej. Súčasťou bude sprievodné podujatie ako výroba replík predmetov, modelovanie keramiky, mletie obilia na pravekom žarnove, či tkanie. Žiaci základných škôl si budú môcť vypracovať pracovné listy a vyskúšať si niektoré techniky výroby predmetov.

6.11. - 30.12.2017 Tisícročia s mincami
Výstava archeologických nálezov mincí z Nitry a širšieho okolia zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre,
Archeologického ústavu SAV v Nitre a Mestského múzea Šurany.

5.12. - 28.12.2017 Tradičné Vianoce
Ukážka tradičného vianočného stromčeka a štedrovečerného stolovania v minulosti spojená s rozprávaním o zvykoch a tradíciách
v minulosti.
Výstava bude doplnená ručnými prácami s vianočnou tématikou.
Vernisáž 5.12.2017 o 15.00 hod.
Program :


- rozprávanie o zvykoch a tradíciách štedrovečerného stolovania v minulosti
- spievanie vianočných kolied s
Občianskym združením Babička zo Zlatých Moraviec
- ochutnávka tradičných vianočných oblátok18.12.2017 Vianočný koncert Vlasty Mudríkovej
Nezabudnuteľný hlas speváčky a heligonkárky, ktorá získala viacero ocenení nielen na Slovensku, ale i v
zahraničí sa rozozvučí v netradičných priestoroch pri príležitosti ročného vyhodnotenia činnosti múzea a získania
Výročnej ceny revue Pamiatky a Múzeá za rok 2016 v kategórii Akcia - podujatie - dlhodobé projekty, za cyklus podujatí
Požitavské výročné obyčaje v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach.

Začiatok : 15.30 hod.

Vstup : zdarma


Ponitrianske múzeum v Nitre

Výstavy:


23.11.
2017 - 31.05.2018 Po stopách pravekých metalurgov. Svedectvo bronzového veku
Výstava trojrozmerných originálnych archeologických nálezov, doplnená obrazovými prílohami, rekonštrukciou odevov, replík šperkov,
nástrojov, zbraní a keramiky, ktoré si bude môcť zobrať do rúk návštevník, priblíži život človeka v dobe bronzovej. Súčasťou bude sprievodné podujatie ako výroba replík predmetov, modelovanie keramiky, mletie obilia na pravekom žarnove, či tkanie. Žiaci základných škôl si budú môcť vypracovať pracovné listy a vyskúšať si niektoré techniky výroby predmetov.

8.12.2017 - 28.1.2018 Art Go!
Výstava výtvarníkov Združenia sv. Lukáša v Nitre predstaví výtvarné diela namaľované olejom, akrylom a rôzne koláže z bilbordov. Tohtoročnou myšlienkou výtvarného stvárnenia je "Umenie nám pomáha prežiť a nezblázniť sa" a je zároveň reakciou na vizuálny svet okolo nás. Súčasťou výstavy bude aj výber z diel Ľudovíta Bebjaka, zakladateľa Združenia výtvarníkov sv. Lukáša.
Vernisáž 8.12. o 17.00 hod.

Tvorivé dielne:

Vzdelávacie programy :

„Škola v múzeu“
– vzdelávacie programy pre žiakov I. a II. st. ZŠ
september - december 2017, 9.30 - 15.30 hod.

Vzdelávacie programy spojené s prehliadkou expozície a výstav pre žiakov ZŠ nadväzujúce na učebné osnovy predmetu prírodopis, biológia, dejepis. Na prehliadke výstav si žiaci vypracujú pracovné listy a zahrajú sa spoločensko-náučnú hru.

Vtáky a cicavce na území nitrianskeho regiónu
september - december 2017

Vzdelávací program určený pre žiakov I. a II. st. ZŠ je spojený s prehliadkou vystavených dermoplastických preparátov cicavcov a vtákov z nitrianskeho regiónu. Nadväzuje na učebné osnovy vyučovacieho predmetu prírodoveda, prírodopis, biológia. Cieľom vzdelávacieho programu je oboznámenie žiakov s druhmi vodných a lesných živočíchov, ktoré žijú v nitrianskom regióne, získavanie poznatkov prostredníctvom lektorského výkladu, poznávanie prírody a upevňovanie nadobudnutých poznatkov formou pracovných listov.

Objavte s nami rímsku civilizáciu
september - december 2017

Vzdelávací program vhodný pre žiakov II. st. ZŠ je spojený s prehliadkou expozície. Nadväzuje na učebné osnovy vyučovacieho predmetu dejepis. Cieľom programu je oboznámenie žiakov s rímskymi pamiatkami prezentovanými v expozícii múzea, poznávanie archeológie prostredníctvom lektorského výkladu, získavanie nových poznatkov a upevňovanie nadobudnutých poznatkov formou pracovného listu.

"Spoznávaj históriu Nitry"
september - december 2017

Spoločensko-náučná historická hra s možnosťou zahrať si pexeso a vyriešiť krížovku - osemsmerovku. Program je vhodný pre žiakov II. stupňa ZŠ. Prostredníctvom tejto spoločenskej hry môžu žiaci poznávať najznámejšie historické pamiatky v meste Nitra
( hrad, múzeá, kostoly, historické budovy...). Táto hra obsahuje kartičky s popisom historickej pamiatky a obrázkom konkrétnej pamiatky. Úlohou žiakov je prečítať si popis pamiatky na kartičke, nájsť pamiatku na obrázku a najznámejšie pamiatky vyhladať na mape. Žiaci sa tak naučia orientovať na mape a vyhľadávať pamiatky na mape podľa značiek. Cieľom hry je poznávanie histórie, získavanie nových poznatkov formou zábavy, osvojovanie si nových vedomostí a rozvoj spolupráce žiakov.

"Spoznávaj naše zvieratá"
september - december 2017

Spoločenská prírodovedná hra pre žiakov ZŠ pomocou ktorej sa naučia rozoznávať zvieratá. Hra si vyžaduje dobrú pamäť a koncentráciu. Úlohou je hľadať živočícha, územie, kde žije a jeho potravu. Pri hre sa otáčajú tri kartičky a hľadá sa trojica, ktorá patrí k sebe. Hráč, ktorý nájde najviac trojíc, vyhráva. Cieľom spoločenskej hry je oboznámenie žiakov s druhmi živočíchov, získavanie nových poznatkov a ich upevňovanie formou zábavy.

"Nitrianske povesti a legendy"
september - december 2017

Interaktívny program s tvorivou dielňou je určený pre I. a II. stupeň ZŠ. Pre žiakov budú pripravené krátke verzie rôznych legiend a povestí o Nitre a jej pamiatkach. Každý žiak si vyberie svoj príbeh, prečíta ho pred celou skupinou a bude sa snažiť tento prečítaný príbeh čo najvystížnejšie spracovať.Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

Kalendárium:

5.12. - 28.12.2017 Tradičné Vianoce
Ukážka tradičného vianočného stromčeka a štedrovečerného stolovania v minulosti spojená s rozprávaním o zvykoch a tradíciách
v minulosti.
Výstava bude doplnená ručnými prácami s vianočnou tématikou.
Vernisáž 5.12.2017 o 15.00 hod.
Program :


- rozprávanie o zvykoch a tradíciách štedrovečerného stolovania v minulosti
- spievanie vianočných kolied s Občianskym združením Babička zo Zlatých Moraviec
- ochutnávka tradičných vianočných oblátok


18.12.2017 Vianočný koncert Vlasty Mudríkovej
Nezabudnuteľný hlas speváčky a heligonkárky, ktorá získala viacero ocenení nielen na Slovensku, ale i v
zahraničí sa rozozvučí v netradičných priestoroch pri príležitosti ročného vyhodnotenia činnosti múzea a získania
Výročnej ceny revue Pamiatky a Múzeá za rok 2016 v kategórii Akcia - podujatie - dlhodobé projekty, za cyklus podujatí
Požitavské výročné obyčaje v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach.

Začiatok : 15.30 hod.

Tvorivé dielne :


Začiatok: 15.00 hod.

Dom ľudového bývania v Šali

Kalendárium:


Zmena programu vyhradená. O prípadných zmenách budeme včas informovať!

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu