Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Stiahnite si sprievodcu Ponitrianskym múzeom v Nitre do svojho mobilu :

stiahnuť sprievodcu

Kalendárium:

18.5. - 17.6.2018 Drotárstvo súčasnosti
Výstava súčasnej tvorby umeleckých drotárov zo Slovenska.

12.6. – 24.6.2018 Dobrý deň, Nitra
Krajská výstava výtvarnej tvorby Združenia na pomoc
ľudom s mentálnym postihnutím v Nitre prezentujúca kresby, maľby, práce z textilu, maľby na hodváb, výšivky, diela z hliny, dreva a iných prírodných materiálov ľudí s rôznym stupňom mentálneho postihnutia spojená s odovzdávaním cien v rôznych kategóriách.
Vernisáž: 12.6.2018 o 13.00 hod.

6.7. - 31.10.2018 "Znovuobjavený" archív mesta Nitry
Výstava dokumentov z archívneho fondu Magistrát mesta Nitry 1632 - 1922 pri príležitosti Mestských slávností Nitra, milá Nitra,
770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra a Dní európskeho kultúrneho dedičstva
Vernisáž 6.7.2018 o 15.00 hod.

12.6. – 31.8.2018 Výstava obrazov Stanislavy Havettovej
Výber z výtvarnej tvorby amatérskej výtvarníčky.

14.6.2018 Ryžovanie zlata v múzeu
Začiatok: 10.00 – 12.00 hod.

Ukážka ryžovania zlata.

17.6. 2018 Zaspievaj si ľudovku naživo v parku
Vystúpenie SSk Zlatomoravčianka s piesňami z repertoáru Vlasty Mudríkovej a ľudovými piesňami zo Zlatých Moraviec
a okolia. Programom bude sprevádzať Elenn Waltersteinová a vystúpia účinkujúci hostia :
FS Inovec, DFS Zlatňanka, SSk Babička, FSk Kolovrátok, SSk Trnky, SSk Chyzerovčanka a DFS Lupienok.
začiatok o 15.00 hod. v Parku Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

12.6. - 13.6.2018 bude Dom ľudového bývania v Šali z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÝ


22.6.-23.6.2018 Šaliansky jarmok

22. 6. 2018 Program:
12.00 – 19.00 hod.
- ukážky z tvorby členov Klubu výtvarníkov Terra Wag

12.00 – 19.00 hod.
- tvorivá dielňa pre deti s možnosťou vyskúšať si modelovanie z hliny, enkaustiku, maľovanie na hodváb

15.00 – 17.00 hod.
- ukážka výroby slamených ošatiek s Elenou Lószi

14.00 – 17.00 hod.
- ukážka výroby srdiečok z rokajlových korálikov s Andreou Csikósovou s možnosťou vyrobiť si vlastné

17.00 hod.
- vystúpenie Speváckeho súboru Zlatomoravčianka a folklórneho súboru Inovec spojené s ukážkou svadobného obradu v minulosti


23.6.2018 Program:
12.00 – 19.00 hod.
- ukážky z tvorby členov Klubu výtvarníkov Terra Wag

12.00 – 19.00 hod.
- tvorivá dielňa pre deti a dospelých s možnosťou vyskúšať si modelovanie z hliny, enkaustiku, maľovanie na hodváb, patchwork

16.00 hod.
- vystúpenie Folklórneho súboru Šalianček31.10.2018 Svetlonos v spolupráci s CVČ Šaľa

Lampiónový sprievod z CVČ Šaľa do domčeka, život strašidielok v Dome ľudového bývania v podaní
Družiny dobových zvyklostí Tormenta v Nitre.

Ponitrianske múzeum v Nitre

Výstavy:


12.6. – 24.6.2018 Dobrý deň, Nitra
Krajská výstava výtvarnej tvorby Združenia na pomoc
ľudom s mentálnym postihnutím v Nitre prezentujúca kresby, maľby, práce z textilu, maľby na hodváb, výšivky, diela z hliny, dreva a iných prírodných materiálov ľudí s rôznym stupňom mentálneho postihnutia spojená s odovzdávaním cien v rôznych kategóriách.
Vernisáž: 12.6.2018 o 13.00 hod.

29.6. – 31.8. 2018 Život s farbami
Výstava obrazov pri príležitosti životného jubilea akad. arch. Ing. Ladislava Švihela.


6.7. - 31.10.2018 "Znovuobjavený" archív mesta Nitry
Výstava dokumentov z archívneho fondu Magistrát mesta Nitry 1632 - 1922 pri príležitosti Mestských slávností Nitra, milá Nitra,
770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra a Dní európskeho kultúrneho dedičstva
Vernisáž 6.7.2018 o 15.00 hod.

7.9. – 14.10.2018 Jubilejná výstava nitrianskej výtvarníčky Beáty Kabíčkovej
Výstava pri príležitosti 75. narodenín nitrianskej výtvarní
čky Beáty Kabíčkovej-Vinceovej.

9.10. – 9.11.2018 Od chmelu k pivu
Výstava prevzatá z Tribe
čského múzea v Topoľčanoch predstavuje stručnú históriu piva, pivovarníctva a pohostinských zariadení a jeho úlohu u rôznych národov v jednotlivých historických obdobiach. Zároveň približuje proces výroby piva, počnúc výberom a pestovaním surovín a končiac finálnym zlatým mokom.

19.10 – 2.12.2018 Nitrianske čipkovanie
Výstava tvorby nitrianskych
čipkáriek.

7.12.2018 – 28.1.2019 Výstava prác Združenia sv. Lukáša v Nitre

Výstava výtvarníkov Združenia sv. Lukáša v Nitre.


Tvorivé dielne:

Vzdelávacie programy :

„Škola v múzeu“
– vzdelávacie programy pre žiakov I. a II. st. ZŠ
január - jún 2018, 9.30 - 15.30 hod.

Vzdelávacie programy spojené s prehliadkou expozície a výstav pre žiakov ZŠ nadväzujúce na učebné osnovy predmetu prírodopis, biológia, dejepis. Na prehliadke výstav si žiaci vypracujú pracovné listy a zahrajú sa spoločensko-náučnú hru.

Objavte s nami rímsku civilizáciu
január - jún 2018

Vzdelávací program vhodný pre žiakov II. st. ZŠ je spojený s prehliadkou expozície. Nadväzuje na učebné osnovy vyučovacieho predmetu dejepis. Cieľom programu je oboznámenie žiakov s rímskymi pamiatkami prezentovanými v expozícii múzea, poznávanie archeológie prostredníctvom lektorského výkladu, získavanie nových poznatkov a upevňovanie nadobudnutých poznatkov formou pracovného listu.

"Spoznávaj históriu Nitry"
január - jún 2018

Spoločensko-náučná historická hra s možnosťou zahrať si pexeso a vyriešiť krížovku - osemsmerovku. Program je vhodný pre žiakov II. stupňa ZŠ. Prostredníctvom tejto spoločenskej hry môžu žiaci poznávať najznámejšie historické pamiatky v meste Nitra
( hrad, múzeá, kostoly, historické budovy...). Táto hra obsahuje kartičky s popisom historickej pamiatky a obrázkom konkrétnej pamiatky. Úlohou žiakov je prečítať si popis pamiatky na kartičke, nájsť pamiatku na obrázku a najznámejšie pamiatky vyhladať na mape. Žiaci sa tak naučia orientovať na mape a vyhľadávať pamiatky na mape podľa značiek. Cieľom hry je poznávanie histórie, získavanie nových poznatkov formou zábavy, osvojovanie si nových vedomostí a rozvoj spolupráce žiakov.

"Spoznávaj naše zvieratá"
január - jún 2018

Spoločenská prírodovedná hra pre žiakov ZŠ pomocou ktorej sa naučia rozoznávať zvieratá. Hra si vyžaduje dobrú pamäť a koncentráciu. Úlohou je hľadať živočícha, územie, kde žije a jeho potravu. Pri hre sa otáčajú tri kartičky a hľadá sa trojica, ktorá patrí k sebe. Hráč, ktorý nájde najviac trojíc, vyhráva. Cieľom spoločenskej hry je oboznámenie žiakov s druhmi živočíchov, získavanie nových poznatkov a ich upevňovanie formou zábavy.

"Po stopách pravekých metalurgov"
január - jún 2018

Vzdelávací program s lektorským výkladom spojený s vypracovaním pracovných listov a vyriešením krížovky.Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

Kalendárium:

17.6. 2018 Zaspievaj si ľudovku naživo v parku
Vystúpenie SSk Zlatomoravčianka s piesňami z repertoáru Vlasty Mudríkovej a ľudovými piesňami zo Zlatých Moraviec
a okolia. Programom bude sprevádzať Elenn Waltersteinová a vystúpia účinkujúci hostia :
FS Inovec, DFS Zlatňanka, SSk Babička, FSk Kolovrátok, SSk Trnky, SSk Chyzerovčanka a DFS Lupienok.
začiatok o 15.00 hod. v Parku Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

12.6. – 31.8.2018 Výstava obrazov Stanislavy Havettovej
Výber z výtvarnej tvorby amatérskej výtvarníčky.

5.9. – 30.10.2018 Československé bankovky
Výstava bankoviek z obdobia I. ČSR.

13.9.2018 Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Prehliadka expozície a výstav Mestského múzea spojená s prednáškou Imricha Fintu o hradoch v našom okolí.

5.11.2018 – 15.1.2019 Predmety a spotrebiče v minulosti
Výstava úžitkových predmetov a spotrebičov, ktoré sa používali v minulosti.

10.12. – 21.12.2018 Tradičné Vianoce
Ukážka tradičného vianočného stromčeka a štedrovečerného stolovania v minulosti spojená s rozprávaním o zvykoch a tradíciách v
minulosti zo spomienok najstarších členiek súborov zo Zlatých Moraviec.

Výchovno-vzdelávacie programy :


14.6.2018 Ryžovanie zlata v múzeu
Začiatok: 10.00 – 12.00 hod.

Ukážka ryžovania zlata.

10.8.2018 Dožinky v múzeu – V. ročník
Začiatok: 17.00 hod
.
V. ročníkom dožinkových slávností v múzeu si pripomenieme ukončenie žatevných prác upletením
dožinkového venca a jeho symbolickým odovzdaním podla tradícií. Atmosféru dotvorí Spevácky súbor
Zlatomoravčianka a OZ Babička zo Zlatých Moraviec spievaním dožinkových piesní.


24.9.2018 „Slivkobranie v múzeu“ – IV. ročník
Začiatok: 9.00 hod.

Tradíciu varenia slivkového lekváru oživí Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci s
OZ Babička a Speváckym súborom Chyzerovčanka, ktoré dotvoria atmosféru spievaním ľudových piesní.

22.11.2018 „Páračky v múzeu“
Začiatok: 15.00 hod.

Členky OZ Babicka ukážu páranie (driapanie) peria, ktoré bude sprevádzané rozprávaním o tejto tradícii a
spievaním piesní. Po skončení práce budú účastníci pohostení tradičnými jedlami, ktoré sa v minulosti podávali
pri tejto spoločenskej udalosti.

Dom ľudového bývania v Šali

Kalendárium:

22.6.-23.6.2018 Šaliansky jarmok

22. 6. 2018 Program:
12.00 – 19.00 hod.
- ukážky z tvorby členov Klubu výtvarníkov Terra Wag

12.00 – 19.00 hod.
- tvorivá dielňa pre deti s možnosťou vyskúšať si modelovanie z hliny, enkaustiku, maľovanie na hodváb

15.00 – 17.00 hod.
- ukážka výroby slamených ošatiek s Elenou Lószi

14.00 – 17.00 hod.
- ukážka výroby srdiečok z rokajlových korálikov s Andreou Csikósovou s možnosťou vyrobiť si vlastné

17.00 hod.
- vystúpenie Speváckeho súboru Zlatomoravčianka a folklórneho súboru Inovec spojené s ukážkou svadobného obradu v minulosti


23.6.2018 Program:
12.00 – 19.00 hod.
- ukážky z tvorby členov Klubu výtvarníkov Terra Wag

12.00 – 19.00 hod.
- tvorivá dielňa pre deti a dospelých s možnosťou vyskúšať si modelovanie z hliny, enkaustiku, maľovanie na hodváb, patchwork

16.00 hod.
- vystúpenie Folklórneho súboru Šalianček31.10.2018 Svetlonos v spolupráci s CVČ Šaľa

Lampiónový sprievod z CVČ Šaľa do domčeka, život strašidielok v Dome ľudového bývania v podaní
Družiny dobových zvyklostí Tormenta v Nitre.


V prípade nepriaznivého počasia zmena programu vyhradená!

Zmena programu vyhradená. O prípadných zmenách budeme včas informovať!

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu