Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Stiahnite si sprievodcu Ponitrianskym múzeom v Nitre do svojho mobilu :

stiahnuť sprievodcu

Kalendárium:

26.4. - 28.5.2017 Môj svet
Výstava celoživotnej tvorby nadaného amatérskeho výtvarníka Františka Tótha.
Vernisáž 26.4.2017 o 16.00 hod.

19.5.2017 Deň otvorených dverí
- podujatie špeciálne pre školy
- 9.00 - 15.30 hod.
- vstup voľný

20.3. - 28.5.2017 Čaro umeleckého drotárstva
Výstava drotárskych predmetov umeleckých drotárov zo Slovenska

19.5.2017 Deň otvorených dverí
- podujatie pre širokú verejnosť
- 9.00 - 24.00 hod.
- vstup voľný

20.3. - 10.5.2017 Zrkadlo duše
Výstava obrazov Fredderiky Rose

2.5. - 13.5.2017 Miesto pre kvety
Výstava keramických glazúrovaných nádob z dielne Petry Sudorovej a hodvábnych šatiek s pestrými kvetinovými vzormi od Gabriely Kodadovej



20.4. - 28.4.2017 Recyklovaná krása
Výstava predmetov vyrobených z recyklovaných materiálov
s použitím rôznych techník členov Klubu ZO JDS Trnovec nad Váhom



Ponitrianske múzeum v Nitre

Výstavy:


20.3. - 4.6.2017 Čaro umeleckého drotárstva
Výstava drotárskych predmetov umeleckých drotárov zo Slovenska
Dernisáž 1.6.2017 o 17.00 hod.

26.4. - 28.5.2017 Môj svet
Výstava celoživotnej tvorby nadaného amatérskeho výtvarníka Františka Tótha.
Vernisáž 26.4.2017 o 16.00 hod.

19.5.2017 Deň otvorených dverí pri príležitosti medzinárodného dňa Noc múzeí a galérií
- prehliadka expozície a výstav
- ukážky konzervovania, preparovania s možnosťou vyskúšať si niektoré techniky
- interaktívny program pre žiakov ZŠ s interaktívnymi činnosťami
- podujatie špeciálne pre školy
- 9.00 - 15.30 hod.
- vstup voľný


20.5.2017 Noc múzeí a galérií
Program :
10.00 - 24.00 hod.
prehliadka expozície a výstav
- ukážky konzervovania, preparovania s možnosťou vyskúšať si niektoré techniky
12.00 - 21.00 hod.
- interaktívny program pre mládež
"Veľkomoravský šperk - Lunica" - Tvorivá dielňa, v ktorej si môže každý vyrobiť svoj šperk z moduritu.
13.00 - 20.00 hod.
- pod vedením umeleckých drotárov Jozefa Šaba a Jozefa Mačicu si v tvorivej dielni každý môže vyskúšať vyrobiť jednoduché srdiečko z drôtu a zapojiť sa do projektu Drôtované Slovensko, s možnosťou vypletenia kúsku rodného kraja na mape Slovenska z drôtu.
20.00 - 22.00 hod.
- vystúpenie hudobného združenia Musicantica Slovaca
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný


12.6. - 30.6.2017 Dobrý deň, Nitra
Celoslovenská výstava výtvarnej tvorby Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím SR prezentuje kresby,
maľby, práce z textilu, maľby na hodváb, výšivky, diela z hliny, dreva a iných prírodných materiálov ľudí s rôznym stupňom mentálneho postihnutia spojená s odovzdávaním cien v rôznych kategóriách.
Vernisáž 12.6. o 13.00 hod.

Tvorivé dielne:

Vzdelávacie programy :

„Škola v múzeu“
– vzdelávacie programy pre žiakov I. a II. st. ZŠ
január
- jún 2016, 9.30 - 15.30 hod.

Vzdelávacie programy spojené s prehliadkou expozície a výstav pre žiakov ZŠ nadväzujúce na učebné osnovy predmetu prírodopis, biológia, dejepis. Na prehliadke výstav si žiaci vypracujú pracovné listy a zahrajú sa spoločensko-náučnú hru.

Vtáky a cicavce na území nitrianskeho regiónu
január - jún 2017

Vzdelávací program určený pre žiakov I. a II. st. ZŠ je spojený s prehliadkou vystavených dermoplastických preparátov cicavcov a vtákov z nitrianskeho regiónu. Nadväzuje na učebné osnovy vyučovacieho predmetu prírodoveda, prírodopis, biológia. Cieľom vzdelávacieho programu je oboznámenie žiakov s druhmi vodných a lesných živočíchov, ktoré žijú v nitrianskom regióne, získavanie poznatkov prostredníctvom lektorského výkladu, poznávanie prírody a upevňovanie nadobudnutých poznatkov formou pracovných listov.

Objavte s nami rímsku civilizáciu
január - jún 2017


Vzdelávací program vhodný pre žiakov II. st. ZŠ je spojený s prehliadkou expozície. Nadväzuje na učebné osnovy vyučovacieho predmetu dejepis. Cieľom programu je oboznámenie žiakov s rímskymi pamiatkami prezentovanými v expozícii múzea, poznávanie archeológie prostredníctvom lektorského výkladu, získavanie nových poznatkov a upevňovanie nadobudnutých poznatkov formou pracovného listu.

"Spoznávaj históriu Nitry"
január - jún 2017


Spoločensko-náučná historická hra s možnosťou zahrať si pexeso a vyriešiť krížovku - osemsmerovku. Program je vhodný pre žiakov II. stupňa ZŠ. Prostredníctvom tejto spoločenskej hry môžu žiaci poznávať najznámejšie historické pamiatky v meste Nitra
( hrad, múzeá, kostoly, historické budovy...). Táto hra obsahuje kartičky s popisom historickej pamiatky a obrázkom konkrétnej pamiatky. Úlohou žiakov je prečítať si popis pamiatky na kartičke, nájsť pamiatku na obrázku a najznámejšie pamiatky vyhladať na mape. Žiaci sa tak naučia orientovať na mape a vyhľadávať pamiatky na mape podľa značiek. Cieľom hry je poznávanie histórie, získavanie nových poznatkov formou zábavy, osvojovanie si nových vedomostí a rozvoj spolupráce žiakov.

"Spoznávaj naše zvieratá"
január - jún 2017


Spoločenská prírodovedná hra pre žiakov ZŠ pomocou ktorej sa naučia rozoznávať zvieratá. Hra si vyžaduje dobrú pamäť a koncentráciu. Úlohou je hľadať živočícha, územie, kde žije a jeho potravu. Pri hre sa otáčajú tri kartičky a hľadá sa trojica, ktorá patrí k sebe. Hráč, ktorý nájde najviac trojíc, vyhráva. Cieľom spoločenskej hry je oboznámenie žiakov s druhmi živočíchov, získavanie nových poznatkov a ich upevňovanie formou zábavy.

"Nitrianske povesti a legendy"
január - jún 2017

Interaktívny program s tvorivou dielňou je určený pre I. a II. stupeň ZŠ. Pre žiakov budú pripravené krátke verzie rôznych legiend a povestí o Nitre a jej pamiatkach. Každý žiak si vyberie svoj príbeh, prečíta ho pred celou skupinou a bude sa snažiť tento prečítaný príbeh čo najvystížnejšie spracovať.



Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

Kalendárium:

20.03. – 10.5.2017 "Zrkadlo duše"

Výstava obrazov výtvarníčky Oľgy Grečnárovej

15.5. - 14.7.2017 Bábiky z rôznych kútov sveta
Výstava krojovaných bábik z 27 krajín sveta zo zbierky Jaroslava B
urjaniva
15.5. a 22.6.2017 Záhady a zaujímavosti Indie - začiatok o 10.00 a 15.00 hod.
beseda s Jaroslavom Burjanivom

19.5.2017 Deň otvorených dverí v rámci medzinárodného dňa Noc múzeí a galérií
Program :
9.00 - 24.00 hod.
- prehliadka expozície a výstav
- prehliadka podzemných priestorov kaštieľa
9.00 - 17.00 hod.
- prehliadka Mauzólea rodiny Miggazi
15.00 - 16.00 hod.
"Spievaj že si spievaj" - prednes ľudových piesní v podaní SS Zlatomoravčianka
16.00 - 17.00 hod.
- divadelná ukážka zo života Migazziovcov so žiakmi ZŠ Pribinova v podzemných priestoroch kaštieľa
17.00 - 18.00 hod.
- prednáška manželov Menhartových - "potulky po kultúrnych a prírodných skvostoch Francúzska"
20.00 - 21.00 hod.
- vystúpenie hudobného združenia Musicantica Slovaca
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný

21.5. 2017 v Arboréte Tesárske Mlyňany
15.00 - 16.00 hod.
- divadelné predstavenie spojené s vystúpením SS Zlatomoravčianka v Arboréte v Tesárskych Mlyňanoch
- Antónia Migazzi, dcéra grófa Viliama Migazzi predstaví život v sídle v Tesárskych Mlyňanoch


28.5. - 30.5.2017 Bonsaje
Výstava bonsajov manželov Džundových

17.7. - 14.9.2017 Kvety
Výstava výtvarných diel amatérskej výtvarníčky Kataríny Gálikovej

19.9. - 3.11.2017 Hríby našich lesov
Výstava replík húb zo zbierok Ponitrianskeho múzea

7.11. - 30.11.2017 Známky
Výstava súkromnej filatelistickej zbierky Milana Loviška zo Zlatých Moraviec

4.12. - 31.12.2017 Tradičné vianoce

Tvorivé dielne :

29.5.2017 Bonsaje

Ukážka pestovania a tvarovania Bonsajov
začiatok o 10.00 hod.

15.5. a 22.6.2017 Záhady a zaujímavosti Indie
začiatok o 10.00 hod. a 15.00 hod.

18.8.2017 Dožinky v múzeu
IV. ročníkom dožinkových slávností v múzeu si pripomenieme ukončenie žatevných prác upletením dožinkového venca
a jeho symbolickým odovzdaním. Atmosféru dotvorí Spevácky súbor Zlatomoravčianka "Trnky" z Chyzeroviec spievaním dožinkových
piesní.
Začiatok: 17.00 hod.

14.9.2017 Slivkobranie v múzeu - III. ročník
tradíciu varenia slivkového lekváru oživí Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci so speváckym súborom Zlatomoravčianka
spievaním ľudových piesní.
Začiatok: 9.00 hod.

24.11.2016 „Páračky v múzeu“

Členky speváckeho súboru Zlatomoravčianka ukážu páranie (driapanie) peria, ktoré bude sprevádzané rozprávaním o tejto tradícii a
spievaním piesní. Po skončení práce bude každý pohostený tradičnými jedlami, ktoré sa v minulosti podávali pri tejto
spoločenskej udalosti.

Začiatok: 13.30 hod.

14.12.2017 Tvorivá dieľňa k Vianociam



Dom ľudového bývania v Šali

Kalendárium:

20.4. - 28.4.2017 Recyklovaná krása
Výstava predmetov z recyklovaných materiálov Klubu JDS Trnovec nad Váhom

2.5. - 13.5.2017 Miesto pre kvety
Výstava keramických glazúrovaných nádob z dielne Petry Sudorovej a hodvábnych šatiek s
pestrými kvetinovými vzormi od Gabriely Kodadovej

23.5. - 2.6.2017 Výstava obrazov Gabriela Szentiványiho

30.5. - 3.6.2017 Týždeň spoločenských hier - "Zahrajme sa vonku"
Príďte si pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zahrať spoločensko-zábavné hry so svojimi kamarátmi, spolužiakmi,
rodičmi, či starými rodičmi do areálu domčeka.

Tvorivé dielne:

20.5.2017 Noc múzeí a galérií
12.00 - 24.00 hod.
- prehliadka expozície a výstavy




Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu