Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Stiahnite si sprievodcu Ponitrianskym múzeom v Nitre do svojho mobilu :

stiahnuť sprievodcu

Kalendárium:

20.3. - 28.5.2017 Čaro umeleckého drotárstva
Výstava drotárskych predmetov umeleckých drotárov zo Slovenska

24.3 - 23.4.2017 Trofeje poľovnej zveri
XXI. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra v poľovníckej sezóne I
2016/2017 a ich odborné hodnotenie z hľadiska správnosti selektívneho lovu.

Vernisáž : 24.3.2017 o 15.00 hod.

20.3. - 10.5.2017 Zrkadlo duše
Výstava obrazov Fredderiky Rose

21.3. - 31.3.2017 Jarné prebúdzanie
Výstava fotografií Klubu fotografov Terra Wag pri KS večierka
9.00 - 16.30 hod.
25.3.2017 Prehliadka domácich zvierat
Detskej farmy Humanita z Kráľovej nad Váhom
9.00 - 16.30 hod.

Ponitrianske múzeum v Nitre

Výstavy:


20.3. - 28.5.2017 Čaro umeleckého drotárstva
Výstava drotárskych predmetov umeleckých drotárov zo Slovenska

24.3 - 23.4.2017 Trofeje poľovnej zveri
XXI. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra v poľovníckej sezóne I
2016/2017 a ich odborné hodnotenie z hľadiska správnosti selektívneho lovu.

Vernisáž : 24.3.2017 o 15.00 hod.

26.4. - 28.5.2017 Výtvarná tvorba Františka Tótha
Výstava celoživotnej tvorby autistického výtvarníka

19.5.2017 Deň otvorených dverí v rámci medzinárodného dňa Noc múzeí a galérií
- prehliadka expozície a výstav
- ukážky konzervovania, preparovania s možnosťou vyskúšať si niektoré techniky
- interaktívny program pre žiakov ZŠ s interaktívnymi činnosťami
- podujatie špeciálne pre školy
- 9.00 - 15.30 hod.
- vstup voľný


20.5.2017 Noc múzeí a galérií
Program :
10.00 - 24.00 hod.
prehliadka expozície a výstav
- ukážky konzervovania, preparovania s možnosťou vyskúšať si niektoré techniky
12.00 - 21.00 hod.
- interaktívny program pre žiakov ZŠ s interaktívnymi činnosťami
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný


2.6. - 30.6.2017 Dobrý deň, Nitra
Celoslovenská výstava výtvarnej tvorby Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím SR prezentuje kresby,
maľby, práce z textilu, maľby na hodváb, výšivky, diela z hliny, dreva a iných prírodných materiálov ľudí s rôznym stupňom mentálneho postihnutia spojená s odovzdávaním cien v rôznych kategóriách.


Tvorivé dielne:

Vzdelávacie programy :

„Škola v múzeu“
– vzdelávacie programy pre žiakov I. a II. st. ZŠ
január
- jún 2016, 9.30 - 15.30 hod.

Vzdelávacie programy spojené s prehliadkou expozície a výstav pre žiakov ZŠ nadväzujúce na učebné osnovy predmetu prírodopis, biológia, dejepis. Na prehliadke výstav si žiaci vypracujú pracovné listy a zahrajú sa spoločensko-náučnú hru.

Vtáky a cicavce na území nitrianskeho regiónu
január - jún 2017

Vzdelávací program určený pre žiakov I. a II. st. ZŠ je spojený s prehliadkou vystavených dermoplastických preparátov cicavcov a vtákov z nitrianskeho regiónu. Nadväzuje na učebné osnovy vyučovacieho predmetu prírodoveda, prírodopis, biológia. Cieľom vzdelávacieho programu je oboznámenie žiakov s druhmi vodných a lesných živočíchov, ktoré žijú v nitrianskom regióne, získavanie poznatkov prostredníctvom lektorského výkladu, poznávanie prírody a upevňovanie nadobudnutých poznatkov formou pracovných listov.

Objavte s nami rímsku civilizáciu
január - jún 2017


Vzdelávací program vhodný pre žiakov II. st. ZŠ je spojený s prehliadkou expozície. Nadväzuje na učebné osnovy vyučovacieho predmetu dejepis. Cieľom programu je oboznámenie žiakov s rímskymi pamiatkami prezentovanými v expozícii múzea, poznávanie archeológie prostredníctvom lektorského výkladu, získavanie nových poznatkov a upevňovanie nadobudnutých poznatkov formou pracovného listu.

"Spoznávaj históriu Nitry"
január - jún 2017


Spoločensko-náučná historická hra s možnosťou zahrať si pexeso a vyriešiť krížovku - osemsmerovku. Program je vhodný pre žiakov II. stupňa ZŠ. Prostredníctvom tejto spoločenskej hry môžu žiaci poznávať najznámejšie historické pamiatky v meste Nitra
( hrad, múzeá, kostoly, historické budovy...). Táto hra obsahuje kartičky s popisom historickej pamiatky a obrázkom konkrétnej pamiatky. Úlohou žiakov je prečítať si popis pamiatky na kartičke, nájsť pamiatku na obrázku a najznámejšie pamiatky vyhladať na mape. Žiaci sa tak naučia orientovať na mape a vyhľadávať pamiatky na mape podľa značiek. Cieľom hry je poznávanie histórie, získavanie nových poznatkov formou zábavy, osvojovanie si nových vedomostí a rozvoj spolupráce žiakov.

"Spoznávaj naše zvieratá"
január - jún 2017


Spoločenská prírodovedná hra pre žiakov ZŠ pomocou ktorej sa naučia rozoznávať zvieratá. Hra si vyžaduje dobrú pamäť a koncentráciu. Úlohou je hľadať živočícha, územie, kde žije a jeho potravu. Pri hre sa otáčajú tri kartičky a hľadá sa trojica, ktorá patrí k sebe. Hráč, ktorý nájde najviac trojíc, vyhráva. Cieľom spoločenskej hry je oboznámenie žiakov s druhmi živočíchov, získavanie nových poznatkov a ich upevňovanie formou zábavy.

"Nitrianske povesti a legendy"
január - jún 2017

Interaktívny program s tvorivou dielňou je určený pre I. a II. stupeň ZŠ. Pre žiakov budú pripravené krátke verzie rôznych legiend a povestí o Nitre a jej pamiatkach. Každý žiak si vyberie svoj príbeh, prečíta ho pred celou skupinou a bude sa snažiť tento prečítaný príbeh čo najvystížnejšie spracovať.Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

Kalendárium:

20.03. – 10.5.2017 "Zrkadlo duše"

Výstava obrazov výtvarníčky Oľgy Grečnárovej

15.5. - 14.7.2017 Bábiky z rôznych kútov sveta
Výstava bábik zo zbierky Jaroslava B
urjaniva

19.5.2017 Deň otvorených dverí v rámci medzinárodného dňa Noc múzeí a galérií
Program :
9.00 - 24.00 hod.
- prehliadka expozície a výstav
- prehliadka podzemných priestorov kaštieľa s divadelnou ukážkou žiakov ZŠ Pribinova
9.00 - 17.00 hod.
- prehliadka Mauzólea rodiny Miggazi
17.00 - 18.00 hod.
- prednáška manželov Menhartových - "potulky po kultúrnych a prírodných skvostoch Francúzska"
20.00 - 21.00 hod.
- vystúpenie hudobného združenia Musicantica Slovaca
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný

28.5. - 30.5.2017 Bonsaje
Výstava bonsajov manželov Džundových

17.7. - 14.9.2017 Kvety
Výstava výtvarných diel amatérskej výtvarníčky Kataríny Gálikovej

19.9. - 3.11.2017 Hríby našich lesov
Výstava replík húb zo zbierok Ponitrianskeho múzea

7.11. - 30.11.2017 Známky
Výstava súkromnej filatelistickej zbierky Milana Loviška zo Zlatých Moraviec

4.12. - 31.12.2017 Tradičné vianoce

Tvorivé dielne :

11.4.2017 Veľká noc v múzeu

Výstava veľkonočných kraslíc spojená s ukážkou zdobenia rôznymi technikami. Ukážku pletenia korbáčov predvedie
Pani Mária Pekárová a Pán Štefan Doskoč. Tvorivé dielne bude sprevádzať rozprávanie o veľkonočných zvykoch v minulosti.

29.5.2017 Bonsaje
Ukážka pestovania a tvarovania Bonsajov
začiatok o 10.00 hod.

22.6.2017 Prednáška k výstave Bábiky z rôznych kútov sveta
začiatok o 10.00 hod.

18.8.2017 Dožinky v múzeu
IV. ročníkom dožinkových slávností v múzeu si pripomenieme ukončenie žatevných prác upletením dožinkového venca
a jeho symbolickým odovzdaním. Atmosféru dotvorí Spevácky súbor Zlatomoravčianka "Trnky" z Chyzeroviec spievaním dožinkových
piesní.
Začiatok: 17.00 hod.

14.9.2017 Slivkobranie v múzeu - III. ročník
tradíciu varenia slivkového lekváru oživí Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci so speváckym súborom Zlatomoravčianka
spievaním ľudových piesní.
Začiatok: 9.00 hod.

24.11.2016 „Páračky v múzeu“

Členky speváckeho súboru Zlatomoravčianka ukážu páranie (driapanie) peria, ktoré bude sprevádzané rozprávaním o tejto tradícii a
spievaním piesní. Po skončení práce bude každý pohostený tradičnými jedlami, ktoré sa v minulosti podávali pri tejto
spoločenskej udalosti.

Začiatok: 13.30 hod.

14.12.2017 Tvorivá dieľňa k VianociamDom ľudového bývania v Šali

Kalendárium:

21.3. - 31.3.2017 Jarné prebúdzanie
Výstava fotografií Klubu fotografov Terra Wag pri KS večierka
9.00 - 16.30 hod.
25.3.2017 Prehliadka domácich zvierat
Detskej farmy Humanita z Kráľovej nad Váhom
9.00 - 16.30 hod.

Tvorivé dielne:

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu